Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Liikkuvuuspaketin uudet määräykset tulevat voimaan helmikuussa

EU:n liikkuvuuspaketti tuo mukanaan suuria muutoksia kuljetusalalle, kun uudet säännökset tulevat voimaan helmikuussa.

vastuullisuus ja kestävä kehitys

EU:n liikkuvuuspaketti tuo mukanaan suuria muutoksia kuljetusalalle, kun uudet säännökset tulevat voimaan helmikuussa. Lähivuosina tullaan toteuttamaan vaiheittain erilaisia muutoksia, joita pidämme sekä tarpeellisina että myönteisinä. On erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla ja olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu, sillä näiden muutosten seuraukset vaikuttavat tulevien kuljetusten suunnitteluun ja kustannuksiin.

Liikkuvuuspaketin tavoitteet

Liikkuvuuspaketti on EU:n yhteinen sääntelykehys, jonka tavoitteena on

 • parantaa kuljettajien työoloja
 • luoda selkeät ja yksiselitteiset säännöt kuljettajien lähettämistä varten
 • parantaa nykyisten ja uusien määräysten noudattamista ja torjua laittomia käytäntöjä

Nyt toimeenpantava liikkuvuuspaketti toteutetaan vaiheittain ja se on osittain astunut voimaan jo vuonna 2020.

Liikkuvuuspaketin tuomat muutokset kuljetusalalla

Tähän mennessä liikkuvuuspaketista on jo toteutettu seuraavat määräykset:

 • Kuljettaja ei saa viettää viikkolepoaikaa (vähintään 45 tuntia) ohjaamossa, vaan se on vietettävä sopivassa ja sukupuolen mukaisessa majoituksessa, jossa on sopivat lepo- ja pesumahdollisuudet. Työnantaja vastaa majoituskustannuksista.
 • Kuljettajalle on annettava mahdollisuus palata kotimaahansa 3 - 4 viikon välein.

Helmikuussa 2022 voimaan tulevat muutokset ovat laajempia:

 • Kuljettajan lähettämisen tulisi tapahtua niistä maista, joissa kyseinen kuljettaja liikennöi. Työnantajan on muun muassa ilmoitettava toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivämäärä kussakin maassa. Kaikki tiedot on rekisteröitävä IMI:ssä, joka on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä.
 • Kun kabotaasikuljetuksen kiintiö täyttyy, asianomainen miehistö ja kuljettaja ohjataan poistumaan maasta, jossa kabotaasikuljetukset toteutettiin, niin sanotun jäähdyttelyjakson ajaksi, jonka on kestettävä vähintään neljä päivää ennen takaisin paluuta.
 • Yhdistettyjen kuljetusten tieosuuksiin käyttöön yleiset kabotaasiliikennettä koskevat säännöt.
 • Ajoneuvon on palattava joka 8. viikko alkuperämaahan, jossa se on rekisteröity.
 • Sallittujen kabotaasikuljetusten määrä on edelleen enintään kolme seitsemän päivän aikana kansainvälisen kuljetuksen päättymisen jälkeen.

Millaisia seurauksia jo toteutuneilla vaiheilla ja tulevaisuudessa käyttöön otettavilla vaiheilla tulee olemaan?

 • Kapasiteetti- ja kuljettajapula tulevat olemaan vielä tuntuvampia ja laajempia kuin tällä hetkellä vallitsevassa kireässä tilanteessa.
 • Hallintotoimet lisääntyvät, monimutkaistuvat ja muuttuvat entistä kalliimmiksi.
 • Kasvavat yleiskustannukset, pienempi kapasiteetti ja nousevat hallintokustannukset johtavat korkeampiin rahtihintoihin.
 • Erilaisia ympäristövaikutuksia.

Liikkuvuuspaketin jatkotoimenpiteet

Edellä mainittujen määräysten lisäksi liikkuvuuspaketin jatkotoimenpiteet pannaan täytäntöön seuraavasti:

 • Toukokuussa 2022 myös kevyet, yli 2,5 tonnin painoiset kuljetusajoneuvot kuuluvat EU:n liikenteenharjoittajien standardien piiriin, jotka sisältävät vaatimuksen pakettiautojen ajopiirtureista.
 • Vuosina 2023 - 2025 otetaan käyttöön ”älykkään ajopiirturin 2. versio”. Aluksi se toteutetaan uusissa ajoneuvoissa, mutta jakson aikana myös vanhemmissa, jolloin vuoteen 2025 mennessä kaikki kyseiset ajoneuvot ovat mukana.

Lisätietoa EU:n liikkuvuuspaketista ja sen vaikutuksista saat esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön, SKALin, Traficomin, Euroopan parlamentin ja IRU:n (International Road Transport Union) sivuilta.

Seuraamme DSV:llä tiiviisti kehitystä ja tulemme informoimaan asiakkaitamme aina tarvittaessa.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us