Logo DSV

Nebezpečný náklad vyžaduje ještě bezpečnější přepravu

Přepravujte nebezpečné zboží nebo nebezpečné materiály bezpečně pomocí námořní přepravy DSV, která splňuje všechny příslušné předpisy týkající se kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí i osvědčené postupy v dopravě a logistice.

Nebezpečný námořní náklad může vyžadovat zvláštní skladovací podmínky, např. zvláštní pozornost tomu, kde a jak je třeba skládat kontejnery s nebezpečným zbožím. Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je vystavení slunečnímu záření a vodě.

V případě nehody na moři by mohlo dojít k vážnému ovlivnění mořského prostředí v důsledku přepravy jakýchkoli nebezpečných materiálů na palubě. Správné balení a přístup k nebezpečnému nákladu v případě mimořádné události jsou zásadní.

V souladu s předpisy

Klasifikační systém UN uvádí devět tříd nebezpečného zboží. Ty musí být na formuláři prohlášení, obalu, označení a štítku označeny zvláštními čísly UN, aby se usnadnila jejich bezpečná přeprava. Na nebezpečné zboží se vztahují také množstevní limity, které nesmí být překročeny, aby byla zajištěna bezpečná přeprava.

Přeprava nebezpečného námořního nákladu se řídí Kodexem mezinárodního námořního nebezpečného zboží (IMDG) a Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Společnost DSV je také schopna manipulovat s nebezpečným nákladem pro multimodální přepravu v souladu s dalšími vnitrostátními a mezinárodními předpisy, které se vztahují na konkrétní druhy dopravy, například leteckou, silniční nebo železniční dopravu.

Získejte pohled odborníka pro to, co potřebujete vědět při přepravě nebezpečného zboží a nebezpečných materiálů.

Přeprava v teplotně kontrolovaném režimu

U nebezpečného zboží a nebezpečných materiálů, které vyžadují prostředí s řízenou teplotou, poskytuje společnost DSV správnou manipulaci od nakládky po vykládku.

Regulaci teploty můžete očekávat v každé fázi cesty:

  • V různých typech dopravy, včetně letecké, námořní, silniční a železniční.
  • Chladírenská zařízení
  • Plná viditelnost pro sledování vašich zásilek pomocí našich IT systémů
  • Proaktivní monitorování, řízení a dokumentace teploty

Zjistěte více o logistice chladírenského řetězce a možnostech dopravy pro přepravu chemikálií a léčiv v prostředí s regulovanou teplotou letecky, po moři, silnici i po železnici.

Odborníci společnosti DSV jsou vyškoleni pro odbornou manipulaci se všemi druhy nebezpečného námořního nákladu. Promluvte si s námi o jakýchkoli specializovaných řešeních pro vaše odvětví.