Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku
Třída 8: Žíraviny

Třída rizika 8: Žíravé látky

Předpisy o nebezpečném zboží definují žíravé látky jako látky, které chemickým působením způsobují nevratné poškození kůže nebo v případě úniku materiálně poškodí nebo dokonce zničí jiné zboží nebo dopravní prostředek. Žíravé látky mohou být v pevném i kapalném skupenství.

Nebezpečné materiály třídy 8 nemají žádné dělení, ale může se jednat o kyselinu nebo louh.  Kyseliny mají pH menší než 7 a louhy mají pH větší než 7, zatímco neutrální látky mají pH rovné 7.

Balení třídy

Ačkoli nebezpečné zboží třídy 8 nemá žádné další dělení, žíravým látkám byla přiřazena obalová skupina, která udává stupeň nebezpečnosti.

Balení třídy I Látky představující vysoké riziko
Balení třídy II Látky představující střední riziko
Balení třídy III Látky představující nízké riziko

Balení třídy Doba expozice Období pozorování Účinek
I ≤ 3 min ≤ 60 min Destrukce neporušené kůže v celé tloušťce
II > 3 min ≤ 1h ≤ 14 d Destrukce neporušené kůže v celé tloušťce
III 1,4h ≤ 14 d Destrukce neporušené kůže v celé tloušťce
III - - Rychlost koroze na ocelovém nebo hliníkovém povrchu přesahující 6,25 mm za rok při zkušební teplotě 55 ºC při zkoušce na obou materiálech.


Příklady běžně přepravovaných žíravin

Příklady nebezpečného zboží Třídy 8 jsou kapaliny do kyselých baterií, kapalina do alkalických baterií, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, jód, kyselina metakrylová, kyselina dusičná, kyselina sírová.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions