DSV - Global Transport and Logistics

Kapasiteettivaje haastaa Euroopan kuljetuksia

Kuljetusten kasvanut kysyntä on johtanut kapasiteettivajeeseen ja aiheuttaa haasteita Euroopan maantiekuljetuksille.

Rekka seisoo lastauspaikalla terminaalin edessä.

Kuljetusten kysyntä on viime aikoina kasvanut reippaasti ja tilanne on johtanut kapasiteettivajeeseen markkinoilla. Syitä kasvaneeseen kysyntään ovat muun muassa vuoden ensimmäisen kvartaalin päättyminen ja lähestyvä pääsiäinen, jota ennen monet yritykset tyhjentävät varastojaan.

Kapasiteettivaje aiheuttaa suuria haasteita myös Euroopan maantiekuljetuksille. Tilanne kuormittaa erityisesti Saksan liikennettä, jossa volyymit ovat suuria. Viiveet sekä tuonti- että vientikuljetuksissa ovat mahdollisia.

Voit seurata kuljetuksiasi myDSV-portaalissa tai ilman tunnuksia myDSV Track&Trace -palvelussa. Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä!