Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Redesign a optimalizace přepravní sítě vyústily v odhadované úspory 289 000 $ v nákladech dodavatelského řetězce a zlepšení úrovně služeb.

Potřeba nákladově efektivní sítě dodavatelského řetězce

Zákazník se snažil navrhnout nákladově nejefektivnější síť pro pokrytí poptávky v USA.

Návrh řešení

  • Společnost DSV provedla komplexní analýzu, aby identifikovala potenciální umístění distribučních center (DC)
  • DSV určilo optimální nastavení sítě (1 distribuční centrum vs 2 distribuční centra) na základě dopadů na náklady a úroveň služeb.

Výhody pro zákazníka

  • Nastavení se 2 distribučními centry poskytlo odhadovanou úsporu nákladů ve výši 289 000 USD ročně (7% základní hodnoty).
  • Toto nastavení také poskytlo vylepšení úrovně služeb: Dvoudenní zákaznické pokrytí se zvýšilo o 15% a třídenní zákaznické pokrytí se zvýšilo o 11%.
 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.