Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Koronaviruksen vaikutukset lento- ja merirahtiin

Koronavirus-pandemian vaikutukset näkyvät lento- ja merirahtiliikenteissä aikataulumuutoksina ja kapasiteettiongelmina

Vaikka koronaviruspandemian leviämiseksi määrättyjä liikkumisrajoituksia on jo alettu purkaa useissa maissa, on tilanne edelleen haastava erityisesti niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa pandemiaa ei ole toistaiseksi saatu hallintaan tai koronatapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun.

Viranomaismääräysten vaikutukset heijastuvat vaihtelevasti paikallisten infrastruktuurien toimintaan ja rajoituksista johtuvat viivästykset satamissa ja lentokentillä ovat mahdollisia. Mikäli lähetyksiä ei pystytä noutamaan ja toimittamaan normaalisti tai niitä joudutaan välivarastoimaan, on syytä varautua myös yllättäviin varastointikustannuksiin, jotka useimmiten lankeavat kuljetustilauksen tehneen osapuolen vastuulle.

Suosittelemme edelleen kommunikoimaan tiiviisti omien tavarantoimittajien ja/tai vastaanottajien kanssa varmistaaksenne paikallisten olosuhteiden vaikutukset lähetystenne noutoihin ja jakeluihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamista lisäkustannuksista kannattaa myös pyrkiä sopimaan jo etukäteen.

Ajankohtaista tietoa eri DSV-maiden sekä lentokenttien ja satamien operatiivisesta tilanteesta löytyy DSV Panalpina Groupin globaalilta sivustolta:

Yhteenveto eri DSV-maiden operatiivisesta tilanteesta

Interaktiivinen kartta eri maiden pandemiatilanteesta

Merirahti, tilanne 18.5.2020

Meriviennissä tilanne jatkuu ennallaan. Laivatilaa on edelleen tarjolla tavanomaista vähemmän, mikä näkyy erityisesti FCL-vientiliikenteissä. LCL-vientiliikenteet toimivat kuitenkin normaalisti. Kuljetuksia suunniteltaessa kannattaa huomioida määrämaan paikallisten viranomaisten määräämien liikkumisrajoitusten mahdolliset vaikutukset sisämaan jatkokuljetuksiin/jakeluihin sekä kokonaiskuljetusaikaan. Kapasiteettihaasteiden takia useissa merivientiliikenteissä on tällä hetkellä voimassa erilaisia sesonki- (Peak Season), kalusto- ja ruuhkalisiä, joista saatte lisätietoja yhteyshenkilöiltänne.

Aasian merituontiliikenteessä varustamot ovat peruneet lisää lähtöjä supistuneen kysynnän vuoksi. Näiden seurauksena laivoja on ylibuukattu, joka on puolestaan johtanut rahtitason nousuun. Tuonnin osalta kannattaa huomioida, että kuljetusajat ovat kuitenkin pidentyneet osittain uusien valtamerireititysten ja osittain Euroopan feeder-liikenteissä tehtyjen vuoromuutosten takia.

Vallitseva markkinatilanne on kasvattanut kysyntää Kiinasta Eurooppaan suuntautuvalle junaliikenteelle. Junat on varattu täyteen hyvissä ajoin ja osa operaattoreista on korottanut rahteja. Suoraan Kiinan Hefeistä Helsinkiin liikennöivä juna sen sijaan vastaa asiakkaiden kysyntään lisäämällä vuoroja kesäkuun alussa. 5.6.2020 alkaen juna lähtee Hefeistä joka perjantai. Tämä sekä lisää kapasiteettia, että mahdollistaa säännöllisen junatuontiliikenteen viikoittaisille tuontikuljetuksille. 

Lentorahti, tilanne 14.5.2020

Globaalisti lentorahdin kapasiteettitilanne jatkuu haasteellisena, kun suurin osa matkustajalennoista on peruttu eikä rahtikonekapasiteetti riitä vastaamaan kokonaiskysyntään. Lentoyhtiöt ovat kuitenkin onnistuneesti pystyneet muuntamaan matkustajakoneita operoimaan rahtia ja toukokuun lopulle on vahvistettu säännöllisiäkin yhteyksiä joillekin reiteille (esim. päivittäiset Helsinki–Shanghai -lähdöt).

Kun suoria yhteyksiä on kuitenkin tarjolla vain rajallisesti, lähetyksiä voidaan edelleen reitittää DSV Gateway -konseptia hyödyntäen. DSV Gatewayt tarjoavat mahdollisuuden kuljettaa niin vienti- kuin tuontilähetyksiä Keski-Euroopan kautta DSV:n oman rahtikoneverkoston avulla. Lisäksi mm. Air-Sea yhdistelmäkuljetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, lähetyksiä voidaan esimerkiksi lennättää Singaporeen ja reitittää sieltä edelleen meritse Oseaniaan. Lisätietoja erilaisista vaihtoehdoista ja/tai aikatauluista saat tutuilta DSV yhteyshenkilöiltäsi.

Lentorahtikapasiteetin rajallisuuden vuoksi pyydämme edelleen huomioimaan, että tilojen saatavuus ja rahtihintatasot voivat vaihdella hyvinkin nopeasti niin tuonnissa kuin viennissäkin. Markkinatilanteesta johtuen kuljetustilausten nopea vahvistaminen lentoyhtiöille on ensiarvoisen tärkeää. 

Ruuhkaa Shanghain lentokentällä, tilanne 21.4.2020

Rahdin käsittely Shanghain lentokentällä on pahasti ruuhkautunut charter-operaatioiden määrän kasvettua ja Kiinan viranomaisten kiristettyä erityisesti hengityssuojainten ja suojavälineiden vientikuljetuksiin kohdistuvia määräyksiä. Lentokentälle on pahimmillaan jopa 48-72 tunnin rekkajonot, terminaalit ja varastot ovat tukossa, tullitarkastuksissa esiintyy viiveitä ja lastaushenkilökunnasta on pulaa. Lisäksi Kiinassa vietetään vappua 28.4.-5.5. eikä lähetysten toimittamista Shanghain kentälle suositella loman aikana ylimääräisten varastointi- ja mahdollisten tullin viivästysmaksujen välttämiseksi.

Tilanteen purkamiseksi DSV Shanghain tiimi työstää yhteistyökumppaneidensa kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ruuhkaa voidaan pyrkiä välttämään reitittämällä lähetykset muilta Kiinan lentokentiltä tai hyödyntämällä esimerkiksi junarahtia tai Air-Sea yhdistelmäkuljetuksia Korean, Taiwanin tai Singaporen kautta. Lisätietoja tilanteesta ja vaihtoehdoista saatte omilta DSV yhteyshenkilöiltänne.

Tilanne 26.3.2020

Lentorahti
Iso osa matkustajalennoista  ei operoi tällä hetkellä EU-alueella jonka vuoksi rahtikapasiteettia on rajoitetusti  tarjolla. Rahtikoneet operoivat edelleen mutta näiden kapasiteetti täyttyy vauhdilla. Vastaamme rajoittuneeseen tarjontaan vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen avulla mm. DSV:n oma rahtikoneverkosto tarjoaa reitityksiä Aasian ja Pohjois-Amerikkaan useita kertoja viikossa.

Merirahti
Laivakapasiteetti on edelleen huomattavasti normaalia pienempi, mikä vaikuttaa varsinkin FCL vientiliikenteisiin. LCL-vientiliikenteet toimivat tällä hetkellä normaalisti. 

Tilanne 16.3.2020

Lentorahti
Suurin osa matkustajalennoista on peruttu tai tullaan perumaan Kauko-idän, Pohjois-Amerikan, Lähi-Idän ja EU:n alueella. Rahtikoneverkosto operoi edelleen, mutta kapasiteettia on rajatusti tarjolla. Pyrimme etsimään vaihtoehtoisia reittejä tai kuljetusmuotoja edellä mainittujen liikennesuuntien rahtiliikenteen turvaamiseksi.

Merirahti
Koronavirusepidemian vuoksi Aasiasta Eurooppaan lähtevistä laivoista peruttiin tammikuun lopun ja maaliskuun alun väliseltä ajalta noin 50%. Markkinoilta poistunut laivakapasiteetti vaikuttaa nyt rajusti Euroopan vientiliikenteisiin sekä muihin Kaukoidän reitteihin tukeutuviin linjoihin kuten esimerkiksi tuontiin Välimeren alueelta. Lisäksi Itämeren feeder-liikennettä on jouduttu sopeuttamaan pienempään kapasiteettiin jonka vuoksi vuoroja siirtyy tai jää kokonaan ajamatta.

Seuraukset etenkin Suomen vientiin ovat mittavat ja ne koskevat kaikkia vientiliikennealueita. Kuljetusajat ovat pidentyneet sekä viennissä ja tuonnissa jonka lisäksi viennissä on pulaa laivatilasta ja konttikalustosta. Kiristyneen markkinatilanteen vuoksi uusia rahtilisiä ja hintakorotuksia tulee kaikkiin vientiliikenteisiin lyhyellä varoitusajalla.

Euroopassa leviävä epidemia ei toistaiseksi aiheuttanut suoria vaikutuksia merikuljetuksiin, mutta tilanne saattaa muuttua nopeasti.

Tilanne 5.3.2020

Wuhanin konttoria lukuun ottamatta kaikki DSV Kiinan 21 toimistoa ovat jälleen auki, joskin osa henkilöstöstä työskentelee vielä toistaiseksi etänä.

Wuhanissa ja Hubein maakunnassa paikallishallinnon määräämät rajoitukset ovat edelleen voimassa. Kaikki kaupalliset lennot Wuhanin alueelliselle lentokentälle on toistaiseksi peruttu, ja maantieliikennettä Hubein ja muiden Kiinan provinssien välillä on rajoitettu. Näin ollen DSV:n toiminta Hubeissa on suurelta osin keskeytetty, ja Wuhanin konttorille tullaan palaamaan vasta paikallisviranomaisten sen salliessa.

Tarkempi yhteenveto DSV Kiinan konttoreiden toimintavalmiudesta ja sisämaan kuljetusten toimivuudesta löytyy DSV-Panalpina Groupin nettisivuilta, joille tilannetta päivitetään säännöllisesti.

Lentorahti 
Suurin osa Manner-Kiinan matkustajalennoista on edelleen peruttu tai lentoja on vähennetty. Valtaosa rahdista kulkee normaalisti matkustajakoneissa, mikä on kasvattanut  jäljellä olevan, ennestäänkin rajallisen rahtikonekapasiteetin kysyntää. Kokonaisuudessaan lentorahtikapasiteetin arvioidaan olevan jopa noin puolet pienempi kuin Kiinan markkinoilla normaalitilanteessa. Epidemian levittyä Kiinan naapurimaihin myös mm. Etelä-Korean ja Japanin lentokentät ja terminaalit ovat alkaneet ruuhkautua ja osa lentoyhtiöistä onkin jo ilmoittanut peruutuksista myös naapurimaiden kohteisiin. 

Kiinalaisten tuotantoyritysten palatessa vähitellen normaaliin rytmiin, lentotuontirahdin kysyntä tulee lähiviikkoina kasvamaan ja rajallisen kapasiteetin vuoksi hintataso on jyrkässä nousussa. 

DSV tekee tiivistä yhteistyötä useiden lentoyhtiöiden kanssa erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Myös DSV:n omaa charter-kalustoa on jo siirretty palvelemaan kasvavaa rahtikysyntää, kun helmikuun lopulla käynnistimme uuden säännöllisen tilauslentoreitin DSV:n omalla rahtikonekalustolla Kiinan ja USA:n välillä. 

Merirahti
Vähäisen kysynnän vuoksi varustamot ovat edelleen laajentaneet blank sailing -ohjelmiaan ja peruuttaneet lisää lähtöjä. Merirahdin kysynnän odotetaan kuitenkin vähitellen vilkastuvan kiinalaisten tuotantolaitosten käynnistäessä taas toimintojaan. Tällä hetkellä varustamoiden blank sailing -ohjelmien seuraukset näkyvät erityisesti Euroopasta itään suuntautuvissa vientiliikenteissä: puuttuvat laivat ja konttien saatavuus aiheuttavat kapasiteettiongelmia, jotka näkyvät paitsi aikataulumuutoksina, myös rahtikustannustason selvänä nousuna.  

Erityisesti Shanghain, Ningbon ja Tianjinin (Xingang) satamissa reefer-konttien varastointialueet ovat pahasti ruuhkautuneet ja jotkin varustamot ovat alkaneet purkaa kylmäkontteja muihin Aasian satamiin odottamaan siirtoa Kiinaan. Olemme erikseen yhteydessä asiakkaisiin, joiden reefer-lähetyksiin on odotettavissa muutoksia.   

Maantiekuljetukset
Kuljettajapula ja erilaiset tavara- ja henkilöliikennettä rajoittavat viranomaismääräykset vaikeuttavat edelleen maantiekuljetuksia erityisesti keskisessä Kiinassa sekä provinssien välisessä liikenteessä. Yleisesti ottaen maakunta- ja kuntarajojen sisällä liikenne sujuu jo paremmin, mm. Pohjois-Kiinassa ollaan jo lähellä normaalia ja tilanne on parantumassa myös Koillis-Kiinan alueella. Rajoitusten vuoksi sisämaan kuljetuksissa on kuitenkin edelleen syytä varautua normaalia pidempiin kuljetusaikoihin. 

Vaihtoehtoisia kuljetusmahdollisuuksia
DSV:n henkilökunta pyrkii parhaansa mukaan minimoimaan poikkeuksellisen markkinatilanteen aiheuttamat mahdolliset haasteet asiakkaidemme toimitusketjuihin. Normaalien lento- ja merirahtiyhteyksien kapasiteettiongelmien takia olemme kartoittaneet paitsi vaihtoehtoisia reitityksiä, myös vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja. Juna- tai Sea-Air-yhdistelmäkuljetukset saattavat joissakin tapauksissa tarjota toimivan vaihtoehdon niin tuonti- kuin vientikuljetuksillekin Aasian ja Euroopan välillä. Lisätietoja markkinatilanteesta ja erilaisista vaihtoehdoista saatte tutuilta DSV-yhteyshenkilöiltänne.  

Tilanne 19.2.2020

Tilanne Kiinassa ei ole vielä millään muotoa normaali vaan epidemian hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat yhä voimakkaasti niin liike- kuin muuhunkin elämään. Maan hallinto on kuitenkin alkanut hiljalleen palauttaa tilannetta entiselleen. Rajoituksia on purettu varsinkin niissä osissa maata, jotka ovat vähiten kärsineet koronavirusepidemiasta.

Valtaosa DSV:n toimistoista on joko kokonaan tai osittain toiminnassa, mutta paikalliset rajoitukset koskien esim. julkista liikennettä hankaloittavat työntekijöiden pääsyä työpaikoilleen.

Myös tehtaat ovat alkaneet käynnistää tuotantolinjojaan, ja valtaosa satamista ja lentokentistä on toiminnassa. Kuljetusten kysyntä on edelleen vähäistä, ja kapasiteettia on tarjolla huomattavasti normaalitilannetta vähemmän sekä meri- että lentoliikenteessä. Tilanteeseen ei odoteta merkittävää muutosta helmikuun aikana. Seuraava tuontijuna Hefeistä Helsinkiin on viimeisimmän tiedon mukaan lähdössä aikataulun mukaan 29.2., minkä jälkeen lähtöjä on suunniteltu joka viikolle.

Maantiekuljetukset aiheuttavat edelleen pullonkauloja, mutta kuljetuksia on sujuvoitettu poistamalla liikennerajoituksia sekä keventämällä kuljettajiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Lentorahtia on tietyissä tapauksissa mahdollista reitittää naapurimaiden kuten Korean, Japanin tai Singaporen kautta, tai kuljettaa Dubaista Sea-Air-palveluna. 

Tilanne 14.2.2020

Laivakäyntejä on peruttu lisää, koska merikuljetusten kysyntä on pientä. Tilanteen odotetaan normalisoituvan vasta maaliskuun puolella, mutta myös uudet viivytykset ovat mahdollisia.  

Lentorahtikapasiteettia puuttuu Kiinan markkinalta runsaasti, mutta kiireellisille lähetyksille pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vaihtoehtoisia reitityksiä.

Maantiekuljetusten osalta tilanne on vaikea. Provinssirajat ylittävä maaliikenne on erityisen haasteellista, ja joissain tapauksissa kuljetuksia on asetettu 1-2 viikon karanteeniin. Tämä hidastaa maakuljetuksia, jotka ovat muutoinkin haastavia kuljettaja- ja kalustopulan sekä liikennerajoitusten vuoksi.

Tilanne 11.2.2020

Aiemman tiedon mukaan kiinalaisten työpaikkojen piti aueta pidennetyn loman jälkeen 10.2., mutta käytännössä monet tehtaat ja toimistot ovat edelleen suljettuina tai vain osittain toiminnassa.  Tilanne vaihtelee maakunnittain ja jopa niiden sisällä, minkä vuoksi tarkan tilannekuvan saaminen on vaikeaa.

Pääosa DSV:n manner-Kiinan toimistoista on vain osin miehitetty, tai henkilökunta työskentelee mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin. 

Meri- ja lentokuljetusten kysyntä on edelleen vaatimatonta, eikä pienentynyt kapasiteetti siksi aiheuta suuria vaikeuksia. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, kun tehtaat avaavat jälleen ovensa. 

Kiinan sisäiset maantiekuljetukset muuttuvat jatkuvasti haasteellisemmiksi pahenevan kuljettajapulan ja liikennerajoitusten vuoksi. Etenkin maakuntarajat ylittävä liikenne on rajoitusten kohteena, lisäksi osa kaupungeista rajoittaa liikennettä alueillaan. 

Tilanne 6.2.2020

Suurin osa Kiinan kansainvälisistä lennoista on peruttu. Satamat ovat toiminnassa, mutta osa lähdöistä on peruttu kysynnän puutteen vuoksi. Samoin osa junakuljetuksista Eurooppaan on peruttu tai siirretty.

Kiinan sisäisten maantiekuljetusten saatavuudessa on rajoitteita kuljettajapulan ja viranomaisrajoitusten vuoksi. Nämä koskevat myös kuljetuksia lentokentille ja satamiin, mutta ongelmilta on toistaiseksi vältytty vähäisen kysynnän vuoksi. Tilanteen odotetaan vaikeutuvan 10.2. alkaen, kun Kiinan lomat loppuvat ja kuljetusten tarve kasvaa.

Joissain uutisraporteissa on ollut tietoja karanteeneista ja rajoituksista Zhejiangin maakunnassa, koskien mm. Hangzhoun, Wenzhoun ja Ningbon kaupunkeja. Mahdolliset rajoitukset koskevat pääosin vain yksityishenkilöitä, ja viimeisimmän tiedon mukaan lähes kaikki Zhejianing maakunnan työpaikat avautuvat suunnitelmien mukaan 10.2.2020. Tiettyjä alueita Wenzhoun kaupungista on suljettu, mutta tällä ei odoteta olevan vaikutusta kuljetuksiin. 

Tilanne 3.2.2020 

Kiinalaisen uuden vuoden vapaita on koronavirusepidemian vuoksi jatkettu 10.2. saakka ja loman pidennys koskee myös DSV:n toimistoja. Osa henkilökunnasta työskentelee kotoa käsin, mutta valtaosa toiminnoista on tällä hetkellä pysähdyksissä. Suurin syy kuljetusten pysähtymiseen on kuitenkin kiinalaisten työpaikkojen pysyminen suljettuna ensi viikon alkuun.

Tämän hetken tilanne kuljetusmuodoittain:

Lento

Suurimmat lentoyhtiöt ovat joko keskeyttäneet tai ilmoittaneet keskeyttävänsä suorat lennot Kiinaan. Lisäksi tuontimuodollisuudet ja lähetysten toimitukset ovat pääsääntöisesti keskeytyneet jatkettujen lomien vuoksi. Yksittäisille kiireisille lentovientilähetyksille on mahdollista järjestää kuljetuksia, mutta nämä on tarkastettava tapauskohtaisesti lentovientiosastoltamme.

Lentotuonti Kiinasta on käytännössä pysähdyksissä, koska tehtaat ovat suljettuna lomien vuoksi.

Meri

Satamat toimivat Kiinassa, mutta toimistot ovat kiinni joka saattaa vaikuttaa mm. vientidokumenttien saatavuuteen. Lisäksi varustamot ovat peruneet viikon 6 lähtöjä vähentyneen kysynnän vuoksi.

Viikon 6 LCL-laivaukset manner-Kiinasta on peruttu eikä tällä hetkellä ole varmuutta milloin seuraavat LCL-kontit saadaan matkaan. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea pidennettyjen lomien jatkuminen ja kiinalaisten laivaajien palaaminen työpaikoilleen.

Merivientikuljetukset Kiinaan toimivat normaalisti.

Rail

Matkalla olevat Hefei-Helsinki -reitin junat kulkevat aikataulun mukaan ja rajaliikenne Kiinan ja Kazakstanin välillä toimii normaalisti. Kiinan pidennettyjen lomien vuoksi seuraavan junan lähtöä Hefeistä on siirretty viikolla: 15.2. -> 22.2.2020. Seuraava vientijuna Helsingistä Hefeihin lähtee tulevana viikonloppuna.

Tilanne 31.1.2020 

Finnair ja useat muut lentoyhtiöt ovat peruneet Shanghain ja Manner-Kiinan lentojaan. Pidennettyjen lomien takia suurin osa yrityksistä pysyy suljettuina ja  Shanghain lisäksi useat muutkin terminaalit Kiinassa ovat alkaneet ruuhkautua, koska lähetyksiä on jäänyt lomakauden ajaksi lentokentille ja satamiin odottamaan.

Tarkempia lisätietoja saat omalta DSV-yhteyshenkilöltäsi.

Tilanne 30.1.2020

Kiinalaisen uudenvuoden lomia on pidennetty

Viranomaiset ovat jatkaneet Kiinalaisen uudenvuoden juhlintaan liittyvää virallista lomaa vähintään sunnuntaihin 2. helmikuuta asti. Lomakauden jatkuessa suurin osa yrityksistä pysyy suljettuina, mikä vaikuttaa väistämättä paitsi Kiinan sisäisiin myös kansainvälisiin tuonti- ja vientikuljetuksiin. Lisäksi pidennettyjen lomien ajaksi lentokentille ja satamiin odottamaan jääneet lähetykset tulevat hyvin todennäköisesti ruuhkauttamaan varastoja ja terminaaleja. 

Myös Kiinassa sijaitsevat DSV-toimistot pysyvät toistaiseksi kiinni, ja toimistoille palataan töihin paikallisten määräysten sen salliessa. 

Tämän hetkisen tiedon mukaan töihin palattaneen eri kaupungeissa/maakunnissa seuraavasti (tilanne tarkistettu 29.1.): 

  • Suzhou 9. helmikuuta 
  • Shanghai 10. helmikuuta 
  • Zhejiangin provinssi 10. helmikuuta
  • Guangdongin provinssi 10. helmikuuta
  • Chongqing 10. helmikuuta
  • Jiangsun ja Yunnanin provinssit 10. helmikuuta

Wuhan karanteenissa

Kuten useissa medioissa on jo tiedotettu, Hubein maakunnassa Wuhanin kaupunki on asetettu karanteeniin yhdessä 16 muun naapurikaupungin kanssa. Paikalliset yritykset pysyvät suljettuina toistaiseksi. Karanteenin myötä juna-, lento- ja muut liikenneyhteydet alueella on katkaistu. Lähetysten noutaminen karanteenialueilta tai toimittaminen niille on estetty tartuntariskin minimoimiseksi.  

Tuonti ja vienti

Edellä mainittujen lomapidennysten ja maan sisäisten liikennerajoitusten lisäksi myös Kiinan kansainvälisiin tuonti- ja vientiliikenteisiin on odotettavissa häiriöitä, jotka saattavat aiheuttaa aikataulumuutoksia ja viivästyttää lähetyksiä. Useat lentoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet peruuttavansa lentojaan Kiinaan ja myös satamatoimintojen häiriöistä liikkuu erilaisia vahvistamattomia tietoja. Odottamattomien olosuhteiden vuoksi niin lentokentät, satamat, terminaalit kuin varastotkin ovat jo alkaneet ruuhkautua eri puolilla Kiinaa. 

Tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että vaikutukset näkyvät paitsi varastointi- myös rahtikustannuksissa. Vaikka mahdollisista lisämaksuista ei vielä ole tarkempia tietoja, niihin on syytä varautua näissä äärimmäisissä olosuhteissa, joihin DSV ei pysty vaikuttamaan. 

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa suosittelemme harkitsemaan vientirahdin väliaikaista varastointia kotimaassa tai lähetysten reitittämistä jollekin muulle lentokentälle Kiinassa tai Aasiassa. Näin pystytään myös välttämään mahdolliset Kiinan varastointimaksut, jotka lankeaisivat maksettavaksi siitä huolimatta, että lähetys jää noutamatta viranomaismääräyksestä johtuen. 

Suosittelemme Kiinan tuonti- ja vientiasiakkaitamme ottamaan yhteyden omiin tavarantoimittajiinsa ja/tai asiakkaisiinsa Kiinassa lisätietojen saamiseksi paikallisesta tilanteesta sekä olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa toimitusketjuun. 

Väliaikainen rajoitus lentorahdille Shanghaihin

Kiinan viranomaismääräysten mukaisesti Shanghain alueen tehtaat voivat jatkaa tuotantoaan aikaisintaan 10. helmikuuta alkaen. Näin ollen suurinta osaa Shanghain lentokentälle saapuvista lähetyksistä ei pystytä noutamaan normaalisti, minkä vuoksi lentokentän varasto on pahasti ruuhkautunut. DSV Shanghai on ohjeistanut, että uusia lähetyksiä ei tule lähettää Shanghaihin, ellei vastaanottaja ole vahvistanut, että lähetykset pystytään tullaamaan ja noutamaan. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja saatte tarvittaessa omalta DSV-yhteyshenkilöltänne. 

DSV seuraa tilanteen kehittymistä

Me DSV:llä seuraamme tilannetta tiiviisti ja olemme yhteydessä kollegoihimme Kiinassa. DSV Kiina on myös perustanut työryhmän, joka seuraa epidemian kehittymistä ja kerää tietoja kansallisilta ja paikallisilta viranomaisilta. 

Luonnollisestikin pyrimme parhaamme mukaan minimoimaan tämän äärimmäisen poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintaan, Kiinan hallituksen antamia ohjeita noudattaen ja DSV:n työntekijöiden turvallisuudesta huolehtien.  

Päivitämme tätä uutista sitä mukaa, kun saamme lisätietoja. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, joten yksittäisiin lähetyksiin liittyvät ensikäden tiedot mahdollisista rajoituksista, lisäkustannuksista tai vaihtoehtoisista reitityksistä saatte tutuilta DSV-yhteyshenkilöiltänne.  

Kysymyksiä?

Ota yhteys ja löydämme sinulle varmasti sopivan ratkaisun.

Ota yhteys Merikuljetukset