Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Přepravili jsme zdravotní postele do domova seniorů ve Lvově

V červnu jsme navázali spolupráci s nadačním fondem Ninin svět a přislíbili pomoc při přepravě zdravotních postelí a další humanitární pomoci do domova seniorů ve Lvově.

Do místního domova seniorů byli často za dramatických okolností přivezeni také imobilní senioři z různých částí Ukrajiny, kde již nebylo možné kvůli přetrvávajícímu válečnému konfliktu zůstat v bezpečí.

Nyní po skončení finanční sbírky určené na nákup všeho potřebného, byly všechny věci převezeny z Karlových Varů až do Lvova. 

Přepravit kamionovou zásilku humanitární pomoci po své ose čítající 1000 km bylo právě úkolem DSV, který se díky vynaloženému úsilí podařilo úspěšně splnit. 

Udělalo nám radost, že jsme mohli pomoci, a skladovací a přepravní služby jsme nadaci poskytli zdarma. V kontextu všech současných dramatických okolností to byla „jen“ maličkost, která ale přispěla na dobrou věc. 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.