Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku
Látky třídy 6 byly zařazeny do jedné ze 2 podtříd.
Třída 6.1 / 6.2 - Toxické a infekční látky

Třída nebezpečnosti 6.1 Toxické látky

Nebezpečné zboží třídy 6.1 jsou látky, které v relativně malých množstvích mohou jednorázovým nebo krátkodobým působením způsobit poškození lidského zdraví nebo smrt vdechnutím, vstřebáním nebo požitím. Toxické látky mohou být v pevné nebo kapalné formě.

Balení třídy

Třídě 6.1 byla přiřazena obalová skupina, která udává stupeň nebezpečí.

Balení třídy I Látky představující vysoké riziko
Balení třídy II Látky představující střední riziko
Balení třídy III Látky představující nízké riziko

Příklady běžně přepravovaných toxických látek

Arsen, chloroform, kyanid, olovo, četné rtuťové látky, nikotin, četné druhy pesticidů.

Třída 6.2 - Infekční látky

Třída nebezpečnosti 6.2 Infekční látky

Nebezpečné zboží třídy 6.2 jsou látky, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že obsahují patogeny. Patogeny jsou definovány jako mikroorganismy (včetně bakterií, virů, parazitů, hub). Infekčními látkami mohou být biologické produkty, kultury, lékařský a klinický odpad nebo vzorky pacientů, a pokud jsou přepravovány v takové formě, že při kontaktu s nimi mohou způsobit trvalé postižení, život ohrožující nebo smrtelné onemocnění u jinak zdravých lidí nebo zvířat.

Například u lidí:
  • Virus Ebola
  • Virus hepatitidy B
  • Virus vztekliny
  • Virus žluté zimnice

Například u zvířat:

  • Virus afrického moru prasat
  • Virus slintavky a kulhavky

Infekční látky jsou rozděleny do dvou kategorií, kategorie A a kategorie B, a jsou jim přidělena čísla OSN 2814, 2900, 3291, 3373 nebo 3549.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions