Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Rostoucí náklady na výzkum a vývoj, výrobu a dodavatelský řetězec v kombinaci s přísnými předpisy jsou jen některé z výzev, které je třeba překonat při práci s logistikou ve zdravotnictví.

Máme dobré předpoklady k tomu, abychom vám pomohli něco změnit.

Naše služby, zařízení a přepravní sítě odpovídají příslušným normám a předpisům pro kvalitu ve zdravotnictví a naše na míru šitá integrovaná řešení dodavatelského řetězce zvládají vše od surovin až po hotové výrobky ve vysoce specializovaných a teplotně kontrolovaných skladovacích zařízeních a přepravních sítích.

Získejte podporu pro:

Specializovaná řešení pro zdravotnictví

Biopharma

Naše inovativní řešení dodavatelského řetězce odrážejí posun k transparentnosti produktů a modelům přímých dodávek od tradičních distribučních modelů na miliardovém globálním trhu s biofarmaky.

Naše skladové a distribuční služby GMP a GDP zahrnují vychystávání FEFO, správu klinických studií, přebalování a konfiguraci expozic, vše pod kontrolou našich interních farmaceutů.

Dodací služby eliminují náklady a neefektivitu a zahrnují doručení do druhého dne, dodávky přímo na nemocniční oddělení, nepřetržitou pohotovostní službu - to vše je k dispozici v prostředí s kontrolovanými podmínkami

Pracujeme s biologickými látkami, farmaceutickými produkty (léky na předpis, generiky, kontrolovanými léky a volně prodejnými přípravky), vakcínami, aktivními farmaceutickými složkami (API) a materiály pro klinické zkoušky.

Zdravotnické prostředky a diagnostika

Řízení komplexního zásobování je stále důležitější, protože výroba na tomto mnohamiliardovém trhu je zadávána externím dodavatelům. Kromě toho nemocnice a lékárny potřebují inovativní služby, jako je doplňování zboží v nemocnici, správa zásilek a dodávky v bílých rukavičkách.

Již více než 20 let poskytujeme na míru šitá řešení dodavatelského řetězce v oblasti zdravotnické logistiky pro trh se zdravotnickými prostředky a diagnostikou. Služby zahrnují správu ortopedických výpůjčních souprav, správu konsignačních zásob, přípravu vozíků pro jednotlivé postupy, sterilní vychystávání, čisté prostory, technická opravárenská a přepracovací centra, nepřetržitou pohotovostní službu a správu náhradních součástek.

Naše široká základna zákazníků v oblasti zdravotnických prostředků zahrnuje všechny třídy prostředků (I, IIa, IIb, III).

Lékařské výrobky a osobní péče

Naše štíhlá a flexibilní řešení dodavatelského řetězce pro lékárny, nemocnice a pečovatelské domy splňují vaši stále důležitější potřebu logistických služeb s přidanou hodnotou.

Klíčovými faktory úspěchu na tomto rychle rostoucím trhu s vysokým objemem prodeje, který zahrnuje spotřební materiál pro nemocnice, špičkovou kosmetiku, výživu nebo klinické potraviny, latexové rukavice a další jednorázové zboží, jsou modely přímého doručování a služby přímo v nemocnicích.

Provozujeme specializované a víceuživatelské sklady a řídíme regionální distribuční centra s řídicími centry, z nichž některá zvládají více než 1 000 zásilek denně.

Služby zahrnují balení a přebalování, štítkování a kompletaci (před odesláním zboží ke konečnému doručení na nemocniční oddělení, kde jsou výrobky doplněny společností DSV), správu odpadu, vratek a skladových zásob, přebalování na základě data spotřeby a výměnu výrobků.

Máme zkušenosti s dodávkami vašich produktů do mnoha různých destinací: od lékáren přes maloobchodní prodejny až po přímé dodávky pacientům.

Nemocnice a pečovatelské domy

Naše efektivní řešení dodavatelského řetězce zlepšují visibilitu a snižují náklady, což pomáhá zlepšovat péči o pacienty v nemocnicích, na klinikách, v pečovatelských domech a stále častěji i doma s podporou řešení e-zdravotnictví.

Naše služby zahrnují přímé dodávky na nemocniční oddělení, logistiku sterilního zboží, správu léčiv, operativní nákupy, řízení laboratorní logistiky zdravotnického zboží, likvidaci nebezpečného odpadu, programy snižování zásob, řízení zásob, skladování, externí a interní distribuci, doplňování zásob na odděleních a mnoho dalšího.

Farmaceutické řetězce s teplotně kontrolovaným režimem

Potřebujete ve svých dodavatelských řetězcích ve farmaceutickém průmyslu monitorovat teplotu, abyste zajistili kvalitu vašeho přípravku až k uživateli? Pro lékárníky a další zdravotnické pracovníky to může mít zásadní význam, protože je to jejich záruka, že léky, které vydávají, splňují požadované normy, zatímco pacienti potřebují mít jistotu, že léky, které užívají, jsou bezpečné.

Při přepravě léčivých přípravků se tradičně spoléhá především na obaly, které udržují produkt v bezpečí a v předepsaných teplotních parametrech. Dodavatelské řetězce se však postupem času stávají složitějšími, protože požadavky na bezpečnost musí stále více koexistovat s tlakem na náklady a čas. Správná distribuční praxe (GDP) přidává další vrstvy komplexnosti. GDP vyžaduje, aby léky byly získávány z licencovaného dodavatelského řetězce a aby byly skladovány, přepravovány a bylo s nimi zacházeno za stanovených podmínek.

Nabízíme tři různé teplotní zóny pro teplotně regulovaný režim: 15C, 25C, 2C, 8C, 20C Jako specializovaný poskytovatel služeb v teplotně kontrolovaném režimu přizpůsobujeme řešení vašim specifickým požadavkům na manipulaci a přepravu. Naše zprostředkovatelské služby zahrnují rozsáhlou síť kvalifikovaných a vyhovujících zařízeních s teplotně kontrolovaným režimem a při každé manipulaci se zavazujeme k poskytování špičkových služeb.

Logistika a distribuce ve zdravotnictví a farmacii

Můžete doručit mé výrobky na různá místa?
Ano, zvládneme to. Náš různorodý vozový park zajišťuje flexibilitu pro manipulaci s chlazeným, mraženým a nebezpečným zbožím.

Dokážete splnit mé požadavky na ochranu životního prostředí, aniž byste ohrozili kvalitu nebo efektivitu doručení v logistice pro zdravotnictví?
Naše služby splňují globální cíle v oblasti ekologické přepravy a přizpůsobují se měnícím se podmínkám a okolnostem. Můžeme například změnit způsob přepravy z letecké na námořní, abychom snížili emise uhlíku a celkové náklady.

Splňuje DSV mé požadavky na specializované zdravotnické sklady?
Ano. Naše specializovaná zdravotnická pracoviště jsou bezpečná a speciálně vybavená pro zdravotnické výrobky. Některá místa nabízejí také  prostředí s teplotně kontrolovaným režimem.

Jakou logistickou podporu ve zdravotnictví nabízíte?
Podporujeme váš dodavatelský řetězec tím, že působíme jako 3PL, 3½PL nebo 4PL podle potřeby. Každá konkrétní role nabízí různé modely spolupráce v oblasti distribuce a dodavatelského řetězce. Náš nejmodernější systém managementu dopravy určuje standardy pro distribuci ve zdravotnictví. Naše distribuční řešení vychází z vašich požadavků a zohledňuje potřeby jednotlivých zákazníků. A my se postaráme o celý proces od plánování přes realizaci až po administraci.

Využijte našich rozsáhlých odborných znalostí v logistice ve zdravotnictví

  • Prémiová pracoviště celosvětově

    Dodržování směrnic SVP, směrnic správné distribuční praxe (GDP) a systémů řízení auditovaných třetí stranou.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.