Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up


Ve společnosti DSV - Global Transport and Logistics denně poskytujeme a navrhujeme řešení dodavatelského řetězce pro tisíce společností - od malých rodinných podniků až po velké globální korporace.

Náš dosah je celosvětový, ale naše přítomnost je lokální, jsme nablízku našim zákazníkům. 75 000 zaměstnanců ve více než 80 zemích světa pracuje s nadšením na poskytování skvělých zákaznických zkušeností a vysoce kvalitních služeb.

Věříme, že světový obchod je hnacím motorem světové prosperity, ale bezproblémový obchod není samozřejmostí.

Náš cíl

Udržení plynulosti dodavatelských řetězců ve světě plném změn

Uvědomujeme si svou roli jako součást kritické infrastruktury, která je hnací silou světového obchodu, a jako klíčový faktor udržitelného růstu všech našich zainteresovaných stran, včetně zákazníků, akcionářů a společnosti jako celku.

Podnikáme čestně, respektujeme různé kultury a důstojnost a práva jednotlivců ve všech zemích. Věříme, že přispíváme spravedlivým dílem společnosti a místním komunitám, ve kterých působíme a zároveň snižujeme ekologickou stopu našich aktivit.  

Využíváme výhod technologií a digitalizace. Naše pracovní postupy jsou vysoce digitalizované a naše IT systémy jsou integrované se zákazníky i dodavateli. Ve světě plném změn nám to umožňuje nepřetržitě optimalizovat dodavatelské řetězce našich zákazníků a podporuje efektivní pracovní postupy našich zaměstnanců.  

Naše vize

Udržitelný růst

Pomáháme našim zákazníkům růst tím, že udržujeme jejich dodavatelské řetězce v chodu. Vytváříme efektivní řešení pro všechny podniky s důrazem na spolehlivost, dopad na životní prostředí a náklady - bez ohledu na odvětví a velikost.

Zajišťujeme rovné příležitosti pro růst našich zaměstnanců. Lidé jsou hnacím motorem úspěchu naší společnosti, takže čím více budeme poskytovat kvalitní a stabilní pracovní místa a také příležitosti k růstu, tím větší bude naše šance na dosažení ambiciózních cílů pro další růst.

Pomáháme společnostem růst. Podnikáme čestně, respektujeme různé kultury a důstojnost a práva jednotlivců ve všech zemích.

Zvyšujeme hodnotu pro akcionáře. Chceme být i nadále předním světovým dodavatelem, který uspokojuje potřeby zákazníků v oblasti dopravy a logistiky. Zaměřujeme se na rozsáhlý růst - organický i prostřednictvím akvizic - a usilujeme o to, abychom patřili k nejziskovějším v našem odvětví.

Naše mise

Provozní dokonalost

Světový obchod je hnací silou světové prosperity, ale bezproblémový obchod není samozřejmostí. 

Díky našemu trvalému zaměření na transparentnost, produktivitu a škálovatelnost vytváříme efektivnější globální obchodní toky pro všechny podniky. 

Naši infrastrukturu - fyzickou i digitální - navrhujeme tak, aby podporovala vysokou úroveň služeb a efektivní pracovní postupy. 

Dokonalost operativy jde ruku v ruce s udržitelností. Dobře naplánovaný dodavatelský řetězec je také ekologičtějším dodavatelským řetězcem.   

Umíme věci vzít za ten správný konec. Jsme lidé, kteří dotáhnou věci do konce. Přebíráme odpovědnost a jsme iniciativní. Vždy se snažíme najít lepší a racionální řešení problémů, kterým čelíme. 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.