Logo DSV

Nebezpečné zboží po silnici?

ADR je Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží Jedná se o smlouvu OSN uzavřenou v roce 1957 a od té doby aktualizovanou.

Kategorie jsou podobné těm pro leteckou nákladní dopravu, s určitými rozdíly v předpisech.

Aktuální informace najdete na oficiálních webových stránkách https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1