Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Kdo je to freight forwarde a jaké výhody přináší spolupráce se freight forwardering firmou?

Freight Forwarder / přepravce působí jako prostředník mezi společností, která zásilku odesílá, a cílovým místem určení zboží. Přestože zásilky nepřepravují sami, nabízejí různé způsoby přepravy, jako je námořní nákladní přeprava, železniční nákladní přeprava, silniční přeprava a letecká nákladní přeprava.

Přepravci využívají svých důvěryhodných kontaktů s dopravci a partnery, od specialistů na leteckou přepravu a kamionových společností až po transoceánské linky, aby vyjednali nejlepší možnou cenu.  Může se jednat o využití zavedených komerčních linek s pravidelnými častými odlety nebo o charterovou přepravu, vyhodnocení různých nabídek a výběr lepší trasy, která optimalizuje rychlost, náklady a spolehlivost, s ohledem na všechny proměnné.

Přepravci obvykle zpracovávají velké množství zásilek, a to i z jedné mezinárodní destinace do druhé, takže jsou klíčovou součástí třístranných operací. Na trojúhelníkových operacích se podílejí nejméně tři společnosti (výrobce, zprostředkovatel a konečný zákazník), z nichž každá se nachází v jiné zemi, ačkoli se jedná o jedinou dodávku zboží a jedinou přepravu. Tato operativa je složitá z hlediska dokumentace a především je spojena s vypořádáním DPH.

Většina speditérů je oprávněnými hospodářskými subjekty, což jim umožňuje využívat zjednodušené celní odbavení, zejména odklad platby dovozního cla a poplatků, které by jinak bylo nutné zaplatit před vydáním zboží. Co je to AEO? 

Služby s přidanou hodnotou

  • Poradenství v oblasti optimalizace nákladů na dopravu: přepravné, náklady na zvláštní dokumentaci, náklady na celní odbavení, clo.
  • Cargo pojištění: výhodné podmínky za výhodné pojistné.
  • Poradenství pro správné balení, štítkování, nakládání a ukládání zboží.
  • Reporty, vlastní přehledy výkonnosti a KPI uhlíkové stopy.
  • Řešení na míru pro každý projekt.
  • Optimalizace dodavatelského řetězce - poradenství ohledně nejlepšího dopravního prostředku a nejlepší trasy pro zásilku podle původu, povahy zboží, místa určení, sezónnosti, nebezpečnosti a urgentnosti zboží (letecká, námořní, železniční nebo silniční doprava).
  • Celní poradenství, od vhodné položky celního sazebníku pro vaše zboží až po potřebné dokumenty pro celní deklaraci, specializované skladování a logistické služby.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.