Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Začněme dialog

Logistika výrobních služeb

Požadují vaši zákazníci rychlejší dodací lhůty, vyšší dostupnost výrobků, personalizované produkty a zároveň trvají na ekologicky udržitelných řešeních? Logistické výrobní služby představují osvědčený přístup ke splnění a překonání těchto požadavků zákazníků.

Díky naší celosvětové síti zařízení můžeme vaše výrobky pořídit, vyrobit, otestovat, dodat, nainstalovat, vrátit a předělat, ať už je vaši zákazníci potřebují kdekoli. Rozdělením činností vašeho dodavatelského řetězce do naší globální sítě vytváříme rychlé, místní a cirkulární dodavatelské řetězce pro vás a vaše zákazníky.

Pokud chcete zkrátit dobu dodání zákazníkům, zvýšit dostupnost výrobků, umožnit přizpůsobení výrobků na poslední chvíli a umožnit přechod na udržitelné a cirkulární dodavatelské řetězce ve výrobní logistice, kontaktujte nás a zjistěte, jak na to.

Přesuňte své dodavatelské řetězce tam, kde jsou vaši zákazníci.

Zákaznická studie

Logistické výrobní služby pro společnost Ericsson

Jak výrazně snížit požadavky na provozní kapitál a dobu realizace objednávek? Tuto výzvu v oblasti výrobní logistiky vyřešila společnost DSV pro společnost Ericsson. 

Logistics Manufacturing Services for Ericsson in Dubai

Požadavky zákazníků se změnily

A vaše dodavatelské řetězce?

Dnešní zákazníci požadují kratší dodací lhůty, vyšší dostupnost výrobků, větší přizpůsobivost a prokazatelnou ekologickou udržitelnost. To znamená, že podniky požadují od svých dodavatelských řetězců více.

Abyste se s těmito složitými výzvami vypořádali a zajistili, že vaše firma dokáže překonat očekávání zákazníků, poskytuje společnost DSV výrobní služby a řešení.

Tento osvědčený přístup lokalizuje a distribuuje vaši výrobu v dodavatelských řetězcích. 

S využitím naší globální sítě distribuujeme vaše produkty s přidanou hodnotou a přesouváme je blíže ke koncovým zákazníkům: zvyšujeme dostupnost produktů, zkracujeme dobu realizace a umožňujeme přizpůsobení produktů na poslední chvíli.

V dnešním světě cirkulárního hospodářství umožňují naše logistické výrobní služby kratší a rychlejší cirkulární řetězce a poskytují vám možnost prodloužit životní cyklus výrobků, abyste chránili cenné zdroje naší Země.

Lokalizované, distribuované a cirkulární dodavatelské řetězce neprospívají jen vašim zákazníkům a životnímu prostředí, ale také vašemu podnikání. Distribuovaný dodavatelský řetězec je pružný a rychlý dodavatelský řetězec, který zvyšuje flexibilitu vašeho podnikání a snižuje provozní kapitál díky zrychlené obrátce skladových zásob.

Pokud tedy chcete překonat očekávání svých zákazníků a zajistit, aby vaše dodavatelské řetězce byly rychlé, lokální a cirkulární, můžete se spolehnout na logistické výrobní služby.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions