Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Co je to AEO?

Oprávněný hospodářský subjekt (AEO) je subjekt zapojený do mezinárodního obchodu, který dodržuje bezpečnostní normy World Customs Organization nebo rovnocenné normy pro dodavatelský řetězec.

Světová celní organizace (WCO) definuje oprávněný hospodářský subjekt (AEO) jako subjekt zapojený do mezinárodního pohybu zboží v jakékoli funkci, který byl schválen národní celní správou nebo jejím jménem, aby splňoval bezpečnostní normy WCO nebo ekvivalentní normy pro dodavatelský řetězec.

Kdo může být certifikován AEO?
Jakákoli strana zapojená do mezinárodního dodavatelského řetězce, která vykonává činnosti související s clem, včetně výrobců, vývozců, dovozců, přepravců, skladů, celních agentů, poskytovatelů logistických služeb, dopravců, provozovatelů přístavů, leteckých společností a dalších.

Je DSV AEO certifikované?

Ano. Společnost DSV vyhovuje procesu certifikace ve více než 50 zemích po celém světě, které jsou členy WCO a kde byl zaveden program AEO.

Co pro vás znamená status AEO společnosti DSV?
To znamená, že naše přísné interní procesy v oblasti řízení informačních systémů (integrita informací), bezpečnosti zboží (integrita zaměstnanců a prostor), dodržování celních předpisů a ekonomicko-finančního řízení splňují dohodnuté celní standardy.

Vývozce, který spolupracuje s certifikovanými partnery dodavatelského řetězce prověřenými a schválenými celním orgánem země dovozu, může v podstatě předpokládat, že proces bude bezpečnější a rychlejší než spolupráce s partnery, kteří akreditaci nemají.

Certifikace AEO je celosvětově uznávána jako známka kvality, která potvrzuje, že naše role v mezinárodním dodavatelském řetězci je bezpečná a že naše standardy a postupy jsou účinné a že jsme důvěryhodným obchodním partnerem.

Proč bych měl používat AEO?

Kromě jistoty, že AEO pracuje podle nejvyšších bezpečnostních standardů, patří mezi výhody obecně:

 • Každodenní spolupráce s celními úředníky po celém světě
 • Dobré vztahy s celními úředníky po celém světě
 • Zrychlená doba celní deklarace
 • Přednostní přístup 
 • Méně fyzických a dokumentačních kontrol
 • Méně zatěžujících vstupních a výstupních souhrnných celních deklarací
 • Lepší risk management s ohledem na dodržování celních předpisů a požadavků na bezpečnost zboží
 • Vysoká úroveň komunikace a spolupráce mezi partnery dodavatelského řetězce
 • Integrovaná globální řešení 
 • Začínáme definováním požadavků, auditem projektu a získáním povolení OAS
 • Naše softwarové aplikace DSV poskytují efektivní a spolehlivá řešení hospodářským subjektům

Proč byl zaveden systém AEO?

Rostoucí globální obchod a zvýšené bezpečnostní hrozby pro pohyb zboží po celém světě přiměly celní správy, aby se zaměřily na zabezpečení toku mezinárodního obchodu a ne pouze na výběr cel.

 • V reakci na tento dvojí vývoj vypracovala WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate global trade (SAFE), který je založen na čtyřech zásadách:
 • Harmonizace předběžných elektronických informací o zboží
 • Každá země uplatňuje konzistentní přístup k řízení rizik při řešení bezpečnostních otázek.
 • Na žádost celních orgánů přijímající země provedou celní orgány vysílající země výstupní kontrolu vysoce rizikových kontejnerů a nákladu.
 • Celní orgány vymezí výhody pro podniky, které splňují minimální standardy dodavatelského řetězce.

Program AEO je klíčovou součástí SAFE.