Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Vaarallinen rahti tarvitsee turvallisen kuljetuksen

Lähetä vaarallisia aineita turvallisesti käyttäen DSV:n merirahtipalveluja, jotka noudattavat kaikkia sovellettavia laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä kuljetuksen ja logistiikan parhaita käytäntöjä.

Vaarallinen merirahti saattaa vaatia erityisiä säilytysolosuhteita, esimerkiksi erityistä huomiota siihen, mihin ja miten vaarallisten aineiden kontit on pinottava. Myös altistuminen auringonvalolle ja vedelle on huomioon otettava tekijä.

Merellä tapahtuvan onnettomuuden sattuessa meriympäristö voi kärsiä vakavasti aluksella kuljetettavien vaarallisten aineiden takia. Hätätilanteessa on välttämätöntä, että vaarallinen lasti on pakattu oikein ja siihen päästään helposti käsiksi.

Määräysten mukaisesti

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) luokitusjärjestelmässä luetellaan yhdeksän vaarallisten aineiden luokkaa. Ne on merkittävä erityisillä YK-numeroilla ilmoituslomakkeeseen, pakkaukseen ja etiketteihin niiden turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Vaarallisiin aineisiin sovelletaan myös määrällisiä rajoituksia, joita ei saa ylittää turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.

Vaarallisen merilastin kuljetusta ohjaa Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia (IMDG) koskeva koodi ja Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN). DSV pystyy käsittelemään vaarallisia lasteja myös multimodaalisissa kuljetuksissa muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti, jotka koskevat tiettyjä kuljetusmuotoja, esimerkiksi lento-, maantie- tai rautatiekuljetuksia.

Lue asiantuntijajulkaisu siitä, mitä sinun on tiedettävä kuljetettaessa vaarallisia aineita.

Lämpötilasäädellyt kuljetukset

DSV tarjoaa vaarallisille aineille ja materiaaleille, jotka edellyttävät lämpötilahallittua ympäristöä, oikean käsittelyn ja kylmäkuljetuspalvelut.

Voit odottaa lämpötilan hallintaa kuljetuksen jokaisessa vaiheessa:

  • useissa kuljetusmuodoissa, mukaan lukien lento-, meri-, tie- ja rautatiekuljetukset
  • kylmävarastoissa
  • IT-järjestelmiemme avulla
  • ennakoivalla lämpötilan seurannalla, hallinnalla ja dokumentoinnilla

Lisätietoja logistiikasta ja kuljetusmuodoista kemikaalien ja lääkkeiden kuljettamiseksi lämpötilavalvotussa ympäristössä lento-, meri-, maantie- ja rautatierahtina.

DSV:n asiantuntijat on koulutettu käsittelemään kaikenlaista vaarallista merilastia. Kysy meiltä erikoisratkaisuista toimialallesi.