Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous
Luokan 5 vaaralliset aineet ja esineet on jaoteltu kahteen alaluokkaan.
Alaluokat 5.1 / 5.2 - Hapettavat aineet ja orgaaninen peroksidi

Alaluokka 5.1: Hapettavat aineet

Alaluokkaan 5.1 sisältyvät aineet, jotka eivät välttämättä itse ole palavia, mutta voivat happea tuottamalla aiheuttaa tai edistää muiden palavia aineita sisältävien materiaalien ja tarvikkeiden palamista. Hapettavat aineet voivat olla sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa.

Pakkausryhmät

Alaluokkaan 5.1 on määritelty pakkausryhmät, jotka ilmaisevat tuotteiden vaarallisuuden asteen.

Pakkausryhmä I: Erittäin vaaralliset aineet
Pakkausryhmä II: Keskivaaralliset aineet
Pakkausryhmä III: Lievästi vaaralliset aineet

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista hapettavista aineista

Ammoniumnitraatti, kloraatit, nitraatit, nitriitit, peroksidit, kalsiumhypokloriitti, kalsiumnitraatti, kalsiumperoksidi, vetyperoksidi.
Alaluokka 5.2 - Orgaaniset peroksidit

Alaluokka 5.2: Orgaaniset peroksidit

Alaluokan 5.2 aineet on jaettu seuraavasti:

P1: Orgaaniset peroksidit, jotka eivät vaadi lämpötilan valvontaa
P2: Orgaaniset peroksidit, jotka vaativat lämpötilan valvontaa

Orgaaniset peroksidit ovat alttiita eksotermiselle hajoamiselle normaaleissa tai korkeissa lämpötiloissa. Hajoaminen voi käynnistyä lämmöstä, kosketuksesta epäpuhtauksiin (esim. hapot, raskasmetalliyhdisteet, amiinit), kitkasta tai iskusta. Hajoamisnopeus kasvaa lämpötilan mukaan ja vaihtelee orgaanisen peroksidin koostumuksen mukaan. Hajoaminen voi johtaa haitallisten tai palavien kaasujen tai höyryjen kehittymiseen. Tiettyjen orgaanisten peroksidien lämpötilaa on valvottava kuljetuksen aikana. Jotkut orgaaniset peroksidit voivat hajota räjähdysmäisesti, varsinkin suljetussa tilassa. Tätä ominaisuutta voidaan muuttaa lisäämällä laimenninta tai käyttämällä asianmukaista pakkausta. Monet orgaaniset peroksidit palavat voimakkaasti, ja niiden joutumista silmiin ja iholle on vältettävä. Jotkut orgaaniset peroksidit aiheuttavat vakavia silmävammoja jopa lyhyen kosketuksen jälkeen tai syövyttävät ihoa.

Pakkausryhmät

Alaluokan 5.2 vaarallisille aineille ei ole määritetty pakkausryhmiä.

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions