Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

V souladu s předpisy

Při přepravě nebezpečného zboží po moři se mohou v případě nehody výrazně zvýšit rizika pro životní prostředí. Proto je nezbytné dodržovat příslušné předpisy, které pro přepravu nebezpečného zboží po moři stanoví Mezinárodní námořní organizace (IMO). 

Právní předpisy ukládají společnostem povinnost jmenovat odborníka, který jim bude nápomocen při zajišťování správného uplatňování všech právních požadavků, a ukládají určité povinnosti různým zúčastněným stranám v rámci logistického řetězce.

Požadavky na přepravu nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží je nezbytnou součástí moderního života, ale ze své podstaty představuje nebezpečí pro život a životní prostředí, pokud se s ním správně nezachází, neskladuje a nepřepravuje. Ve společnosti DSV se specializujeme na manipulaci a skladování nebezpečného zboží pro námořní přepravu.

V závislosti na odesílaných objemech může být nebezpečné zboží přepravováno na námořních plavidlech, v cisternách, lahvích nebo obalech, takže při přepravě nebezpečného zboží musíte znát správnou klasifikaci svého zboží a případné množstevní limity. To vám pomůže určit správnou dokumentaci, balení a štítkování, které je třeba.

Zjistěte více o našich námořních přepravních službách.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions