Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Rok 2023 byl pro logistiku výzvou, i přesto importu a exportu po moři a ve vzduchu opět vládne Čína a USA

Po období covidových uzávěr, kdy průmysl čelil narušení dodavatelského řetězce, začaly společnosti měnit své preference ohledně importu a exportu zboží.

DSV

Tento trend potvrzují i interní statistiky námořní a letecké přepravy zboží společnosti DSV, podle kterých zůstala největším dovozcem do České republiky Čína. Oproti minulým rokům, kdy import do Česka rostl, došlo letos k poklesu o téměř 5 % na 5 538 zásilek. Naopak nejvíce zboží z Česka se vyvezlo do USA, kde společnost DSV zaznamenala mírný nárůst na 3 856 zásilek.

Importní zásilky z Číny

V aktuálním období zaznamenává Česká republika posun ve svých obchodních vztazích s Čínou, což naznačují interní statistiky společnosti DSV pro námořní a leteckou přepravu. Tento významný vývoj je patrný zejména v oblasti importu. Divize společnosti DSV Air and Sea v kontextu letošního roku vyexpedovala z Číny celkem 5 538 zásilek. V porovnání s předchozím rokem, kdy bylo přepraveno 5 755 zásilek, lze vidět, že došlo k mírnému poklesu. Tyto údaje mohou být důsledkem aktuálních globálních ekonomických vlivů, jako jsou změny v obchodních vztazích, dopady pandemie nebo jiné faktory ovlivňující mezinárodní obchod. DSV se však těmto změnám aktivně přizpůsobuje, aby nadále poskytovala svým zákazníkům kvalitní a efektivní logistické služby.

Exportní zásilky do USA

V letošním roce bylo z České republiky nejvíce zboží s využitím letecké a námořní přepravy exportováno do USA. Statistiky přepravených zásilek naznačují zájem amerického trhu o lokální produkty od českých dodavatelů. V roce 2023 bylo přepraveno 3 856 zásilek.  Mírný nárůst o 108 zásilek ve srovnání s předchozím rokem ukazuje, že český export si udržuje stabilní růst na americkém trhu. Tato stabilita naznačuje, že české vývozní zboží je stále více považováno za atraktivní v kontextu amerických obchodních preferencí. 

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.