Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous
Luokan 6 vaaralliset aineet on määritetty jompaan kumpaan kahdesta alaluokasta.
Luokka 6.1 / 6.2 - Myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet

Alaluokka 6.1: Myrkylliset aineet

Alaluokan 6.1 vaaralliset aineet ovat aineita, jotka voivat suhteellisen pieninä määrinä yhdellä tai lyhytkestoisella altistuksella, hengitettynä, imeytyessään tai nieltynä, aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai jopa kuoleman. Myrkylliset aineet voivat olla joko kiinteässä tai nestemäisessä muodossa.

Pakkausryhmät

Alaluokkaan 6.1 on määritelty pakkausryhmät, jotka ilmaisevat tuotteiden vaarallisuuden asteen.

Pakkausryhmä I: Erittäin vaaralliset aineet
Pakkausryhmä II: Keskivaaralliset aineet
Pakkausryhmä III: Lievästi vaaralliset aineet

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista myrkyllisistä aineista

Arseeni, kloroformi, syanidi, lyijy, lukuisat elohopeat, nikotiini, useat torjunta-aineet.

Alaluokka 6.2 - Tartuntavaaralliset aineet

Alaluokka 6.2: Tartuntavaaralliset aineet

Alaluokan 6.2 aineet ovat sellaisia, joiden tiedetään tai joiden voidaan kohtuudella olettaa sisältävän taudinaiheuttajia. Patogeenit määritellään mikro-organismeiksi (mukaan lukien bakteerit, virukset, loiset, sienet) ja muiksi tekijöiksi. Tartuntavaaralliset aineet voivat olla biologisia tuotteita, viljelmiä, lääketieteellisiä ja kliinisiä jätteitä tai potilasnäytteitä. Kun aineet kuljetetaan sellaisessa muodossa, että niille voi altistua, ne voivat aiheuttaa pysyvän vamman, hengenvaarallisen tai kuolemaan johtavan sairauden muuten terveille ihmisille tai eläimille.

Esimerkiksi seuraavat ihmisiin tarttuvat virukset:
  • Ebola-virus
  • Hepatiitti B -virus
  • Raivotautivirus
  • Keltakuumevirus

Eläinten viruksia:

  • Afrikkalainen sikaruttovirus
  • Suu- ja sorkkatautivirus

Tartuntavaaralliset aineet on jaettu kahteen kategoriaan, A ja B. Niille on annettu UN-numerot 2814, 2900, 3291, 3373 tai 3549.

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions