Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Třída rizika 2

Plyny mohou být čisté plyny nebo směsi jednoho či více plynů. Předpisy o nebezpečném zboží je definují jako látky, které mají tlak par vyšší než 300 kPa (3 bary) při 50 °C nebo které jsou při standardním tlaku 101 kPa zcela plynné při 20 °C.

Látky a předměty třídy 2 byly zařazeny do jednoho z následujících oddílů:

Třída 2.1 Hořlavé plyny

Divize 2.1

Hořlavý plyn

Třída 2.2 Nehořlavé netoxické plyny

Divize 2.2

Nehořlavý stlačený plyn
Třída 2: Plyny

Divize 2.3

Toxický plyn

Rozdělení plynů

Plyny se dále dělí na stlačené plyny, zkapalněné plyny, chlazené zkapalněné plyny, rozpuštěné plyny, aerosolové rozprašovače a nádoby, ostatní výrobky obsahující plyn pod tlakem, plyny bez tlaku podléhající zvláštním požadavkům (vzorky plynů), chemické látky pod tlakem a adsorbované plyny.

S výjimkou aerosolů a chemických látek pod tlakem jsou plyny třídy 2 rozděleny do následujících skupin podle svých nebezpečných vlastností:

A Dusivý
Ó Oxidující
F Hořlavý
T Toxický
TF Toxický, hořlavý
TC Toxický, žíravý
NA Toxický, oxidující
TFC Toxický, hořlavý, žíravý
TOC Toxický, oxidující, žíravý

 

Důvody regulace

Plyny mohou představovat vážné nebezpečí kvůli své hořlavosti, dusivosti, schopnosti oxidovat a/nebo toxicitě či žíravosti.

Příklady běžně přepravovaných výbušnin

Příklady nebezpečného zboží třídy 2 jsou aerosoly, stlačený plyn, hasicí přístroje, chladicí plyny, zapalovače, acetylen, oxid uhličitý, helium, vodík, kyslík, dusík, zemní plyn, ropné plyny, zkapalněný butan, propan, metan, etylen.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions