Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku
Třída 1: Výbušniny

Třída rizika 1: Výbušniny

Výbušnina je jakákoli reaktivní látka nebo předmět, včetně zařízení, která obsahuje velké množství potenciální energie, jež může při náhlém uvolnění způsobit výbuch. Výbuch je obvykle doprovázen výskytem světla, tepla, zvuku a tlaku.

Na základě zkušebních metod byly látky a předměty třídy 1 rozděleny do 6 tříd výbušnin.

Třída 1 Výbušniny Divize 1.1

Divize 1.1

Látky a předměty s nebezpečím hromadného výbuchu.
Třída 1 Výbušniny Divize 1.2

Divize 1.2

Látky a předměty, které jsou nebezpečné vystřelením, ale nejsou nebezpečné hromadným výbuchem.
Třída 1 Výbušniny Divize 1.3

Divize 1.3

Látky a předměty, které mají riziko požáru a buď malé nebezpečí výbuchu, nebo malé nebezpečí vystřelení, nebo obojí, ale nemají nebezpečí hromadného výbuchu: (a) při jejichž spalování vzniká značné sálavé teplo; nebo b) které hoří jedna za druhou a vyvolávají menší účinky výbuchu nebo vystřelení nebo obojí.
Třída 1 Výbušniny Divize 1.4

Divize 1.4

Látky a předměty, které představují pouze malé nebezpečí výbuchu v případě vznícení nebo iniciace během přepravy. Účinky jsou z velké části omezeny na obal a nelze očekávat vystřelení fragmentů znatelné velikosti nebo rozsahu. Vnější požár nesmí způsobit prakticky okamžitou explozi téměř celého obsahu obalu.
Třída 1 Výbušniny Divize 1.5

Divize 1.5

Velmi necitlivé látky s nebezpečím hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost iniciace nebo přechodu od hoření k detonaci je za běžných podmínek přepravy velmi malá. Minimálním požadavkem je, aby při zkoušce vnějším ohněm nevybuchly.
Třída 1 Výbušniny Divize 1.6

Divize 1.6

Extrémně necitlivé předměty, u nichž nehrozí nebezpečí hromadného výbuchu. Předměty obsahují převážně extrémně necitlivé látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost náhodné iniciace nebo šíření.

Příklady běžně přepravovaných výbušnin

Příklady výbušného nebezpečného zboží jsou munice/náboje, ohňostroje/pyrotechnika, světlice, rozbušky, zápalnice, roznětky, výbušné náplně (trhací, demoliční atd.), bleskovice, zapalovače, rakety, trinitrotoluen (TNT).

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions