Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Ota yhteys

Tarjoamme kemikaalien varastointitiloja, tuotteiden käsittelyä ja pakkausta sekä logistiikkapalveluja toimipisteessäsi tukemaan toimintaasi. Kaikki ratkaisumme toteutetaan kustannustehokkaasti, joustavasti ja pyrimme löytämään ratkaisun kaikkiin varastointitarpeisiisi.

Varastointiratkaisut

Kaikki varastotilamme täyttävät tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset, mutta sopivat nykyisellään vain vaarattomille kemiallisille tuotteille. Tiloissamme työskentelevät koulutetut työntekijät. Tiimimme hoitavat varastonhallinnan, kuten saapuvan ja lähtevän logistiikan, sekä lisäarvoa tuottavia toimintoja ja lisäarvopalveluita, muun muassa uudelleen etiketöinnit. Vaarallisten aineiden kohdalla tilanne arvioidaan erikseen ja pyrimme löytämään niille erillisen varastointiratkaisun.

Ennen kuin kemikaalit saapuvat varastoon, ne arvioidaan perusteellisesti käyttöturvallisuustiedotteeseen perustuvan riskiarvioinnin avulla. Näin varmistetaan, että varastoratkaisu täyttää kaikki standardit ja lakisääteiset vaatimukset. Paikallinen laatuvastaava tuntee säännöt ja määräykset, ja varmistaa yhteydenpidon vastaaviin viranomaisiin kuten pelastuslaitokseen. Lisäksi paikallinen laadusta vastaava tiimimme on osa keskitettyä laadunhallintajärjestelmäämme, joka varmistaa kaikkien toimintojen asianmukaisen ja johdonmukaisen seurannan maailmanlaajuisesti. Kiinnitämme erityisen paljon huomiota laatuun ja turvallisuuteen, joten voit olla varma, että kemikaaliasi käsitellään aina erittäin huolellisesti.

Pakkaaminen ja tuotteiden käsittely

Käytämme toimitiloja, joissa pystytään käsittelemään pakattuja ja vaarattomia kemiallisia tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Muiden vaatimusten osalta selvitämme ratkaisumahdollisuudet aina erikseen tapauskohtaisesti.
 

Logistiikka toimipisteessäsi

Tarjoamme myös logistiikkapalveluita kemikaaleille paikan päällä tuotantopisteissäsi (Inhouse-logistiikka). Palvelumme kattavat tuotteiden siirrot, raaka-aineiden käsittelyt ja toimitukset sekä yhteydenpidon ja koordinoinnin varaston kanssa. Tiivis yhteistyö tuotantotiimien kanssa voi vapauttaa henkilöstösi keskittymään yrityksesi ydinliiketoimintaan.

Palvelun saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.