Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Jak řídit logistiku v letectví, dodavatelské řetězce a přepravu

Pokud je pro vás rychlost a spolehlivost zásadní, musíte spolupracovat s důvěryhodným poskytovatelem logistických služeb, který dokáže zajistit doručení včas a vyvarovat se nedodržení smluvních podmínek.

Logistické výzvy v leteckém dodavatelském řetězci se obvykle týkají nákladů, rychlosti a spolehlivosti. Výrobci v letectví, poskytovatelé služeb a jejich dodavatelé získávají mnoho různých dílů z celého světa. Jejich hlavním úkolem je zajistit plnou a včasnou dodávku - ať už pro nouzovou údržbu letadel na zemi (AOG), nebo pro kritický a rutinní provoz.
 
Pokud je pro vás rychlost a spolehlivost zásadní, musíte spolupracovat s důvěryhodným poskytovatelem logistických služeb, který dokáže zajistit doručení včas a vyvarovat se nedodržení smluvních podmínek. Zde je několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru poskytovatele logistiky a rozhodování o tom, jak spravovat váš letecký dodavatelský řetězec.
 

Logistické výzvy v leteckém průmyslu

Letecký průmysl má podobné logistické potřeby jako automobilový průmysl, přesto existují výrazné rozdíly.
 
Různé sektory: V leteckém průmyslu existuje více různých odvětví: letecké společnosti; údržba, opravy a generální opravy (MRO), armáda a obrana; výrobci originálního vybavení (OEM), výrobci motorů a provozovatelé vrtulníků. S takovou rozmanitostí existuje velká potřeba odborných znalostí a zkušeností v příslušných logistických procesech.
 
Velikost: Skutečným rozdílem je velikost komponentů, náhradních dílů a dalších - často citlivých - výrobků pro letecký průmysl, která může sahat od celého křídla přes část trupu až po celé vrtulníky.
 
Spolehlivost: Volba tras a dopravy může výrazně ovlivnit harmonogramy výroby i dodávek. Pokud vyrábíte a dodáváte na zakázku, vyžaduje to maximální spolehlivost.
 
Visibilita: Schopnost sledovat zásilky je zásadní. Vy i váš poskytovatel logistiky byste měli mít přehled o aktuálním stavu svých zásilek v reálném čase. Nejnovější vývoj v oblasti IT umožňuje ještě větší transparentnost díky monitorování v reálném čase a koordinaci zásob.
Integrací vlastních IT systémů se systémy vybraného poskytovatele logistických služeb můžete zajistit plánování zásob a seznamů nakládky ve skladech a výrobních závodech. Další výhodou je, že můžete měřit výkonnost na základě KPI.

Řešení dodavatelského řetězce na míru.

Řešení šitá na míru: V leteckém průmyslu je schopnost mít řešení na míru ještě důležitější než v jiných výrobních a nákupních odvětvích. Ke splnění termínů a harmonogramů dodávek byste měli mít komplexní online informační systémy a systém správy skladu (WMS) pro globální visibilitu zásob.
 
Lokace: Vaše lokace a lokace vašich zákazníků je zásadní pro plánování vašeho dodavatelského řetězce. Výroba je často podmíněna dostupností surovin a kvalifikované pracovní síly, ale podobným požadavkům podléhá i lokalita vašich zákazníků.
Většina výrobců letectví má výrobní závody roztroušené po celém světě; dovážejí náhradní díly po celém světě. Logistické společnosti mohou pomoci sledovat výrobu produktů, bezpečnostní protokoly a celkovou efektivitu.
Flexibilita: Váš dodavatelský řetězec musí být flexibilní - nejen co se týče vzdálenosti, ale také umístění. Průmyslová výroba vyžaduje, aby vaše výrobky byly dodány a připraveny k použití v mnohem kratším časovém horizontu.
Při výběru vhodných způsobů přepravy využijte znalostí a zkušeností svého poskytovatele logistických služeb.
Letecká přeprava je často nejrychlejší, i když rychlost nemusí být tak důležitá jako sledování zásob, což může vést k přechodu na jiné druhy přepravy. Náklady na námořní přepravu jsou výhodné a díky zlepšení kvality a bezpečnosti v posledních letech je tato možnost reálná.
 
Řízení zásob: Jedním z nejdůležitějších bodů v leteckém průmyslu je management zásob. Výrobci a letečtí dodavatelé úzce spolupracují na zajištění včasného a plánovaného doručení. Spolehlivé předpovídání poptávky po náhradních dílech je však obtížné.
 
S výzvami v oblasti plánování, nákupu, objednávání a logistiky vám může pomoci váš poskytovatel logistických služeb, který je bude řešit přímo s vašimi zákazníky a bude poskytovat funkce reportování a objednávání prostřednictvím vašich vlastních IT systémů. Logistické společnosti mají odborné znalosti, které jim umožňují hluboce porozumět vašemu podnikání a dodavatelským procesům, aby umožnily výrobu just-in-time a doručení na základě objednávky.
Zjednodušeně řečeno, úkolem letecké logistiky je dostat díly a materiály včas na správná místa - tam, kde je po nich poptávka - a optimalizovat tak výrobní zdroje a minimalizovat náklady.

Kontrolní seznam řešení, která můžete očekávat od svého partnera pro logistiku v leteckém průmyslu.

Letecký průmysl si zakládá na spolehlivosti svých partnerů - výrobců, dodavatelů a logistických společností. Úspěch závisí na fungujícím partnerství mezi všemi třemi skupinami. Nedílnou součástí jsou poskytovatelé logistiky. Jsou více než jen přepravní službou, jsou klíčem k doručení materiálu včas, podle plánu a v perfektním stavu.
Váš poskytovatel logistických služeb by měl mít časově definované multimodální služby pro kritické a rutinní zásilky. Měl by být schopen poskytnout řešení šitá na míru vašim logistickým požadavkům a pomoci vám prostřednictvím tohoto partnerství dosáhnout maximálních zisků
 Zde je seznam toho, co hledat:
 • Služba dodavatelského řetězce na míru vašim potřebám - bez ohledu na to, jak jste velcí nebo malí.
 • Systém realizace objednávek, který umožňuje pozdní uzávěrky a garantuje zásilky aircraft on ground (AOG) následující den.
 • Pravidelně plněné cíle doručení s velmi nízkou mírou poškození: to vyžaduje kvalifikované, zkušené a v oboru znalé týmy zákaznického servisu v kancelářích a skladech.
 • Partner, který může převzít odpovědnost za každou část dodavatelského řetězce a přizpůsobit ji vaší výrobě, zásobování, a dalším požadavkům.
 • Komplexní správa dodavatelského řetězce kdekoli na světě
 • Intermodální nákladní služby kombinují výhody úspory nákladů námořní přepravy s časově úspornými výhodami letecké dopravy
 • Pronájem v kterýkoli den s pohotovostními službami a 24hodinovým globálním servisem
 • Pečlivé plánování, prevence škod a pojištění zboží
 • Reverzní logistika včetně vyřazení z provozu
 • Efektivní a udržitelná doprava
 • Celní deklarace
Spravujte svoji logistiku v letectví a udržujte ji na vysoké úrovni. Obraťte se na naše odborníky ohledně vašich potřeb v oblasti dodavatelského řetězce a přepravy.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions