Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Co mohou řídicí centra (control towers) udělat pro váš dodavatelský řetězec

Řídicí věž nabízí více než "staromódní" stůl freight managera, které, pokud jsou dobře využity ve vhodných situacích, mohou jistě přidat hodnotu logistické operativě a operativě dodavatelského řetězce.

Podle článků v odborných médiích a od externích poskytovatelů logistických služeb (3PL) vznikají v globálních dodavatelských řetězcích kontrolní centra (control towers). Každý, kdo se pohybuje v oblasti dodavatelského řetězce, má alespoň jedno takové řešení, ne-li několik.
 
Koncept control towers je snadno představitelný: centrum, v němž se pohybují vícejazyční dispečeři a jehož ústředním bodem je obrovská obrazovka, která zobrazuje ucelený přehled všech přepravních toků zásilek a jasně ukazuje na problematické oblasti.
 
Ale je to opravdu to, o čem control tower je? Řídicí věž nabízí více než "staromódní" stůl freight managera, které, pokud jsou dobře využity ve vhodných situacích, mohou jistě přidat hodnotu logistické operativě a operativě dodavatelského řetězce.
 

Co jsou control towers?

Abychom pochopili, co to je control tower (řídící věž), zde je souhrn toho, co to není:
 • Ve skutečnosti to není věž.
 • Není v přímé komunikaci s řidiči nákladních vozidel, námořními kapitány nebo leteckými piloty.
 • Neovládá proces výroby, skladování, doplňování a objednávání.
 • Není to synonymum pro 4PL.
Kontrolní věže v podstatě zajišťují viditelnost dodavatelského řetězce napříč divizemi, zeměmi a modalitami.
Srdcem řídicí věže je informační centrum podporované souborem podrobných pravidel pro rozhodování a vyškoleným týmem operátorů. Velkou výhodou tohoto centrálního informačního centra je, že shromažďuje a integruje data z různých zdrojů a poté je distribuuje v konzistentním standardizovaném formátu. Tento integrovaný přehled umožňuje provozovateli řídící věže včas odhalit rizika nebo další příležitosti.
 
Skutečný rozsah řídicí věže se v jednotlivých společnostech liší, od řízení dodávek surovin do továrny až po komplexní řídicí centrum. Management náhradních dílů a vratek se provádí vždy odděleně.
 

Jaký je rozdíl mezi kontrolními věžemi a tradičním managementem dopravy nebo distribuce?

Řídicí věže nejsou fyzicky ani hierarchicky propojeny s jedním konkrétním místem, zatímco tradiční nákladní a distribuční toky jsou spravovány buď z místa nakládky, nebo vykládky.
Kromě toho se řídicí věže obvykle zaměřují na "řízení událostí": strukturovaně shromažďují a ukládají informace o stavu od dodavatelů a poskytovatelů logistických služeb. Tyto informace se pak používají k tomu, aby týmy kontrolní věže získaly přehled o skutečném stavu objednávek, výrobků na skladě a zásilek. To umožňuje týmům činit informovaná rozhodnutí při plánování, monitorování a analýze dodavatelských řetězců.
 
Naproti tomu se řízení nákladní přepravy zaměřuje pouze na dopravu nebo distribuci. Management nákladní dopravy obvykle zahrnuje spedici, sledování zásilek, jakož i plánování vyzvednutí a doručení.

Kdo potřebuje control towers?

Control towers se používají ke zlepšení visibility v „komplexních“ dodavatelských řetězcích. Váš dodavatelský řetězec se kvalifikuje jako komplexní, když:
 • Oblast působnosti je globální nebo mezikontinentální.
 • Potřebná míra provázanosti je vysoká.
 • Mnoho činností v dodavatelském řetězci je zadáváno externě
 • Požadavky vašich zákazníků na servis jsou stále náročnější
Složité dodavatelské řetězce vyžadují rychlé a na faktech založené informace: stav objednávky, logistické náklady na výrobek, výkonnost partnera dodavatelského řetězce nebo root cause analýzu. Tyto informace jsou potřebné k rychlým a uceleným odpovědím na dotazy a k tomu jsou určeny control towers s centralizovanými datovými řešeními.
 
I vysoce fragmentované dodavatelské řetězce mohou jako získat také významné výhody z control towers, jak případové studie DSV ukazují. Společnosti, které jsou silně strukturovány kolem místních organizací, však mohou při budování control tower očekávat určitý odpor. Stejně jako u většiny centralizačních snah budou místní organizace namítat proti ztrátě přímého kontaktu v místním jazyce a proti omezenému vlivu při řešení problémů ad-hoc. Zapojte příjemce tím, že mu před odesláním zásilky sdělíte všechny podrobnosti, aby mohl spolupracovat s místními agenturami v cílové destinaci a zajistit hladký průběh.
Control towers mohou zlepšit visibilitu v komplexních a velmi roztříštěných dodavatelských řetězcích tím, že poskytují centralizovaná datová řešení a rychlé, na faktech založené informace.

Mohu si control tower zřídit interně, nebo bych to měl zadat externímu dodavateli?

Pro nastavení a provoz control tower potřebujete specifické předpoklady:
 • Plánování: zaměstnanci s praxí v oblasti dodavatelských řetězců.
 • Management událostí: zaměstnanci s praxí v dopravní operativě.
 • Business intelligence: zaměstnanci s praxí v oblasti zlepšování provozu
 • Management partnerů dodavatelského řetězce: zaměstnanci s praxí v oblasti 3PL.
 • IT management: obsluha IT nástrojů pro výměnu dat s partnery dodavatelského řetězce (dodavateli, výrobci, 3PL a dopravci) a také interní management systémů pro strukturované ukládání dat a poskytování informací pro podporu funkcí control tower.

Na těchto faktorech závisí vaše rozhodnutí, zda control tower outsourcovat, či nikoli:
 • Pokud je možné vyvinout výše uvedené provozní a IT kapacity vlastními silami in-house.
 • Obchodní zdůvodnění investic potřebných pro interní řešení ve srovnání s nepřímými náklady spojenými s outsourcingem.
 • Nestálost pracovní zátěže a dosažení určitého kritického množství
Kompromis mezi zvýšenou kontrolou a vlastními odbornými znalostmi při zadávání control tower musí být přesně vyvážen zvýšenou flexibilitou, kterou nabízí outsourcing. V závislosti na rozsahu a objemu typických control towers byste potřebovali malý až středně velký tým zaměstnanců na plný úvazek, který by zvládl výše uvedené dovednosti. Budete muset zajistit kontinuitu podnikání během svátků, špiček nebo nemoci zaměstnanců.
Insourcing, alespoň v raných fázích, má sklon upřednostňovat kvalitu procesu, zatímco outsourcing poskytuje řešení s větší dlouhodobou flexibilitou ve vztahu ke zdrojům a systémům.

Typické výhody control towers

Control towers pomáhají udržovat situace pod kontrolou a umožňují přijmout opatření k prevenci potenciálních problémů. Bez centrálních týmů a integrovaných přehledů se hodně času věnuje lokálnímu hašení požáru. Control towers mohou identifikovat vzorce v místních problémech a vyvíjet strukturální protiopatření na základě procesů, které odpovídají širšímu rámci.
 
To by potěšilo manažery dodavatelského řetězce, ale nezapomeňte pečlivě posoudit očekávané přínosy:
 • Srovnejte očekávání a zkontrolujte realitu, a to nejen interně, ale i externě vůči poskytovatelům.
 • Výhody by měly tvořit základ nastavení procesů, systémů a zdrojů.
Většina výhod control towers pochází ze zvýšené visibility dodavatelského řetězce. Umožňují lepší plánování, rozhodování, proaktivní management událostí, zlepšení výkonu partnerů dodavatelského řetězce a sofistikovanější analýzu dodavatelského řetězce. Budete mít možnost:
 • Ušetřit logistické náklady
 • Snížit skladové zásoby
 • Vylepšit úroveň služeb, jako je celková doba cyklu a doručení on-time
Obraťte se na naše odborníky a zjistěte více o tom, jak mohou control towers pomoci zlepšit a optimalizovat visibilitu vašeho dodavatelského řetězce.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions