Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Začněme dialog

Snížení emisí z logistiky

Věříme, že podnikání a udržitelnost by se neměly vzájemně vylučovat. Proto vám v celém dodavatelském řetězci nabízíme možnosti, jak zavést udržitelné palivové řešení pro vaši zásilku.

Vzhledem k neustálému vývoji čistých paliv se množství dostupných paliv v různých částech světa liší. Jsme však odhodláni vyhovět naléhavým potřebám našich zákazníků v oblasti paliv, ať už se nacházejí kdekoli na světě.

Takže, ať už po silnici, letecky nebo po moři, můžete těžit z našich znalostí a našich certifikovaných dodavatelů, protože zjednodušujeme vaše obchodní iniciativy v oblasti dekarbonizace od začátku do konce a zároveň poskytujeme prohlášení o snížení CO₂ pro vaše výpočty.

Vysvětlení procesu výroby udržitelných paliv

Výhody biopaliva

 • Snižuje emise CO2 až o 90 %.
 • Lze použít jako přímou náhradu (drop-in) leteckých, námořních a silničních paliv.
 • Biopaliva pocházejí z obnovitelných zdrojů.
 • Může výrazně snížit emise pevných částic (PM).
 • Biopaliva jsou biologicky odbouratelná, což znamená, že se v případě nehody přirozeně rozloží.
 • Nový vývoj v oblasti biopaliv znamená, že v blízké budoucnosti budou pravděpodobně energeticky účinnější než konvenční paliva.

Jaké druhy udržitelných paliv se používají v logistice?

V rámci našich leteckých, námořních i silničních služeb nabízíme udržitelné palivo. Navíc využíváme pouze dodavatele, kteří splňují kritéria udržitelnosti různých akreditovaných rámců, takže si můžete být jisti, že se skutečně blížíte k dekarbonizaci.

Otevřený poklop na trupu letadla

Jak v logistice využíváme udržitelná paliva?

Jakmile zjistíme vaši stávající uhlíkovou stopu, doporučíme vám vhodné udržitelné palivové řešení, které pomůže co nejefektivněji dekarbonizovat váš dodavatelský řetězec.

Západ slunce mezi horami

Udržitelná paliva jsou paliva s podobnými vlastnostmi jako běžné letecké palivo, například nafta, ale s menší uhlíkovou stopou. Toto palivo se obvykle vyrábí z biologicky odbouratelných materiálů a snižuje emise i dopady na životní prostředí, které jsou nutné k těžbě ropy pro výrobu nafty. Našim klientům proto nabízíme řešení obojího, abychom zajistili splnění jejich logistických potřeb.
Biopaliva, ať už pro leteckou, silniční nebo námořní dopravu, jsou udržitelnější než nafta díky nižším emisím CO₂ z biopaliv.
Biopaliva mohou často nahradit tradiční paliva. Příkladem je SAF pro leteckou dopravu, HVO se používá v silniční dopravě a FAME pro námořní dopravu.

Přečtěte si o našich dalších řešeních Green Logistics.

 • Růžové nebe a hory

  Reporting CO2

  Sledujte svůj ekologický dopad a získejte komplexní přehled a analýzu dat pro snížení emisí vašeho dodavatelského řetězce.
 • Silnice s výhledem na moře a hory

  Optimalizace dodavatelského řetězce

  Spolupracujte s našimi odborníky a najděte způsoby, jak zlepšit svůj dodavatelský řetězec i svoji uhlíkovou stopu.
 • Solární panely na střeše s modrou oblohou v pozadí

  Udržitelné skladování

  Snižte své emise CO₂ díky udržitelným skladům navrženým tak, aby snižovaly spotřebu energie a množství odpadu.
 • Trees in the forest

  Kompenzace uhlíkových emisí

  Investujte do renomovaných ekologických projektů, abyste kompenzovali své emise.

Nějaké otázky?

Kontaktujte Jasona Yea, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontaktujte Jasona Yea, Director, Supply Chain Optimisation, GCO