Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

IMO 2020 - Polttoaineiden rikkipitoisuuden uudet alarajat

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n uusi globaali IMO 2020 -säädös astuu voimaan 1.1.2020.

Mistä IMO 2020 -säädöksessä on kyse?

YK:n alaisen kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) uusi globaali IMO 2020 -säädös astuu voimaan 1.1.2020. Säädöksen mukaan laivojen polttoaineen rikkipitoisuus saa jatkossa olla korkeintaan 0,5 % nykyisen 3,5%:n sijaan. Tiukempien rajoitteiden ECA (Emission Control Areas) -alueilla eli Itämerellä, Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa, Pohjois-Amerikan itä- ja länsirannikoilla sekä USA:n Karibianmeren rannikolla suurin sallittu rikkipitoisuus on ollut 0,1% jo vuodesta 2015 lähtien.

Laivojen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuusrajojen tiukentaminen on IMO:n vastaus kasvavaan ympäristötietoisuuteen. IMO 2020 -säädöksen tavoitteena on alusten rikkipäästöjä vähentämällä pienentää kuljetusten negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja suojella elinympäristöämme. Rikkipäästöjen leikkaaminen auttaa mm. ehkäisemään happosateita ja vähentää merien happamoitumista erityisesti rannikkoalueilla ja suurten satamien ympäristössä.

Mitä IMO 2020 tarkoittaa varustamoille?

IMO 2020 säädöksellä pyritään vähentämään laivojen rikkioksidipäästöjä jopa yli 80 % vuoteen 2025 mennessä. Varustamoilla on periaatteessa kolme vaihtoehtoa IMO 2020 -rajojen saavuttamiseksi:

  • Rikkipesureiden asentaminen: Aluksen rikkipäästöjä voidaan leikata asentamalla laivaan rikkipesurit jolloin alus voi edelleen käyttää nykyisiä polttoaineita
  • Polttoaineen vaihtaminen nestemäiseen maakaasuun (Liquefied Natural Gas, LNG)
  • Siirtyminen matalarikkipitoiseen polttoaineeseen (Very Low Sulphur Fule, VLSF / Marine Gas Oil, MGO)

Riippumatta siitä päättävätkö varustamot päivittää kalustoaan tai vaihtaa polttoainetyyppiä, uuden säädöksen noudattaminen tulee väistämättä nostamaan varustamoiden operointikustannuksia merkittävästi.

Miten IMO 2020 vaikuttaa rahtikustannuksiin?

Rikkipesureiden asentaminen tai vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirtyminen kasvattavat varustamoiden kustannuksia, eivätkä varustamot pysty yksin kattamaan kustannustason nousua. Tämä tarkoittaa, että merirahdin kokonaiskustannukset tulevat yleisesti nousemaan.

Vaikka korkeampien operointikustannusten vyöryttämiseksi rahtihintoihin ei ole yhtä standardoitua lähestymistapaa, markkinoilla näyttää vallitsevan yhtenäinen näkemys siitä, että ns. all-in rahtien aikakausi on ohi ja polttoainelisät tullaan erottamaan rahtikustannuksista kelluviksi polttoainelisiksi. Jo vuoden 2019 aikana varustamot ovat tarkastaneet polttoainelisien laskentaan käyttämiään metodeja. Sekä polttoaineiden hintaan että kulutukseen perustuvien laskukaavojen avulla varustamot pyrkivät varmentamaan kyvykkyyden reagoida polttoaineiden markkinahintojen muutoksiin. Laskukaavojen julkaisun myötä myös hinnoittelun läpinäkyvyys on parantunut.

Vaikka vuodenvaihde on jo lähellä, markkinoilla on edelleen melkoisesti epävarmuutta IMO 2020 säädöksen mukaisten polttoaineiden saatavuuteen ja lopulliseen hintatasoon liittyen. Varustamot joutuvat joka tapauksessa siirtymään kalliimpiin matalarikkisiin polttoaineisiin jo loppuvuoden aikana ja tästä syystä useimmat ovatkin ilmoittaneet väliaikaisista ”IMO 2020 compliance”, ”IMO 2020 transition” tai ”ympäristö” rahtilisistä, joilla katetaan nykyisten ja matalarikkisten polttoaineiden välistä hintaeroa toistaiseksi määrittelemättömän siirtymäkauden ajan. Ylimääräisten polttoainelisien nimet ja summat vaihtelevat varustamosta ja liikennealueesta riippuen, mutta lisät tulevat voimaan 1. joulukuuta 2019 alkaen.

Miten IMO 2020 vaikuttaa DSV:n rahtilisiin?

Yksinkertaistettu DSV BUC (Bunker Usage Charge) polttoainelisä on ollut käytössä huhtikuusta 2019 alkaen. DSV BUC perustuu varustamoiden kelluviin polttoainelisiin ja sitä tarkistetaan markkinatilanteen muuttuessa. Muutoksista tiedotetaan kuukausittaisessa merirahtien uutiskirjeessämme, Sea Newsletterissä.

Koska uusimmat, siirtymäkauden voimassa olevat, ylimääräiset polttoainelisät eivät kuitenkaan sisälly varustamoiden kelluviin polttoainelisiin, DSV ottaa myös käyttöön toistaiseksi voimassa olevan Sulphur Fuel Feen (SFF) 1. joulukuuta alkaen. SFF:n tasot vahvistetaan asiakkaillemme erikseen uutiskirjeessämme marraskuun jälkimmäisen puoliskon aikana. 

Kysymyksiä?

Ota yhteys ja löydämme sinulle varmasti sopivan ratkaisun.

Ota yhteys Merikuljetukset