Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up

Šest kroků k výběru vašeho přepravce

Pokud jde o mezinárodní nebo vnitrostátní přepravu, výběr správné přepravní firmy se podobá výběru klíčového obchodního partnera. Musí znát vaše silné a slabé stránky, aby vás mohli podpořit, abyste jim mohli důvěřovat při dohledu nad vašimi penězi a aby jim záleželo na vašich koncových uživatelích stejně jako vám.

Existuje několik kroků, které je třeba učinit, abyste si vybrali nejlepšího přepravce pro vás a vaše odvětví.

1 Udělejte si domácí úkoly

Než začnete hledat poskytovatele logistických služeb, je důležité analyzovat přepravní potřeby vaší společnosti, druh služeb, které bude vaše firma potřebovat, a objemy, které plánujete přepravovat. Správný speditér vám pomůže rozvíjet vaše podnikání a zároveň zachová osobní kontakt.

2 Zvažte zkušenosti & záběr v oboru

Má tato přepravní firma zkušenosti ve vašem oboru? Přepravci jsou obecně schopni dobře přepravovat zásilky, ale nemusí mít specifické odborné znalosti na vašem trhu. Je důležité vybrat si společnost, která má místní specialisty ve vašem oboru.

Přepravce, kterého si vyberete, by měl mít celosvětovou působnost. Nacházejí se v blízkosti vašich zákazníků a dodavatelů? Mohou růst spolu s vámi, když se vaše firma rozšiřuje?

3 Zajištění risk managementu

Globální doprava nabízí ze své podstaty nestabilní podmínky. Potřebujete přepravce, který dokáže zmírnit rizika a má znalosti pro řešení problémů, když nastanou. Měli by být proaktivní a včas nabízet odpovídající řešení.

Jednou ze strategií zmírnění rizik je cargo pojištění. Nezapomeňte se zeptat, jaké druhy pojištění zboží jsou nabízeny, protože vystavení vaší společnosti standardní odpovědnosti dopravce by se mohlo ukázat jako drahá chyba.

Dbejte na otevřenou komunikaci a transparentnost. V krizových situacích potřebujete spolehlivého partnera.

4 Potvrzení široké škály služeb

Pokud vaše podnikání vyžaduje multimodální přepravu nebo potřebujete dlouhodobě skladovat zboží ve skladu, je důležité spolupracovat se speditérskou firmou, která zajišťuje leteckou, námořní a silniční přepravu a logistická řešení. S případnými přepravci byste měli probrat všechny aspekty vašeho dodavatelského řetězce, abyste se ujistili, že poskytují všechny služby, které budete potřebovat. Pokud mají pouze lokální působnost nebo mají omezenou nabídku, nemusí být schopni být flexibilní, když potřebujete vybočit z normálu.

5 Ptejte se na komunikaci a zákaznický servis

Komunikace je klíčová. Logistika je složitá záležitost a váš přepravce by se měl postarat o vaše zboží door-to-door. Potřebujete však znát podrobnosti. Poskytovatel logistických služeb by měl nabízet online sledování, včasné notifikace a osobní telefonáty v případě dotazů nebo nejasností.

6 Kontrola licencí, certifikace a povolení

Přepravci musí mít různá povolení a dokumentaci pro manipulaci s nákladem a také speciální licence pro přepravu citlivých a nebezpečných výrobků. Ujistěte se, že váš poskytovatel má příslušné licence a že jsou někde veřejně přístupné.

Následující kroky vám pomohou při hledání vhodného přepravce.

 Co je to freight forwarding/přeprava? (LINK)

PROČ SI VYBRAT PŘEPRAVCE? (LINK)