Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Tarvitsetko lentokuljetusta vaarallisille tuotteillesi?

Vaarallisten aineiden kuljettamista lentorahtina koskevat erilliset säännöt, jotka on suunniteltu pitämään nämä lähetykset turvallisina kuljetuksen aikana. Määräysten tarkoituksena on myös suojella lentokonetta ja sen miehistöä, kun he siirtävät vaarallista lastia määränpäähänsä.

Väärin pakatut tai väärin varastoidut vaaralliset materiaalit voivat luoda katastrofaaliset olosuhteet lentokoneessa hyvin lyhyessä ajassa. Esimerkiksi tulipalo lentokoneessa on erittäin vaarallinen ja vaatii nopeita toimia riskin hallitsemiseksi. Esimerkiksi ilmoittamattomien syttyvien nesteiden tai väärin pakattujen ja merkittyjen litiumparistojen ja kemiallisten happilähteiden on tiedetty aiheuttaneen tulipaloja lentokoneissa.

Määräysten mukaisesti

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) luokitusjärjestelmässä luetellaan yhdeksän vaarallisten aineiden luokkaa. Ne on merkittävä erityisillä YK-numeroilla ilmoituslomakkeeseen, pakkaukseen ja etiketteihin niiden turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Vaarallisiin aineisiin sovelletaan myös määrällisiä rajoituksia, joita ei saa ylittää turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.

Koska lentorahti on maailmanlaajuista toimintaa, joka vaikuttaa eri toimialojen yrityksiin, vaarallisten lentorahtien määräykset on määritelty useiden organisaatioiden yhteistyöllä. Kaksi pääorganisaatiota, jotka vastaavat näistä suojatoimista ja säännöksistä, ovat:

  • Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO): YK:n erikoistunut virasto, joka perustettiin luomaan standardeja ja käytäntöjä ilmailun turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
  • Kansainvälinen lentokuljetusliitto (IATA): maailman lentoyhtiöiden kaupallinen yhdistys, joka edustaa noin 82 prosenttia maailman lentoliikenteestä. IATA:n vaarallisten aineiden säännökset (DGR) asettavat vaarallisten aineiden ilmakuljetusten maailmanlaajuiset standardit, joita käyttävät kaikki toimitusketjun toimijat: rahdinantajat, huolitsijat, maahuolitsijat ja lentoyhtiöt.

ICAO ja IATA työskentelevät yhdessä paikallishallinnon kanssa lähtö- ja kohdepaikoissa. DGR integroi ICAO:n tekniset määräykset, IATA:n lentoprosessit ja mahdolliset lisävaatimukset vaarallisen lentorahdin kuljetusten korkeimman turvallisuustason saavuttamiseksi.

Lue asiantuntijajulkaisu siitä, mitä sinun on tiedettävä kuljetettaessa vaarallisia aineita.

Lämpötilasäädellyt kuljetukset

DSV tarjoaa vaarallisille aineille ja materiaaleille, jotka edellyttävät lämpötilahallittua ympäristöä, oikean käsittelyn ja kylmäkuljetuspalvelut.

Voit odottaa lämpötilan hallintaa kuljetuksen jokaisessa vaiheessa:

  • useissa kuljetusmuodoissa, mukaan lukien lento-, meri-, tie- ja rautatiekuljetukset
  • kylmävarastoissa
  • IT-järjestelmiemme avulla
  • ennakoivalla lämpötilan seurantalla, hallinnalla ja dokumentoinnilla

Lisätietoja logistiikasta ja kuljetusmuodoista kemikaalien ja lääkkeiden kuljettamiseksi lämpötilavalvotussa ympäristössä lento-, meri-, maantie- ja rautatierahtina.

DSV:n asiantuntijat on koulutettu käsittelemään kaiken tyyppistä vaarallista lentorahtia. Kysy meiltä erikoisratkaisuista toimialallesi.