DSV - Global Transport and Logistics

Vaaralliset aineet maanteitse?

ADR on vaarallisten aineiden kansainvälisiä autokuljetuksia koskeva eurooppalainen, vuonna 1957 tehty YK:n sopimus, jota päivitetään aina tarvittaessa.

Luokat ovat samankaltaiset kuin lentorahdin kategoriat, mutta joissakin säännöksissä on pieniä eroja.

Katso ajantasaiset tiedot virallisilta verkkosivuilta www.unece.org.

Lue lisää maantiekuljetuspalveluistamme