Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Hazel Wong

Hazel Wong

Freight Forwarder, Air & Sea - Hong Kong

Jako speditér v DSV v Hong Kongu hraje Hazel důležitou roli při udržování toku dodavatelských řetězců pro klíčové zákazníky oddělení Sea Export.

Před svou současnou rolí pracovala Hazel s dovozem námořní dopravy ve společnosti Panalpina, kterou v roce 2019 koupila společnost DSV. V rámci integrace Hazel změnila tým a práci, což byla velká změna na začátku jejího profesního života.

"Byla jsem trochu nervózní. Byla to moje první práce mimo univerzitu a při akvizici jsem neměla moc zkušeností, ze kterých bych mohla čerpat – a teď jsem se musela naučit úplně novou roli a také nové systémy a způsoby práce.“ 

Ale DSV od začátku naprosto důvěřovalo mým schopnostem a pouze mě povzbuzovalo a podporovalo,“ zdůrazňuje Hazel, která si nyní dostatečně věří, že také funguje jako kamarádka pro nové stážisty a pomáhá jim získat dobrý start do života v DSV. 

„Předávám některé z věcí, které se neustále učím a které rozvíjejí mé porozumění DSV, jak podnikání, které provozujeme, tak společnosti jako významného hráče v oboru,“ říká Hazel a dále hovoří o neustálém učení v práci:

“Učím se v práci od svých kolegů a jak získávám další zkušenosti, ale navštěvuji také kurzy, které mi umožňují poskytovat lepší služby našim zákazníkům obecně, jako je seminář o přepravě nebezpečného zboží.

Komplexní zaměření  

Práce v DSV je mnohem víc než jen pracovní výkon. Hazel se účastní řady společenských aktivit pořádaných místním úřadem, jako jsou hodiny jógy, řemeslné dílny a sváteční oslavy. 

Moje práce není jen o výkonu. Jsem společenský člověk a opravdu mě baví se při různých činnostech setkávat s lidmi mimo mé oddělení. Je to rekreační a má to pozitivní vliv na každodenní pracovní prostředí, ale především mám pocit, že DSV se stará o celého člověka a ne jen o hodiny, které společnosti věnujeme.“ uzavírá Hazel a usměje se. 

Chcete pracovat pro DSV?

Podívejte se na naše volná místa.

Contact us HR