Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Palavien nesteiden varastointi ja kuljetus

Luokka 3: Helposti syttyvät nesteet

Jotkut syttyvät nesteet on jalostettu raakaöljystä, esimerkiksi bensiini ja kerosiini. Toiset valmistetaan luonnollisilla tai teollisilla prosesseilla, esim. alkoholit. Syttyvien nesteiden varastointiin sovelletaan erittäin tiukkoja määräyksiä.

Nesteestä syntyy höyryjä, kun joillakin nesteen molekyyleillä on riittävä energia ja ne liikkuvat riittävän nopeasti purkautuakseen pinnasta yläpuoliseen ilmatilaan. Mitä lämpimämpi neste, sitä enemmän molekyylejä saavuttaa tämän energia- ja nopeustason, ja sitä nopeammin höyryt muodostuvat.

Höyryt ovat näkymättömiä ja aina paljon raskaampia kuin ilma. Ne virtaavat alamäkeen ja kerääntyvät alimpaan kohtaan. Höyryt sekoittuvat helposti ilman kanssa. Kun seos saavuttaa leimahduspisteen, se syttyy tai räjähtää saadessaan kipinän.

Leimahduspiste on lämpötila, jonka yläpuolella neste vapauttaa juuri riittävästi höyryä muodostaakseen ilman kanssa seoksen, joka on mahdollista saada palamaan. Leimahduspistettä viileämmässä ei muodostu riittävästi höyryä syttyvän seoksen muodostamiseksi. Mitä alhaisempi leimahduspiste, sitä helpommin höyryä muodostuu ja sitä suurempi on luonnollisesti syttymisvaara.

Bensiinin leimahduspiste on -40ºC, joten se palaa helposti jo normaalissa lämpötilassa. Dieselin leimahduspiste on +65ºC, joten sitä on kuumennettava, ennen kuin se palaa. Luokan 3 syttymislämpötilan yläraja on yleensä 60ºC, jonka yläpuolella materiaalia ei pidetä vaarallisena kuljettaa. Dieseliin on kuitenkin alettu äskettäin soveltaa kaikkia asetuksen määräyksiä. Lisäksi palava neste sisältyy luokkaan 3, jos sen syttymispiste (FP) on yli 60ºC ja sitä kuljetetaan tätä korkeammassa lämpötilassa. Jos ainetta kuljetetaan yli 100 ºC:n mutta kuitenkin syttymispistelämpötilan alapuolella, kuuluu se luokkaan 9.

Itsesyttymislämpötila on lämpötila, jossa höyry syttyy ilmassa ilman sytytyslähdettä. Itsesyttymislämpötila (AIT) on paljon korkeampi kuin syttymislämpötila, esim. bensiinillä se on 300 ºC. Itsesyttymislämpötilaa hyödynnetään mm. dieselmoottoreissa, joissa ei tarvita sytytystulppaa.

Luokka 3: syttyvien nesteiden luettelo

Syttyvät nesteet jaetaan pakkausryhmiin kiehumispisteen ja leimahduspisteen mukaan.

Pakkausryhmä

Alin kiehumispiste

Leimahduspiste (suljettu astia)

Pakkausryhmä I

Kiehumispiste ≤ 35º C

 

Pakkausryhmä II

Kiehumispiste > 35º C

Leimahduspiste < 23º C

Pakkausryhmä III

Kiehumispiste > 35º C

Leimahduspiste ≥ 23º C - ≤ 60º C

Syttyviä nesteitä käytetään enimmäkseen polttoaineina moottoriajoneuvojen ja lentokoneiden polttomoottoreissa, ja ne edustavat sellaisenaan ylivoimaisesti suurinta määrää vaarallisten aineiden pintakuljetuksissa. Niitä käytetään myös paljon pienempinä määrinä kemiallisina välittäjäaineina tai väliaineina maaleille, lakoille, musteille, liimoille jne.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää korostaa, että syttyvien nesteiden varastointi ja kuljetus edellyttävät erikoiskoulutusta ja -tietämystä, jotta vältetään vaaran aiheutuminen hengelle tai omaisuudelle.

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys verkossa tai soita p. 020 738 8388, löydämme yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Contact us