Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Teollisuuden logistiikkaratkaisumme takaavat yrityksellesi oikean tasapainon laadun, kustannusten, joustavuuden ja standardoinnin välillä. Siten pystyt vastaamaan haasteisiin usein vahvasti säännellyillä markkinoilla.

Tarjoamme toimialakohtaisia ratkaisuja monille eri sektoreille, mukaan lukien elintarvikkeiden ainesosat ja raaka-aineet, koneet ja komponentit, pakatut kemikaalit, rakentaminen sekä eri tukku- ja valmistussektorit.

Tarjoamme teollisuuden käyttöön varastoja, jotka on erityisesti suunniteltu vaarallisten aineiden, renkaiden, elintarvikkeiden ainesosien sekä hankalan kokoisten laitteiden varastointiin. Teollisuuden tarpeisiin vastaavia erityispalveluita ovat mm. uudelleen pakkaaminen, säiliöiden täyttö, vaarallisten aineiden merkintä ja kuljetuksen hallinta.

Useille avainasiakkaillemme toteutamme in-house-toimintoja mahdollistaen monia erilaisia logistisia tuotantoprosesseja paikan päällä.

Palvelumme auttavat sinua

Elintarvikkeiden ainesosat ja raaka-aineet

Elintarvikkeiden ainesosat voivat muodostaa 60 % prosessiteollisuuden kokonaiskustannuksista ja raaka-aineet jopa 20 % OEM-yritysten kustannuksista. Näiden hyödykkeiden hintavaihtelu vaihtelee olosuhteiden mukaan. Siksi toimitusketjun läpinäkyvyyden parantaminen voi auttaa sinua hallitsemaan tätä epävakautta ja saavuttamaan lyhyen aikavälin kasvua samalla kun saavutat pitkän aikavälin kilpailuetua.

Maailmanlaajuinen verkostomme takaa oikea-aikaisen toimitusvirran tuotantolaitoksiin. Hallitsemme varastointi- ja jakelutoimintoja siten, että tavarat saapuvat täydellisessä kunnossa loppuasiakkaillesi.

Varastomme ja cross-docking-tilamme täyttävät voimassa olevat vaatimukset ja määräykset (kuten HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP ja GDP), ja IT-järjestelmämme täyttävät helposti jäljittämistä, erien rekisteröintiä ja/tai voimassaolon päättymistä koskevat vaatimukset aina yksittäisten tuotteiden tasolle varastosi laadun varmistamiseksi.

Kaikki prosessimme on optimoitu käsittelemään suuria määriä ja ruuhkia.

Pakatut kemikaalit

Rajat ylittävä myynti muodostaa 75 % pakattujen kemikaalien liikevaihdosta Euroopassa, mikä heijastaa siirtymistä kansallisesta tuotannosta ja varastoinnista kohti alueellisia klustereita ja, vähemmässä määrin, eurooppalaisia varastointi- ja jakelukeskuksia.

Seveso II -direktiivi, suuri määrä paikallisia vaatimustenmukaisuusmääräyksiä ja vastuullisuusvaatimuksia ovat kaikki luomassa toimitusketjuissa muutosta, jossa turvallisuudesta ja "vihreydestä" on tulossa tavanomaisia logistiikan suorituskykyindikaattoreita.

Nämä yhä tiukemmat vaatimustenmukaisuusmääräykset edistävät myös strategista kumppanuutta pakatun kemianteollisuuden ja logistiikkapalvelujen tarjoajien välillä.

Jos työskentelet pakattujen kemikaalien kanssa, operoit yleensä vaarallisten ja vaarattomien aineiden yhdistelmää. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että varastointi on kustannustehokasta ja että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan täysimääräisesti.

SQAS- ja Seveso-sertifioidut laitoksemme tarjoavat mittakaavaetuja vaarattomien tuotteiden varastoinnissa yhdessä vaarallisten aineiden integroitujen ratkaisujen kanssa, ja varmistavat tiukkojen ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksien noudattamisen.

Koneet ja komponentit

Koneiden ja komponenttien hyödyntäminen jättää valmistajille jatkuvasti ohenevan marginaalin, mikä tekee yhä tärkeämmäksi keskittyä tuoteinnovaatioihin, huipputeknologiaan, kustannusten hillitsemiseen ja korkeiden markkinoille pääsyn esteiden luomiseen ulkoistamalla samalla varsinainen valmistus ja toimitusketjun hallinta.

Maksimoimme kuljetuksessa olevien tuotteiden määrän siirtämällä painopisteen varastonhallinnasta toimitusketjun toteutukseen. Lisäksi uudet toimintamallit koskien kokoonpanoa määräpaikassa ja tullivarastointia ovat vähentäneet pääomavaltaisten tavaroiden tullia ja verotusta, mutta ovat lisänneet huomattavasti toimitusketjun monimutkaisuutta.

Ratkaisumme teollisuudelle tarjoavat laajan valikoiman palveluja, mukaan lukien kokoaminen/purkaminen ja erikoispakkaaminen/uudelleen pakkaaminen, varastointi, koneiden muutostyöt ennen lopullista toimitusta, rahdinhallinta ja kiireelliset "loppu varastosta" -toimitukset kaikkialle maailmaan.

Lisäksi tullivarastoverkostomme avulla olet lähellä asiakkaitasi, jolloin voit hallita liiketoimintaasi paremmin.

Teollisuuden varaosalogistiikka

Nopeat ja luotettavat varaosatoimitukset ovat avain tasapainoon vähimmäisvarastojen ja seisokkien välttämisen välillä. Erittäin tehokas varastointi- ja jakelupalvelumme sallii myöhäiset aikatakarajat täsmällisten, samana päivänä tai seuraavana päivänä tapahtuvien toimitusten kanssa jälleenmyyjille, jakelijoille tai jopa loppukäyttäjälle.

Hallinnoimme lukuisia alueellisia varaosien jakelukeskuksia ympäri maailmaa ja integroimme ja hallitsemme palvelutasoa varaosaketjun eri osissa.

Tärkeää on, että autamme sinua vähentämään varaosavarastomääriä merkittävästi lisäämällä näkyvyyttä koko yrityksemme käytössä olevan WMS- ja FMS-paketin avulla.

Varaston automaatio

Jos käsittelet suuria tuotemääriä, varastoautomaatio voi tarjota merkittäviä etuja yrityksellesi. Voimme opastaa tilanteen analysoinnissa, räätälöityjen ratkaisujen suunnittelussa ja avaimet käteen -ratkaisun toteuttamisessa joko omassa kiinteistössäsi tai moniasiakasvarastossamme.

Laajan suunnittelu- ja teknisen asiantuntemuksen lisäksi tarjoamme myös henkilöstön koulutusta ja tukea sujuvaan uuteen, automatisoituun prosessiin siirtymiseen.

Varastoautomaation avulla voit vähentää työvoimakustannuksia, minimoida tuotevaurioita ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia samalla kun säilytät toimintojen joustavuuden ympäri vuorokauden.  

Mapa do Mundo

Globaali teollisuus vaatii globaalia asiantuntemusta

75 %

pakatuista kemikaaleista lähetetään maasta toiseen

60 %

koneiden ja komponenttien OEM-toimitusjohtajista uskoo, että markkinaolosuhteet kiristyvät seuraavan vuosikymmenen aikana

100 %

toimitusketjun läpinäkyvyys on avainasemassa, kun halutaan vähentää elintarvikkeiden ainesosien ja raaka-aineiden hintavaihtelua

Teollisuuden logistiikan haasteet, joissa DSV voi auttaa

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us