Logo DSV

Výbušniny jsou nebezpečným materiálem třídy 1

Třída 1: Výbušniny

Proč jsou výbušniny definovány jako nebezpečné zboží?

Výbušniny obsahují molekuly určené k rychlé přeměně jejich (obvykle pevného) stavu na velmi horký plyn. Tento proces přeměny může být při špatné manipulaci nebezpečný.

Této přeměny je dosaženo jejich vystavením šoku, v praxi vystřelení malého, ale velmi citlivého náboje (rozbušky) v přímém kontaktu s nimi. Molekula se rozpadne a zahájí rychlou chemickou reakci, tj. explozi.

Ke změně stavu dochází téměř okamžitě - dojde k rychlému nárůstu objemu při přeměně pevné látky na plyn a další expanzi, protože změnu doprovází velké uvolňování chemické energie ve formě tepla - až několik tisíc stupňů. Právě tento rychlý a dramatický nárůst objemu produkuje požadovaný efekt.

V případě výbušnin s vysokou účinností dojde k rozbití a zničení všeho v okolí, v případě výbušnin s nízkou účinností dojde k vytvoření obrovské kinetické energie. Uvolnění energie je stejné, ale v případě výbušnin s nízkou účinností molekuly reagují tak, aby se přeměnily pomaleji.

Přeprava výbušnin

Ačkoli mohou být výbušniny velmi nebezpečné, při vhodné manipulaci jsou navrženy tak, aby byly za normálních podmínek zcela stabilní a netečné. To znamená, že je možné s nimi manipulovat a přepravovat je po silnici i po moři zcela bezpečně, v případě, že nejsou vystaveni prudkým šokům, jako například při dopravní nehodě ve velké rychlosti. Některé výbušniny můžou začít reagovat při teplotách pouhých 200 °.

Ve třídě 1 je 6 divizí, které popisují, jak budou výbušniny reagovat. Položkám je také přiřazeno jedno z 13 písmen tzv. Compatibility Group letters, které jednoduše označují, jaké typy je možné bezpečně přepravovat.

Výbušniny jsou deklarovány jako NEQ (Net Explosive Quantity), když jsou zaznamenány v přepravních dokumentech, odděleně od hrubé váhy.

Tabulka nebezpečného zboží: třída 1

 

Divize

1,1

Látky a předměty, které jsou schopny hromadného výbuchu

Divize

1,2

Látky a předměty nebezpečné rozletem

Divize

1,3

Látky a předměty nebezpečné prudkým ohněm spojeným s malým nebezpečím tlakové vlny nebo malým nebezpečím rozletu

Divize

1,4

Látky a předměty, které v případě zážehu nebo vznícení během přepravy vykazují jen malé nebezpečí výbuchu

Divize

1,5

Velmi necitlivé látky, schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich počinu nebo přechodu z hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká

Divize

1,6

Extrémě necitlivé předměty, které nejsou nebezpečné hromadným výbuchem

 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.