Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku
Třída 3: Hořlavé kapaliny

Třída rizika 3: Hořlavé kapaliny

Látky a předměty třídy 3 nemají žádné dělení.

Předpisy o nebezpečném zboží definují hořlavé kapaliny převážně jako kapaliny nebo směsi kapalin, které mají bod vzplanutí nejvýše 60 °C, avšak za látky ze seznamu hořlavých kapalin třídy 3 se považují také motorová nafta, plynový olej, topný olej (lehký) včetně synteticky vyrobených produktů, které mají bod vzplanutí vyšší než 60 °C, avšak nejvýše 100 °C. 

Hořlavé kapaliny Třídy 3 mohou být také kapalné látky a roztavené pevné látky s bodem vzplanutí vyšším než 60 °C, které jsou přepravovány při teplotách rovných nebo vyšších, než je jejich bod vzplanutí, a kapalné znecitlivěné výbušniny, což jsou výbušné látky rozpuštěné nebo suspendované ve vodě nebo jiných kapalných látkách.

Při přepravě hořlavých kapalin Třídy 3 po moři vyžaduje předpis IMDG, aby byl bod vzplanutí uveden jako součást popisu nebezpečného zboží.

Balení třídy

Ačkoli nebezpečné zboží Třídy 3 nemá žádné další dělení, hořlavým kapalinám byla přiřazena obalová skupina, která udává stupeň nebezpečnosti.

Balení třídy I Látky představující vysoké riziko
Balení třídy II Látky představující střední riziko
Balení třídy III Látky představující nízké riziko

Balení třídy

Počáteční bod varu

Bod vzplanutí (uzavřená nádoba)

Balení třídy I

Počáteční bod varu ≤ 35ºC

 

Balení třídy II

Počáteční bod varu > 35ºC

Bod vzplanutí < 23ºC

Balení třídy III

Počáteční bod varu > 35ºC

Bod vzplanutí ≥ 23ºC - ≤ 60ºC


Důvod regulace

Hořlavé kapaliny uvolňují hořlavé páry, které se po smíchání se vzduchem mohou vznítit nebo explodovat. Na základě jejich bodu vzplanutí a bodu varu mohou být extrémně hořlavé, vysoce hořlavé nebo hořlavé.

Příklady běžně přepravovaných hořlavých kapalin

Aceton, lepidla, barvy / laky, alkoholy, parfumerie, benzin, motorová nafta, letecké palivo, topný olej, petrolej, pryskyřice, dehty, terpentýn, etanol, benzen, butanoly, isopropanol, metanol, oktany.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions