Logo DSV

Hořlavé pevné látky, samovznětlivé a nebezpečné za mokra

Třída 4.1 / 4.2 / 4.3

Třída 4.1 - Hořlavé pevné látky atd

Budou snadno hořet, spíše než běžné hořlavé materiály, jako je dřevo a papír. Hoření může být prudké a rychlé, což vytváří velké teplo. Hořlavé pevné látky, samovznětlivé a nebezpečné za mokra. Některé jsou samoreaktivní a mohou se chemicky rozkládat, pokud překročí určitou teplotu nebo jsou vystaveny nárazům apod.

Mohou se pak výbušně rozkládat, prudce hořet nebo produkovat toxické plyny či páry.

Třída 4.2 - Spontánně hořlavý

Zbožím divize 4.2 jsou pevné látky nebo kapaliny. Při kontaktu s kyslíkem se samovolně vznítí. Musí být uchovávány ve vzduchotěsných obalech nebo jako kapaliny pod inertním plynem nebo kapalnou přikrývkou. Samozápalné materiály se vznítí do pěti minut po kontaktu se vzduchem a jsou vždy přiřazeny do obalové skupiny I. Ostatní materiály se vznítí, pouze pokud jsou ve velkém množství a po delší době. Jedná se o obalovou skupinu II nebo III, v závislosti na klasifikačních testech.

Třída 4.3 - Nebezpečné za mokra

Zboží podtřídy 4.3 reaguje s vodou, ať už jako kapalina nebo jako pára, a vytváří hořlavý plyn. Může se vznítit v reakci na teplo. Musí být uchovávány ve vodotěsných nádobách, hermeticky uzavřených, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti nebo vodních par.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.