Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous
Luokka 9: Muut aineet ja esineet

Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet 

Sekalaiset vaaralliset aineet ja esineet ovat aineita ja esineitä, jotka eivät kuulu muihin vaarallisten aineiden luokkiin. Luokkaan 9 sisältyvät ympäristölle vaaralliset aineet, mutta myös kaikki muut luokat paitsi luokan 7 radioaktiiviset aineet.

Luokan 9 aineilla ja esineillä ei ole alaluokkia, mutta ne on jaettu seuraavasti:

 • Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden
 • Aineet ja esineet, jotka palaessaan voivat muodostaa dioksiineja
 • Aineet, joista vapautuu palavia kaasuja
 • Litiumakut
 • Hengenpelastuslaitteet
 • Ympäristölle vaaralliset aineet
 • Ympäristölle vaarallinen aine, kiinteä, N.O.S
 • Ympäristölle vaarallinen aine, neste, N.O.S
 • Muuntogeeniset mikro-organismit ja organismit
 • Aineet, joita kuljetetaan tai tarjotaan kuljetettavaksi kohotetussa lämpötilassa 
 • Nesteet
 • Kiinteät aineet
 • Muut kuljetuksen aikana vaaralliset aineet tai esineet, joita ei voida luokitella muihin luokkiin

Pakkausryhmät

Vaikka luokan 9 vaarallisilla aineilla ei ole alaluokkia, sekalaisille vaarallisille aineille ja esineille on määritetty vaarallisuutta vastaava pakkausryhmä.

Pakkausryhmä II: Keskivaaralliset aineet
Pakkausryhmä III: Lievästi vaaralliset aineet

Luokan 9 vaarallisten aineiden kyltti, etiketöinti ja merkintä

luokan 9 etiketti
Luokan 9 kyltti ja merkintä
Luokan 9 vaarallisia aineita sisältävät kollit sekä lastinkuljetusyksiköt, kontit, irtotavarakontit, säiliökontit, siirrettävät säiliöt ja monielementtiset kaasukontit on merkittävä pitävästi kiinnittyvillä luokan 9 kyltillä/merkillä. 
Luokan 9 akkutarra
Luokan 9A varoitusmerkki litiumakkuja sisältäville pakkauksille tai pakkaamattomille tuotteille
Ympäristölle vaarallisen aineen varoitustarra, jossa on kuvattuna kuollut kala
Ympäristölle vaarallisen aineen/vesiympäristöä saastuttavan aineen merkki
Ympäristölle vaarallisia aineita/vesiympäristöä saastuttavia aineita sisältävät pakkaukset ja lastinkuljetusyksiköt, kontit, irtotavarakontit, säiliökontit, siirrettävät säiliöt ja monielementtiset kaasukontit on merkittävä pitävästi kiinnittyvällä asiasta varoittavalla merkillä. 
Litiumakun merkki
Litiumparistomerkki pakkauksissa, jotka sisältävät litiumkennoja tai erityismääräyksen 188 mukaisesti valmistettuja akkuja
(Ei koske lentoliikennettä)

Esimerkkejä yleisesti kuljetettavista sekalaisista vaarallisista aineista

Esimerkkejä luokan 9 vaarallisista aineista ovat turvatyynymoduulit (turvalaitteet, elektronisesti käynnistyvät), asbesti (amfiboli ja krysotiili), akkukäyttöiset laitteet, akkukäyttöiset ajoneuvot, kemikaalipakkaukset, vaaralliset aineet koneissa tai laitteissa, kuivajää (hiilidioksidi, kiinteä aine), ympäristölle vaaralliset aineet (nestemäiset ja kiinteät aineet), ensiapulaukut, geneettisesti muunnetut organismit, geneettisesti muunnetut mikro-organismit, hengenpelastuslaitteet (itsetäyttyvät ja ei-itsetäyttyvät), litiumioniakut, litiummetalliakut, turvavyön esikiristimet (turvalaitteet, elektronisesti käynnistyvät).
 

Kiinnostaisivatko myös nämä:

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Solutions