Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Letecké palety nebo kontejnery

Pro leteckou přepravu musí být letecké palety nebo kontejnery navrženy pro trup každého typu letadla a jsou známy jako ULD (Unit Load Devices). Tyto různé velikosti leteckých palet optimálně využívají dostupný prostor a usnadňují a urychlují nakládku a vykládku.

Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) je vedoucí agenturou v dopravním průmyslu, pokud jde o technické specifikace pro letecké palety a kontejnery (ULD).

Desky nebo letecké palety: Jedná se o rovné kovové plochy, které jsou obvykle vyrobeny z hliníku a na které se zboží přivazuje pomocí sítí nebo pletiv, aby náklad během letu bezpečně držel na místě. Uložení zboží lze přizpůsobit tvaru zavazadlového prostoru letadla tak, aby se co nejlépe využil dostupný prostor.

Kontejnery: Jedná se o obdobu námořních kontejnerů, ale díky různým používaným letadlům existuje větší rozmanitost tvarů a velikostí. Existují také různé typy kontejnerů v závislosti na účelu, například chladicí, s bočním otevíráním, vzduchotěsné nebo odvětrávané.

Rozměry a hmotnost leteckých palet a kontejnerů, jakož i pravidla a předpisy pro jejich používání se řídí podmínkami jednotlivých leteckých společností.

Identifikační kódy ULD

Každý kontejner nebo paleta pro leteckou přepravu má jedinečný alfanumerický kód, který slouží k identifikaci a poskytuje informace o jeho technických specifikacích.

Každý identifikační kód se skládá z 10 alfanumerických prvků, které následují v níže uvedeném pořadí:

Pozice Znak Popis
1 Abecední
Typ ULD
2 Abecední
Rozměry základny
3 Abecední Obrys nebo kompatibilita
 4, 5, 6, 7 a 8 Abecední
Číselné sériové číslo
 9 a 10 Abecední
Majitel 

 

Pozice 1,2,3 - předpona se třemi písmeny

 • První písmeno označuje typ leteckého kontejneru, například A, je „Certified Aircraft container“
 • Druhé písmeno odkazuje na rozměry základny kontejneru. Například „K“ znamená, že rozměry kontejneru jsou 1,534 x 1,562 m2
 • Třetí znak označuje dvě různé věci podle toho, zda se jedná o kontejner nebo paletu. Když se jedná o kontejner, určuje jeho tvar, obrys a nosnost. Pokud se jedná o paletu, odkazuje se na použitý typ sítě, síťoviny nebo používaný prováděcí systém.

Pozice 4, 5, 6, 7 a 8 - sériové číslo

Číselný kód, který identifikuje každý konkrétní kontejner a který může odpovídat číslu jiného kontejneru jiného vlastníka. Z tohoto důvodu je důležité věnovat pozornost posledním dvěma pozicím (9 a 10), které představují kód vlastníka.

Pozice 9 a 10 - kód vlastníka

Tyto znaky mohou být alfanumerické a označují vlastníka nebo leteckou společnost.

Identifikační kódy ULD

Legenda

 • 6 Technické specifikace: štítky s technickými informacemi s úředními pečetěmi a schváleními, jako jsou odznaky DGR, a další nepovinné údaje, jako je logo letecké společnosti, zvláštní údaje o hmotnosti a rozměrech atd.
 • 7 Kapsa na dokumentaci: dokumentace, která doprovází kontejner po celou dobu jeho přepravy.

Nejčastěji používané kontejnery v letecké dopravě

 • PAG paleta

  P1P / PAG

  Paletový kontejner
 • Paleta PMC

  P6P / PMC

  Paletový kontejner
 • PGA paleta

  PGA

  Paletový kontejner
 • LD3 ake ave kontejner

  LD3 / AKE / AVE

  Kontejner
 • Kontejner LD9 / AAP

  LD9 / AAP

  Kontejner
 • AMA kontejnery

  M1 / AMA

  Kontejner

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte letecké přepravy