Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Nejnovější technologie v logistice: vyšší efektivita a lepší zákaznická zkušenost

Společnost DSV navazuje partnerství s firmou NEOM. V Saúdské Arábii se bude DSV podílet na výstavbě urbanistických projektů, jako je budova THE LINE. Společně se budou také věnovat výzkumu nových technologií v čele s umělou inteligencí a jejich využití například ke zvýšení míry automatizace v logistice. Stejně jako v jiných oborech také v přepravě je třeba reagovat na nejnovější technologický pokrok. Mezi největší výhody využití technologií patří úspora času a zdrojů, vyšší bezpečnost a lepší zákaznická zkušenost.

DSV Drive

DSV a NEOM zakládají společný logistický podnik, který se bude podílet na vizionářských projektech v Saúdské Arábii (přístav NEOM, budova THE LINE nebo technologický výzkum). Stejně jako v jiných oborech rovněž v logistice je nyní velmi důležitá integrace technologií, reprezentovaná umělou inteligencí nebo IoT (Internet of things). Přeprava sestává z mnoha procesů, které jsou vhodné pro jejich implementaci s cílem automatizovat či zefektivnit. Společnosti DSV a NEOM budou možnosti technologií zkoumat v novém společném podniku, do nějž investují celkem 10 miliard USD.

Zapojení nových technologií bude možné především v těchto oblastech:

  • Automatizace procesů odesílání a směřování objednávek
  • Optimalizace tras
  • Bezpečnost
  • Zákaznická zkušenost

Využití tzv. chytrých technologií již probíhá napříč logistickým oborem a postupně bude jistě přibývat firem a též možností, jak je do procesů implementovat. Zásadní význam má například automatizace procesů odesílání a směřování dodávek, díky níž se zkracují časy doručení a snižují celkové náklady. Moderní technologie se staly nedílnou součástí revolučních projektů společnosti NEOM, do nichž se nyní DSV zapojí.

Umělá inteligence dokáže sbírat a vyhodnocovat velké množství dat v reálném čase. Tuto funkci lze velmi dobře využít při procesu optimalizace tras. Na základě nejnovějších dopravních informací může systém hledat nejrychlejší a nejúspornější trasy, čímž se jednak sníží náklady na paliva a zároveň zrychlí čas doručení dodávky.

Bezpečnostní systémy v dopravě představují rozsáhlou kategorii, jež vyvolává mnoho emocí a debat. V poslední době vzrostla popularita řídících asistentů, kteří mají pomáhat řidičům ve vyhodnocování a reakci na nenadálé situace v provozu. Umělá inteligence ale dokáže také monitorovat chování řidiče a upozornit na případné rizikové chování. 

Kombinace výše zmíněných faktorů již sama o sobě zlepšuje zákaznickou zkušenost, neboť v úhrnu přispívají k rychlejšímu a bezpečnějšímu doručení objednávek. Nové technologie zákazníkům umožňují získat detailní a aktuální informace o průběhu doručení jejich zásilek a sledovat je v reálném čase. Dále může například umělá inteligence v podobě chatbotů poskytnout zákazníkům personalizované návrhy, například alternativní možnosti doručení nebo doporučené trasy.

„Chytré technologie se stávají rozhodujícím aspektem při našem úsilí o neustálé zvyšování efektivity a kvality služeb,“ říká Martin Jukl, ředitel námořní dopravy ve společnosti DSV. „V dnešní rychle se měnící době, kdy zákazníci očekávají rychlou a přesnou přepravu, nám tyto technologie poskytují výhody, které potřebujeme v celé řadě oblastí a procesů, což vede k větší spokojenosti našich zákazníků a posiluje to naše postavení na trhu. Máme proto velkou radost z nového projektu se společností NEOM a věříme, že přinese řadu užitečných poznatků pro budoucnost nejen logistiky.“

Dá se očekávat, že se v budoucnu chytré technologie stanou významnou součástí činnosti přepravních a logistických společností, neboť přinášejí množství výhod – jako je automatizace a s tím spojená úspora času a zdrojů, vyhodnocování tras nebo bezpečnostní systémy. Řešení na bázi AI mají potenciál zlepšit také zákaznickou zkušenost, zejména díky možnosti sledování zásilky v reálném čase, vhodnějším doporučením i kvalitnějšímu vyhodnocování zpětné vazby. Společnost DSV se nyní zapojí do spolupráce na projektech společnosti NEOM, které představují jedinečnou vizi budoucnosti urbanismu.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.