Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Přečtěte si zprávu o udržitelném rozvoji

Na cestě k udržitelným dodavatelským řetězcům

Udržujeme plynulost globálních dodavatelských řetězců a jsme odhodláni umožnit dekarbonizaci v celém našem dodavatelském řetězci a v odvětví přepravy a logistiky.

Uvědomujeme si svou roli jako součást kritické infrastruktury, která je hnací silou světového obchodu, a jako klíčový faktor udržitelného růstu všech našich zainteresovaných stran, včetně zákazníků, akcionářů a společnosti jako celku. Snažíme se poskytovat udržitelnější a efektivnější dopravní řešení prostřednictvím lepšího plánování, nových technologií a inovativních řešení. 
 
Jako jeden z největších světových poskytovatelů přepravních a logistických služeb se společnost DSV silně zaměřuje na zajištění odpovědných a udržitelných obchodních postupů všude, kde působí. Uvědomujeme si svou roli v tomto odvětví a jsme pevně odhodláni hrát důležitou roli v umožnění změn, které jsou nezbytné k dosažení nulových čistých emisí v našem odvětví i v našem podnikání. Abychom tuto odpovědnost splnili, zavázali jsme se, že do roku 2050 dosáhneme nulových čistých emisí v naší veškeré operativě.

Pomáháme našim zákazníkům orientovat se ve složitých dodavatelských řetězcích a zvyšovat efektivitu a udržitelnost jejich operativ. Naše řešení Green Logistics nabízí našim zákazníkům specifická řešení dekarbonizace, která sahají od vykazování CO2, strategické optimalizace dodavatelského řetězce, udržitelného skladování až po udržitelná paliva a kompenzaci uhlíku.  
 
Jsme součástí komplexního odvětví a dosažení našich cílů udržitelnosti vyžaduje partnerství a spolupráci. Pevně věříme v kolektivní přístup a spolupracujeme se zákazníky, dodavateli, příslušnými organizacemi a zúčastněnými stranami na vývoji řešení, která jsou prospěšná jak pro naši planetu, tak pro naše podnikání. 

V rámci našich globálních aktivit promítáme naše priority v oblasti udržitelnosti do praxe. Naše iniciativy sahají od řešení znečištění odpadem, poskytování účinné pomoci při katastrofách, podpory diverzity až po snižování emisí CO2. Naše aktivity jsou uvedeny na naší mapě dopadu na udržitelnost. 

Mapa dopadů udržitelnosti DSV

Prozkoumejte naši mapu dopadů a seznamte se s řadou iniciativ podporujících udržitelnost napříč našimi globálními aktivitami.

Mapa platformy dopadu udržitelnosti DSV

Zjistěte více o tom, jak se zabýváme udržitelností.

Abychom naše slova proměnili v činy, které mohou mít dopad na naši planetu, pracujeme na udržitelnosti ve všech oblastech našeho podnikání, od letecké, námořní a silniční přepravy až po kontraktní logistiku.

 • Governance icon

  Governance 

  Seznamte se s důkladnými interními a externími procesy, kterými se řídí náš přístup k udržitelnosti.

 • Strategy icon

  Strategie

  Podívejte se, jak jsou ekologická a sociální odpovědnost nedílnou součástí naší obchodní strategie.

 • Environment icon

  Životní prostředí

  Zjistěte, jak se snažíme přejít na ekologičtější a šetrnější postupy.

 • Social responsibility icon

  Naše společenská odpovědnost

  Přečtěte si o našem závazku nabízet bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

 • Integrity icon

  Naše integrita

  Prozkoumejte, jak dodržujeme nejvyšší etické standardy a totéž očekáváme od našich obchodních partnerů. 

 • Reporting icon

  Naše reportování a hodnocení

  Zjistěte více o mezinárodně uznávaných směrnicích a standardech, které používáme pro náš reporting udržitelnosti.

Trvale pracujeme na udržitelnosti ve všech oblastech našeho podnikání, od letecké, námořní a silniční přepravy až po kontraktní logistiku.

Více informací najdete v našem nejnovějším Sustainability reportu

Nějaké otázky?

Kontaktujte Martina Andreasena, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance