Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Maaliskuun puolenvälissä alkaneet poliittiset työtaistelut vaikuttavat toimintaamme - Strikes in Finland will affect our operations in March and April

Maaliskuussa 11.3. alkaneet poliittiset lakot keskeytyvät maanantaina 8.4. alkaen. Lakot pysäyttävät muun muassa Suomen satamat ja vaikuttavat maantie- ja merikuljetuksiimme. Read the news also in English.

Näkymä Shanghain satamaan ilmasta käsin.

SAK:n liittojen poliittiset lakot keskeytyvät 8.4.2024 alkaen. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n osalta työnseisaukset päättyvät maanantaina 8.4.2024 kello 6.00. Tämän hetken tietojen mukaan SAK:n hallitus keskustelee mahdollisista tulevista lakkotoimista seuraavan kerran 18.4.2024.

Useat ammattiliitot aloittivat poliittisen lakon maanantaina 11.3.2024. Suomen satamien toiminnot ovat olleet pysähdyksissä siitä asti, kun AKT aloitti lakon maanantaina 11.3. klo 6.00. Ammattiliitot ovat jatkaneet alun perin 25.3. päättyväksi suunniteltua poliittista lakkoa kahteen kertaan, aina viikon kerrallaan. Työtaisteluilla vastustetaan hallituksen suunnittelemia muutoksia. 

Työtaisteluiden vaikutus kuljetuksiin (Päivitetty 4.4.2024)

Poliittiset työtaistelut vaikuttavat voimakkaasti kuljetuksiimme. Lakon aikana emme voi sitoutua normaaleihin aikatauluihin. Myös osa asiakkaistamme on mukana työtaisteluissa, joten lähetysten noudot ja toimitukset eivät onnistu normaalisti. Viiveet ja häiriöt ovat todennäköisiä sekä maantie-, lento- että merikuljetuksissa. Tilanne ei palaudu normaaliksi myöskään heti lakon päätyttyä, sillä ruuhkien purkaminen vie aikaa. Lakkojen pitkittymisen vuoksi saattaa kuljettajista tulla pulaa, mikä pienentää entisestään käytössä olevaa kapasiteettiamme. Mahdolliset häiriöt polttoaineen jakelussa saattavat myös vaikuttaa toimintaamme.

Poliittisista työtaisteluista huolimatta pyrimme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Seuraamme tilannetta tarkasti ja tiedotamme asiakkaitamme mahdollisista muutoksista tilanteen kehittyessä. Henkilöstömme antaa tarvittaessa lisätietoa asiasta. Voit seurata lähetyksiäsi myDSV-portaalissa.

Maantiekuljetukset
AKT:n lakon aikana DSV operoi maantieliikenteessä poikkeustuotannolla hyödyntäen kuljettajavetoisia yksiköitä ja vaihtoehtoisia reitityksiä, riippuen kapasiteetista ja mahdollisuuksista. Poikkeusreititykset aiheuttavat luonnollisesti lisäkustannuksia, joista tiedotamme asiakkaitamme tarkemmin erikseen. Poikkeusjärjestelyt jatkuvat lakon päättymiseen asti. Lakon aikana emme voi sitoutua normaaleihin aikatauluihin. Lakkojen pitkittymisen vuoksi saattaa kuljettajista tulla pulaa, mikä pienentää entisestään käytössä olevaa kapasiteettiamme

Huomioitavaa:

  • Kapasiteettimme on rajallinen, ja vaihtoehtoratkaisutkin saattavat "tyrehtyä" lakon mahdollisesti laajentuessa.
  • Kuljetuksen järjestely lisäkuluilla aloitetaan, kun olemme saaneet kirjallisen kuljetustilauksen.
  • Emme voi sitoutua lakon aikana normaaleihin aikatauluihin.

Merikuljetukset
Lakon aikana konttilaivoja ei lastata eikä pureta satamissa. Samoin sekä lastikonttien että tyhjien konttien nouto ja toimitus satamiin keskeytyy. Kappaletavaraterminaalit toimivat normaalisti, ja merirahdin LCL-vientikuljetukset voidaan hoitaa Manner-Euroopan satamien kautta.

Lentokuljetukset ja Xpress-kuljetukset
Viikolla 12 odotettavissa on peruutuksia ja myöhästymisiä polttoaineiden toimitushäiriöiden vuoksi. Viikolla 13 (25.3. alkaen) tilanteen odotetaan normalisoituvan kerosiinitoimitusten myötä. Tarvittaessa saat lisätietoja asiakaspalvelustamme.

 

Strikes in Finland will affect our operations in March (Updated 4.4.2024)

Political strikes by SAK unions will be suspended from 8 April 2024. For the Transport and Transport Workers' Union AKT, the strikes will end at 6.00 on Monday 8 April 2024. According to current information, the SAK board will discuss possible future strike action next on 18 April 2024.

Several trade unions started a political strike on Monday 11.3.2024. The operations of Finnish ports have been at a standstill since the AKT started a strike on Monday 11.3. at 6.00 am. The trade unions have extended the political strike, originally scheduled to end on 25 March, twice, one week at a time. The industrial action is against the changes planned by the government. 

The ports are at a standstill because stevedores participating in the strike. Delays and disruptions are likely in road and sea transport from and to Finland. The situation will not return to normal even after the strike is over, as it takes time to clear the congestion. A prolonged situation could lead to a shortage of drivers, further reducing our available capacity. Possible disruptions in fuel distribution may also affect our operations.

We are monitoring the situation closely and will inform you about changes as the situation develops and becomes more detailed. If necessary, your contact at DSV will provide additional information on the matter. You can track your shipment in myDSV-portal.

Road transport
During the strike, we cannot commit to normal schedules. We are operating under contingency plan, with driver accompanied units and utilizing contingency routing, depending on capacity and possibilities. Operating under exceptional production creates additional costs due to increased driver and vehicle related costs, as well as re-routing and limited capacity related expenses. To cover the strike related extra costs, all shipments transported during the strike, are subject to a strike surcharge. Our derogation arrangements during the strike will also continue until the end of the strike. A prolonged situation could lead to a shortage of drivers, further reducing our available capacity.

NOTE!

  • The capacity is limited, and alternative solutions may become unavailable if the strike expands.
  • The arrangement of the transport with additional costs will start as soon as we have received a written transport order.
  • We cannot commit to normal timetables during the strike.

Sea transport
During the strike, container ships will not be loaded or unloaded in ports. Similarly, the pick-up and delivery of both cargo containers and empty containers to ports will be suspended.

Air transport and Xpress-transport
In week 12 there are some cancellations and delays expected due jet-fuel delivery disruptions to the airport. The situation is expected to return to normal in week 13 (from 25 March) with the jet-fuel delivery. For more details please contact our customer service.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us