DSV - Global Transport and Logistics
Pyydä tarjous

Varsinaisen rahtihinnan lisäksi joudumme laskuttamaan nk. läpilaskutuksena mm. seuraavat lisät:

 • maakohtaiset polttoainelisät
 • eri maiden tiemaksut (MAUT)
 • maakohtaiset MarPol-lisät
 • lämpökuljetuslisän
 • VAK-lisät
 • mahdolliset muut palvelukohtaiset lisät

Polttoainelisät

Euroopan maantiekuljetusten polttoainelisät perustuvat mm. lauttayhtiöiden veloittamiin polttoainelisiin. Polttoainelisät vaihtelevat liikennealueittain ja lisiä tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Tarkista voimassa olevat polttoainelisät

Tiemaksut Euroopassa

Useilla Euroopan mailla on käytössään tietullijärjestelmä raskaalle liikenteelle. Tiemaksut vaikuttavat suoraan kustannuksiimme ja joudumme siirtämään tiemaksun kustannusvaikutusta myös hinnoitteluumme.

Katso, missä maissa tiemaksuja veloitetaan

MarPol-lisät

Rikkidirektiivi (IMO MARPOL ANNEX VI) astui voimaan 1.1.2015 alkaen. Direktiivin mukaisesti rahtikuljetusten polttoaineen rikkipäästöt tulee saada pienennettyä 0,1 %:n tasolle nykyisestä 1,0 %:n tasosta. Direktiivi kattaa kaiken merirahdin Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueella (nk. SECA-alue).

Laivayhtiöt työskentelevät rajoittaakseen rikkipäästöt hyväksytylle tasolle direktiivin vaikutusalueella. Riippumatta ratkaisusta, direktiivi vaikuttaa koko kuljetusketjuun aiheuttaen kustannusten nousua. Veloitamme laskuillamme erillisen Marpol-lisän, joka riippuu lähetyksen koosta ja vaihtelee maakohtaisesti. Tarkempaa tietoa lisästä saat yhteyshenkilöltäsi DSV:llä.

Lämpökuljetuslisä

Lämpökuljetuslisä veloitetaan, kun tavara vaatii kuljetuksen ajaksi lämpösäädellyn kuljetusyksikön. Lisän suuruus riippuu lähetyksen koosta. Kalustostamme löytyvät sopivat vaihtoehdot niin kylmänaroille kukantaimille kuin pakasteillekin.

VAK-lisä

VAK-lisä eli vaarallisten aineiden kuljetuslisä veloitetaan, kun lähetys sisältää vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisä riippuu vaarallisen aineen luokituksesta, lähtö- tai kohdemaasta sekä tavaramäärästä.

Muut palvelukohtaiset lisät

Yllämainittujen rahtilisien lisäksi veloitamme tarvittaessa palvelukohtaisesti mm. seuraavia lisiä:

 • tavaramaksu
 • terminaalikäsittely
 • turvamaksu UK- ja IE-vientiliikenteissä
 • passitukset
 • manuaalisen tilauksen käsittelymaksu
 • lisäpalvelut: mm. vienti- ja tuontiselvitykset, vakuutukset, soitto ennen ajoa -palvelu

Lisäarvopalvelut

Monet lisäarvopalveluistamme  parantavat kansainvälisten kuljetusten ja logistiikan sujuvuutta tehokkuutta

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Road