Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Začněte dialog

Sledujte vaše emise CO

Je stále důležitější mít přehled o emisích CO2 vaší společnosti, protože víme, že nejde jen o dodržování předpisů, ale o schopnost stanovit a dosáhnout dosažitelných cílů. 

Proto je tu naše řešení pro vykazování emisí CO2 , které podpoří vaši cestu k dekarbonizaci na každém kroku. Ať už jde o stanovení výchozích emisí, nebo o následná aktuální a stále účinnější řešení, náš tým je zde, aby vám pomohl s komplexní a transparentní analýzou emisí vašeho dodavatelského řetězce - ve spolupráci s jednou z předních společností v oblasti výpočtu emisí z nákladní dopravy. 

Naši partneři pro spolupráci – EcoTransIT World

Logo EcoTransIT

EcoTransIT World je celosvětově nejpoužívanější software pro automatický výpočet emisí CO2. Jeho metodika výpočtu byla vyvinuta, udržována a ověřována nezávislými vědeckými institucemi (Ifeu, INFRAS a Fraunhofer IML). 

EcoTransIT je prvním průmyslovým nástrojem pro výpočet emisí CO2, který získal akreditaci Global Logistics Emissions Council (GLEC). Splňuje také požadavky normy EN16258 a protokolu GHG.

Vysvětlení procesu

Informace o emisích uhlíku na fakturách

Zaměřujeme se na udržení plynulosti vašich dodavatelských řetězců prostřednictvím provozní dokonalosti, udržitelného růstu a závazku minimalizovat dopad našich činností na životní prostředí. Důležitým krokem je transparentnost, a proto na fakturách zákazníků zobrazujeme výpočty emisí CO2. Výpočet emisí CO2 na fakturách je navržen tak, aby zviditelnil emise CO2 na úrovni zásilek a zvýšil transparentnost mezi zásilkami, které si rezervujete prostřednictvím DSV, a emisemi CO2 spojenými s těmito zásilkami. Abychom toho dosáhli, hladce integrujeme naše nově vyvinuté CO2 službu vykazování emisí do procesu fakturace DSV.

CO2 emise se počítají na úrovni zásilky a jsou v souladu s metodikou EcoTransIT World, normou ISO 14083:2023, rámcem GLEC pro emise z logistiky a protokolem o skleníkových plynech (GHG).

Výpočty emisí CO2 vycházejí z parametrů přepravy dostupných v době fakturace a mohou se v průběhu času měnit. Kdykoli se v systémech řízení dopravy DSV (TMS) aktualizuje definovaný parametr přepravy, jako je režim přepravy na úsek, počáteční a koncové místo nebo hmotnost nákladu, vygeneruje se nový výpočet CO2. To má zajistit, aby byl při fakturaci k dispozici co nejpřesnější a nejaktuálnější výpočet CO2, který se vytiskne na fakturu zákazníka.

Pokud některé parametry potřebné pro výpočet CO2 nejsou v době fakturace ještě k dispozici, pak se na faktuře zobrazí "CO2 není k dispozici", protože výpočet nemohl být v té době dokončen.

Pokud byla nakoupena udržitelná paliva pro pokrytí dodávky na faktuře, pak bude prohlášení o snížení emisí CO2 vystaveno samostatně, zatímco CO2 uvedené na faktuře udává výchozí emise pro dodávku před získaným snížením.

Zjistěte více o našich normách pro podávání zpráv a našich ekologických logistických řešeních určených ke snížení uhlíkové stopy vašeho dodavatelského řetězce.

Často kladené otázky | DSV

Vykazování emisí CO2 je způsob, jakým hodnotíme vaši výchozí produkci emisí CO2. Odtud můžeme lépe porozumět tomu, kde a jak vám můžeme pomoci snížit vaše emise.

Spolupracujeme s EcoTransIT World, celosvětově nejpoužívanějším softwarem pro automatické výpočty emisí CO₂, vyvinutým a ověřeným nezávislými vědeckými institucemi (Ifeu, INFRAS a Fraunhofer).

S námi můžete získat report, který vám a všem zúčastněným stranám ve vaší organizaci umožní mít úplný přehled o vašich emisích CO₂. 

Přečtěte si o našich dalších řešeních Green Logistics.

 • Silnice s výhledem na moře a hory

  Optimalizace dodavatelského řetězce

  Spolupracujte s našimi odborníky a najděte způsoby, jak zlepšit svůj dodavatelský řetězec i svoji uhlíkovou stopu.
 • Solární panely na střeše s modrou oblohou v pozadí

  Udržitelné skladování

  Snižte své emise CO₂ díky udržitelným skladům navrženým tak, aby snižovaly spotřebu energie a množství odpadu.
 • Západ slunce nad horou

  Nabídka udržitelných paliv

  Využijte technologii biopaliv k ekologickému přechodu a snižte emise, aniž byste museli měnit svoji operativu.
 • Trees in the forest

  Kompenzace uhlíkových emisí

  Investujte do renomovaných ekologických projektů, abyste kompenzovali své emise.

Nějaké otázky?

Kontaktujte Jasona Yea, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontaktujte Jasona Yea, Director, Supply Chain Optimisation, GCO