Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Předpisy pro přepravu nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží je nezbytnou součástí moderního života, ale ze své podstaty představuje nebezpečí pro život a životní prostředí, pokud se s ním správně nezachází, neskladuje a nepřepravuje.

Prakticky každá přeprava nebezpečného zboží začíná a končí silničním úsekem a může být přepravována buď v cisterně, nebo v balíku s využitím specializovaných řidičů, kteří jsou držiteli profesních průkazů pro řízení vozidel přepravujících nebezpečné zboží po silnici.

V souladu s předpisy

Právní předpisy ukládají společnostem povinnost jmenovat odborníka, který jim bude nápomocen při zajišťování správného uplatňování všech právních požadavků, a ukládají určité povinnosti třem hlavním účastníkům přepravy nebezpečného zboží, kterými jsou:

  • Odesílatel - společnost, která odesílá nebezpečné zboží.
  • Dopravce - ten, kdo přepravuje nebezpečné zboží.
  • Příjemce - podnik, který přijímá nebezpečné zboží.

Zjistěte více o našich službách silniční přepravy.

Mohlo by vás také zajímat

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Spojte se a my najdeme to správné řešení, které potřebujete.

Kontaktujte Solutions