Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Alternativní obalová řešení a minimalizace odpadu

Neustále pracujeme na tom, abychom díky optimalizaci našich obalů minimalizovali množství odpadu. Naším cílem je zajistit potřebný provoz bez zbytečného dopadu na životní prostředí. V ideálním případě se snažíme nahradit běžné obaly udržitelnými a plně recyklovatelnými řešeními. Pokud to není možné, hledáme způsoby, jak snížit dopad materiálu na životní prostředí.

Používání papírové pásky jako způsobu, jak snížit množství obalového odpadu.

V mnoha skladech jsme nyní přešli na recyklovatelnou papírovou pásku k utěsnění obalů namísto plastové pásky. Tato nová papírová páska nejenže snižuje množství obalového odpadu, ale má také třikrát nižší uhlíkovou stopu než předchozí plastová páska a je více než dvakrát pevnější.

Minimalizace strečové fólie pro balení

V rámci snahy o snížení množství odpadu v dodavatelském řetězci, hledáme v současné době udržitelnější alternativu k LDPE stretch fólii, která se používá k ochraně zboží při skladování a přepravě. Mezitím se nám podařilo snížit množství použité fólie snížením její tloušťky ze 17 µm na 11 µm. Vyvinuli jsme také způsob, jak nakonfigurovat balicí stroj tak, aby používal méně fólie, což vede k úspoře materiálu až o 75 %.

Kromě toho jsme při příchodu objednávek, které je třeba rozdělit na části, nahradili použití LDPE fólie gitterboxy pro uložení zboží, které není součástí objednávky.

Štítky a snižování množství odpadu

Abychom zabránili plýtvání, zavedli jsme v mnoha skladech nový systém, kdy tiskneme čárové kódy přímo na krabice, čímž odpadá potřeba samostatných štítků.

Znovuvyužití kartonového odpadu

Abychom dále snížili množství obalového odpadu, nahradili jsme plasty používané jako výplňové materiály v objednávkových krabicích drceným kartonovým odpadem. Nejenže tak ušetříme za plasty, ale také znovu využijeme karton, který by jinak putoval k recyklaci.

Ve společnosti DSV neustále usilujeme o zvyšování úrovně udržitelnosti v rámci našich skladových a distribučních řešení v celém dodavatelském řetězci.

Začněme dialog

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Začněme dialog