Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Udržení plynulosti dodavatelských řetězců ve světě změn

Světový obchod je hnací silou světové prosperity, ale je na čase, abychom změnili způsob jeho realizace.

Uvědomujeme si svou roli jako součást kritické infrastruktury, která je hnací silou světového obchodu, a jako klíčový faktor udržitelného růstu všech našich zainteresovaných stran, včetně zákazníků, akcionářů a společnosti jako celku. Nabízíme ekologičtější a efektivnější dopravní řešení díky lepšímu plánování, novým technologiím a inovativním řešením.

Společnost DSV, která patří mezi tři největší poskytovatele přepravních a logistických služeb, klade velký důraz na zajištění zodpovědných a udržitelných obchodních postupů všude, kde působí. Uvědomujeme si svou roli v tomto odvětví, a proto jsme zvýšili své ambice v oblasti udržitelnosti a zavázali se, že do roku 2050 dosáhneme bezemisního provozu. 

Pomáháme našim zákazníkům orientovat se ve složitých dodavatelských řetězcích a zvyšovat efektivitu a udržitelnost jejich provozu. Abychom toho dosáhli, poskytujeme řešení Green Logistics. Od vykazování emisí CO2 až po strategickou optimalizaci dodavatelského řetězce a nabídku udržitelných paliv. 

Dosažení našich cílů udržitelnosti nelze uskutečnit pouze vlastními silami. Proto spolupracujeme se zákazníky, obchodními partnery a zúčastněnými stranami na vývoji řešení, která jsou prospěšná jak pro naši planetu, tak pro naše podnikání.

Poskytujeme zákazníkům možnost podnikat udržitelnějším způsobem, aniž by to bylo na úkor úrovně služeb a kvality provozu.

- Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV A/S

Zjistěte více o tom, jak se zabýváme udržitelností.

Abychom naše slova proměnili v činy, které mohou mít dopad na naši planetu, pracujeme na udržitelnosti ve všech oblastech našeho podnikání, od letecké, námořní a silniční přepravy až po kontraktní logistiku.

 • Governance icon

  Governance 

  Seznamte se s důkladnými interními a externími procesy, kterými se řídí náš přístup k udržitelnosti.

 • Strategy icon

  Strategie

  Podívejte se, jak jsou ekologická a sociální odpovědnost nedílnou součástí naší obchodní strategie.

 • Environment icon

  Životní prostředí

  Zjistěte, jak se snažíme přejít na ekologičtější a šetrnější postupy.

 • Social responsibility icon

  Naše společenská odpovědnost

  Přečtěte si o našem závazku nabízet bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

 • Integrity icon

  Naše integrita

  Prozkoumejte, jak dodržujeme nejvyšší etické standardy a totéž očekáváme od našich obchodních partnerů. 

 • Reporting icon

  Naše reportování a hodnocení

  Zjistěte více o mezinárodně uznávaných směrnicích a standardech, které používáme pro náš reporting udržitelnosti.

S udržitelností pracujeme ve všech oblastech našeho podnikání, od letecké, námořní a silniční přepravy až po kontraktní logistiku.

Více informací najdete v našem nejnovějším Sustainability Reportu.

Nějaké otázky?

Kontaktujte Martina Andreasena, Executive Vice President, Group Compliance

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance