Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Podrobné reporty o emisích CO2 podle druhu dopravy

Tyto reporty jsou stále podrobnější a umožňují společnosti Dräxlmaier získat jasný přehled o emisích oxidu uhličitého v jednotlivých druzích dopravy a aktivně přistupovat k novým projektům. Tato míra podrobnosti zahrnuje specifikaci vybavení, ujetých kilometrů a hmotnosti pro každou přepravu, není v současné době na trhu vyžadován, ale u společnosti Dräxlmaier je již zavedenou praxí.

 Chceme získat podrobný přehled našich emisí uhlíku pro každou jednotlivou přepravu. Na základě těchto zpráv se pak rozhodujeme, které trasy použít," říká Daniel Bracht, který je ve společnosti Dräxlmaier zodpovědný za globální dopravu a logistiku. „Dokázal jsem si snadno představit, že se to v blízké budoucnosti stane požadavkem, a ve společnosti Dräxlmaier chceme na to být připraveni.

Využití alternativních druhů dopravy

Reporty uvádějí nejen celkový objem emisí uhlíku z přepravy, ale také klíčové ukazatele, které přesně ukazují, kolik zboží DSV přepravuje na jednotku emitovaného uhlíku.

Pokud existuje možnost, jak se stát udržitelnějším, aniž by byla ohrožena kvalita dodávek, DSV se potkává se společností Dräxlmaier, aby společně vyvinuli řešení s nižším dopadem na životní prostředí; například využití železniční nebo námořní přepravy namísto kamionové. V případě námořní přepravy to trvá o něco déle, ale snižuje to náklady i dopad na životní prostředí.

 

Mapování a porovnávání emisí uhlíku za určité období nám dává základ pro různé úpravy, jako je zvýšení objemu zboží na paletu, konsolidace zboží na menší počet vozidel atd. To obvykle vede k opatřením, která může společnost DSV zavést ke zvýšení efektivity a snížení ekologické stopy.

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Sustainability & Compliance

Používání alternativního paliva

Příkladem přepravního úkolu, který DSV změnila společně se společností Dräxlmaier, je přeprava kontejnerů z přístavu Bangkok do továrny ve vnitrozemí. Kontejnery byly dříve přepravovány na běžných nákladních vozidlech; od září 2013 je však společnost DSV schopna dodávat všechny na nákladní automobily na CNG (stlačený zemní plyn), což výrazně snižuje emise uhlíku.

Společnost Dräxlmaier využívá DSV také pro zajištění asijských leteckých nákladních tras. Současná spolupráce zahrnuje leteckou přepravu mezi Německem, USA, Thajskem, Malajsií a Čínou a další silniční přepravu v Thajsku. Společnost DSV také zajišťuje logistiku z řady evropských zemí do továren v Německu.

O společnosti Dräxlmaier

S 50 000 zaměstnanci po celém světě je skupina Dräxlmaier jednou z největších rodinných společností v Německu a také jedním z předních světových dodavatelů pro automobilový průmysl. Již více než pět desetiletí se skupina Dräxlmaier zaměřuje na vývoj a výrobu exkluzivních interiérů a  elektronických komponentů a systémů pro luxusní automobily.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions