Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Varsinaisen rahtihinnan lisäksi joudumme laskuttamaan nk. läpilaskutuksena mm. seuraavat lisät:

 • maakohtaiset polttoainelisät
 • eri maiden tiemaksut (MAUT)
 • maakohtaiset MarPol-lisät
 • EU:n päästökauppajärjestelmän ETS-lisät
 • EU:n liikkuvuuspakettilisät
 • lämpökuljetuslisän
 • VAK-lisät
 • mahdolliset muut palvelukohtaiset lisät

Polttoainelisät

Euroopan maantiekuljetusten polttoainelisät perustuvat mm. lauttayhtiöiden veloittamiin polttoainelisiin. Polttoainelisät vaihtelevat liikennealueittain ja lisiä tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Tarkista voimassa olevat polttoainelisät

Tiemaksut Euroopassa

Useilla Euroopan mailla on käytössään tietullijärjestelmä raskaalle liikenteelle. Tiemaksut vaikuttavat suoraan kustannuksiimme ja joudumme siirtämään tiemaksun kustannusvaikutusta myös hinnoitteluumme.

Katso, missä maissa tiemaksuja veloitetaan

MarPol-lisät

Rikkidirektiivi (IMO MARPOL ANNEX VI) astui voimaan 1.1.2015 alkaen. Direktiivin mukaisesti rahtikuljetusten polttoaineen rikkipäästöt tulee saada pienennettyä 0,1 %:n tasolle nykyisestä 1,0 %:n tasosta. Direktiivi kattaa kaiken merirahdin Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueella (nk. SECA-alue).

Laivayhtiöt työskentelevät rajoittaakseen rikkipäästöt hyväksytylle tasolle direktiivin vaikutusalueella. Riippumatta ratkaisusta, direktiivi vaikuttaa koko kuljetusketjuun aiheuttaen kustannusten nousua. Veloitamme laskuillamme erillisen Marpol-lisän, joka riippuu lähetyksen koosta ja vaihtelee maakohtaisesti. Tarkempaa tietoa lisästä saat yhteyshenkilöltäsi DSV:llä.

EU:n päästökauppajärjestelmän ETS-lisät

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) otettiin käyttöön vuonna 2005 keinona vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökaupalla tarkoitetaan sitä, että päästöjä aiheuttavia yrityksiä veloitetaan niiden tuottamien päästöjen määrän mukaan. 
Merenkulku integroidaan päästökauppajärjestelmään kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen, 40 % päästöistä kattava vaihe, otetaan käyttöön 1.1.2024. Aluksi ETS koskee yli 5.000 bruttotonnin matkustaja- ja rahtialuksia, jotka liikennöivät EU:n sisällä. 
50 % päästöistä aiheutuu EU:n alueelle tulevista ja sieltä lähtevistä reiteistä. Pääosa Suomen tuonnista ja viennistä kulkee meriteitse.

ETS-hinnat seuraavat kuukausittain EU:n päästökauppajärjestelmän CO2-tonnihintaa.

Katso tästä voimassa olevat ETS-lisät

EU:n liikkuvuuspakettilisät

15.2.2022 lähtien veloitamme laskuillamme erillisen liikkuvuuspakettilisän, joka riippuu lähetyksen koosta ja vaihtelee maakohtaisesti. EU Mobility Package eli EU:n Liikkuvuuspaketti on EU:n yhteinen sääntelykehys, jonka tavoitteena on yhtenäistää maantiekuljetusyritysten keskinäisiä markkinakilpailun edellytyksiä, torjua harmaata taloutta, estää kirjelaatikkoyritysten toiminta, yhtenäistää kuljetusmiehistön palkkausta ja sosiaaliturvaa, sekä tehostaa viranomaisten välistä toimintaa sekä tiedonvaihtoa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Liikkuvuuspaketin määräykset edistävät kuljetusalan toimijoiden yhdenvertaisuutta eri puolilla Eurooppaa sekä luovat alan yrityksille entistä tasapuolisemmat mahdollisuudet toteuttaa asiakkaille tarjoamiaan palveluja. Toimintaympäristön muutokset aiheuttavat kustannuksia, joihin emme voi vaikuttaa ja jotka joudumme edelleen veloittamaan rahdinmaksajilta. Rahtilisien suuruus riippuu lähetysten määränpäästä ja kuljetuksen reitityksistä, johtuen kustannusten jakautumisesta epätasaisesti eri liikennealueiden ja maiden palvelurakenteen mukaan. Tarkempaa tietoa lisästä saat yhteyshenkilöltäsi DSV:llä.

Lämpökuljetuslisä

Lämpökuljetuslisä veloitetaan, kun tavara vaatii kuljetuksen ajaksi lämpösäädellyn kuljetusyksikön. Lisän suuruus riippuu lähetyksen koosta. Kalustostamme löytyvät sopivat vaihtoehdot niin kylmänaroille kukantaimille kuin pakasteillekin.

VAK-lisä

VAK-lisä eli vaarallisten aineiden kuljetuslisä veloitetaan, kun lähetys sisältää vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisä riippuu vaarallisen aineen luokituksesta, lähtö- tai kohdemaasta sekä tavaramäärästä.

Muut palvelukohtaiset lisät

Yllämainittujen rahtilisien lisäksi veloitamme tarvittaessa palvelukohtaisesti mm. seuraavia lisiä:

 • tavaramaksu
 • terminaalikäsittely
 • passitukset
 • manuaalisen tilauksen käsittelymaksu
 • mahdolliset tilannekohtaiset reititys- ja/tai tasapainolisät
 • lisäpalvelut: mm. vienti- ja tuontiselvitykset, vakuutukset, soitto ennen ajoa -palvelu

Lisäarvopalvelut

Monet lisäarvopalveluistamme  parantavat kansainvälisten kuljetusten ja logistiikan sujuvuutta tehokkuutta

Lisäarvopalvelut

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Road