Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Co hýbe světem logistiky očima světového přepravce DSV

Jak rozhýbat světovou logistiku po koronavirových restrikcích, zároveň zajistit bezpečné obchodování a dostát závazkům zákazníků ohledně ekologické dopravy?

Přepravní společnosti musí své služby na postcovidové období adaptovat. Největší logistické společnosti se shodují, že budoucnost oboru spočívá v inovacích zaměřených na tři pilíře: digitalizaci, e-commerce a udržitelnost. Tato témata se probírala i na události WOF Expo, které propojuje jednotlivé subjekty dodavatelského řetězce ve střední a východní Evropě. Účastní se jí také DSV, přední přepravní a logistická společnost u nás i ve světě.

Světová logistika prochází od vypuknutí koronavirové krize mimořádným výzvám. Z dopadů se ale již vzpamatovává a pomalu se navrací do předkoronavirových čísel. Nejen kvůli urychlení dopravy zboží jsou přepravní společnosti nuceny zavádět inovace v zájmu hladkého průběhu transportu. Jde především o inovace z oblasti digitalizace dat, e-commerce a udržitelnosti. Novinky tohoto směru představili účastníci na největší logistické události roku, WOF Expo, která proběhne ve dnech 12. a 13. října v Praze.

Digitalizace logistických služeb

Digitalizace téměř jakékoliv oblasti je nezbytná pro další rozvoj čtvrté průmyslové revoluce. Odvětví logistiky by se mělo zabývat především zjednodušením komplexnosti logistických procesů, vedoucí k vytvoření systematických řešení. Na tomto poli předvedla přepravní společnost DSV jako první z přepravců svou chytrou sběrnou službu, nabízející sledování zásilek v reálném čase, včetně termínu jejich očekávaného doručení (ETA) v dvouhodinovém rozpětí pro B2B segment.

Novinkou na poli digitalizace služeb firmy DSV je i aplikace MyDSV, která přináší zákazníkům ucelené informace o objednávkách. V jedné aplikaci tak lze vytvářet objednávky, sledovat zásilky, tisknout štítky s kódy k přepravě, získávat reporty o zásilkách a mít kdykoliv přístup k fakturám. 

Další ožehavá témata v oblasti digitalizace logistiky představují datová integrace, zlepšení bezpečnosti a operativních rozhodovacích procesů pro asset management nebo poskytování aktuálních informací o zásilce.

E-commerce a její inovace

Dopady koronavirových restrikcí v posledních letech ukázaly, jak velký význam má pro obchodníky prosazení v online prostředí. V tomto odvětví je kladen velký důraz na jednoduchost, ať již na straně obchodníka nebo zákazníka. Doručení zásilek drony, používání inteligentních senzorů v dodavatelském řetězci nebo dodání zásilky v den objednání už nejsou futuristické představy, ale součást každodenní reality. 

Důležité hledisko, které je nezbytné brát v potaz, je také kyberbezpečnost na straně logistiků a zákazníků. Proto se klade velký důraz na zabezpečení poskytovaných služeb a ochranu dat. Nejen logistické společnosti jsou tudíž nuceny vytvářet opatření k zamezení kyberkriminality a k minimalizaci jejího dopadu na dodavatelský řetězec.

Udržitelné kroky přepravních společností

Klimatická neutralita zůstává nedílnou součástí přepravních společností, které transportem zboží generují uhlíkové emise. Hledají se proto prostředky k nastavení rovnováhy mezi finančním růstem a péčí o životní prostředí. Dopravou zboží vznikají emise uhlíku, které se podílejí na skleníkovém efektu a negativně ovlivňují klima. Proto většina přepravních společností nabízí svým klientům možnost kompenzace uhlíkové stopy jejich objednávky, aby mohli vyvážit negativní dopad na životní prostředí vytvořený dopravou jejich zboží.

K často praktikovaným opatřením logistických společností ke snížení uhlíkových emisí z přepravy patří zavedení elektrických trucků, nabídka udržitelných paliv nebo využívání obnovitelných zdrojů energie s cílem pokrytí spotřeby elektřiny závodů. Logistici přispívají k snižování dopadů na klima i prostřednictvím ekologických, nízkoenergetických hal, využívajících solární energii z fotovoltaických panelů. Energie z panelů nemusí saturovat jen energetickou potřebu hal, ale i nabíjení elektrických vozidel.

„Ekologie je pro nás velmi důležité téma. Nad rámec povinností proto podnikáme kroky k maximální udržitelnosti naší společnosti. Proto kromě kompenzace uhlíkové stopy, rozšiřování flotily elektrotrucků, používání udržitelných paliv a dalších aktivit rovněž budujeme skladovací haly s nízkou uhlíkovou stopou. Ty disponují solárními panely a produkují tak čistou, bezemisní elektřinu, kterou pokrýváme energetickou potřebu hal a zaměstnanců, ale i nabíjení elektrických trucků. Experimentujeme navíc i s materiálem samotných hal, zkoušíme využívat přírodních materiálů, například dřeva z lokálních zdrojů,“ vysvětluje Mikael Kjeldgaard, Managing Director DSV Air & Sea.

DSV se jako jedna z prvních přepravních společností zavázala k naplnění Science Based Targets. Tato iniciativa stanovuje přísné a oficiálně schválené cíle pro globální snižování skleníkových plynů. Do roku 2030 tak společnost zredukuje uhlíkové emise své operativy a následně i v celém dodavatelském řetězci.

Více o ekologické iniciativě DSV Green Logistics

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.