Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Společná havárie, námořní zákon, o kterém se moc neví, ale platit miliony dolarů budou všichni

Havárie, která se odehrála nedávno, bude nejspíš podléhat zákonu o společné havárii. Kontejnerová loď Dali narazila do jednoho z pilířů mostu Francis Scott Key Bridge v Baltimoru.

General Average

Hledají se oběti a vyčíslují se náklady škody. Škody jistě přesáhnou miliony dolarů a provozovatel lodi Dali uvažuje o aplikaci „společné havárie“. Tento zákon není mezi odesílateli příliš známý a říká, že se tato nehoda týká nejen majitele lodi, nýbrž všech zúčastněných stran, tedy i odesílatelů. 

  • V důsledku havárie v Baltimoru se začalo hovořit o zákoně o společné havárii, který uvádí, že náklady vyčíslené na miliony dolarů se poměrově rozdělí mezi majitele lodi, nájemce i vlastníky nákladu
  • Většina odesílatelů o “společné havárii” neví a některé námořní logistické společnosti na tento typ havárie nejsou pojištěné
  • DSV, jedna z největších přepravních společností na světě, je na tento typ události připravena a zásilky zákazníky jsou pro tento případ pojištěny

„Společná havárie“ je námořní princip charakteru zákona, jenž se vztahuje i na všechny strany, které mají na palubě lodi svůj náklad. „Společná havárie“ představuje zvláštní ustanovení námořního práva, týkající se škodní události v námořní či vnitrozemské vodní dopravě, jehož účelem je spravedlivé rozdělení ztrát a nákladů, k nimž došlo ve snaze zachránit loď, posádku, náklad či další hodnoty. Patří sem též další škody, které jsou přímým následkem společné havárie. Princip společné havárie spočívá na „odvěkém“ právu kapitána lodi rozhodnout v případě nebezpečí o úmyslném způsobení škody na lodi, přepravovaném zboží či o vynaložení jiných nákladů, aby se zabránilo škodám větším.1  Stanovení hodnoty nákladů škody, na kterou se vztahuje zákon o společné havárii, však představuje složitý proces a může trvat až několik let. Nehodu je nyní potřeba zajistit, poté bude plavidlo převezeno na bezpečné místo, teprve pak bude možná kontrola veškerých škod.

Mnoho společností, zajišťujících námořní přepravu, přitom není na tuto situaci vůbec připravena a ani pojištěna. Většinou jsou přepravní společnosti pojištěny podle standardních obchodních podmínek, ty se ale často odvíjejí od počtu tun zboží, nikoli od jeho skutečné hodnoty.

Důvodem aplikace zákona o „společné havárii“ jsou v tomto případě nečekaně rozsáhlé náklady vzniklé škody. Nevyhnutelně nastane značné zpoždění dodávek veškerého nákladu na palubě. Kvůli přerušenému provozu přístavu v Baltimoru zůstávají také kontejnery uvězněny na pevnině a musí čekat na odeslání. To může způsobit ztráty například u nákladu citlivého na teplotu nebo čas skladování.

„Na tento typ případu jsme pojištěni, stejně tak i na další podobné události. Zboží zákazníků je u nás v bezpečí a nezaskočí nás ani událost v podobě společné havárie,“ uvádí Martin Jukl, ředitel oddělení námořní dopravy DSV Air & Sea.

[1] E-bulletin dopravního práva, Machytková Sedláček Vaca & spol. Advokátní kancelář. Online

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.