Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Co jsou pravidla Incoterms® a jak ovlivňují odpovědnost a potřebu pojištění

Při nákupu, prodeji nebo přepravě zboží po celém světě je třeba rozumět podmínkám pravidel Incoterms®. Ovlivňují odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran a vaši potřebu případného pojištění pro případ nepředvídaných událostí.

Mezinárodní zásilky se mohou zdát docela složité. Musíte se vypořádat s celním odbavením, vědět, jak zacházet s nebezpečným zbožím, nebo vyplnit správnou dokumentaci. Pokud se něco přehlédne, je důležité určit, kdo odpovídá za zboží během každé fáze přepravy
 
Při nákupu, prodeji nebo přepravě zboží po celém světě je třeba znát takzvané Incoterms®, pravidla pro globální obchod stanovená Mezinárodní obchodní komorou/ International Chamber of Commerce (ICC). Ovlivňují odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran a vaši potřebu případného pojištění pro případ nepředvídaných událostí.
 

Co jsou Incoterms®?

Pravidla Incoterms® upravují nákup a prodej zboží a stanovují povinnosti kupujících a prodávajících v mezinárodním obchodě. Určují, kdo má kontrolu (vlastnictví) a kdo nese rizika během procesu přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
 
Poprvé představeny v roce 1936, Pravidla Incoterms® jsou aktualizovány každých 10 let. Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), řídící orgán pro mezinárodní obchodní právo, je uznává jako celosvětový standard. Nejnovější vydáním jsou Pravidla Incoterms 2020®.
 
Podívejte se co potřebujete vědět, co se změnilo a co je nového v pravidlech Incoterms® 2020.
 

Proč jsou pravidla Incoterms® důležitá

Pravidla Incoterms®, které se použijí v každém případě, jsou smluvně dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím zboží. Jasně vymezují, kdy kontrola a odpovědnost (riziko) přechází z jedné strany na druhou. Některá běžná pravidla Incoterms jsou:
  • EXW: Ex-Works
  • DAP: Delivered at Place
  • DDP: Delivered Duty Paid
  • CFR: Cost and Freight
  • CIF: Cost, Insurance and Freight
Všimněte si, že pravidla Incoterms nedefinují vlastnictví. Definují pouze okamžik, kdy vlastnictví, kontrola a riziko přechází z prodávajícího na kupujícího.
 

Jak pracovat s pravidly Incoterms

Důležité je znát načasování

Protože kontrola, vlastnictví a odpovědnost nemusí nutně přejít z prodávajícího na kupujícího současně, je důležité si uvědomit, kdy přebíráte nebo předáváte riziko, jinými slovy, kdy na vás přechází odpovědnost za pojištění zboží z druhé strany transakce nebo naopak.
EXW
Pokud je například dohodnutý Incoterm Ex-Works (EXW), pak odpovědnost za zboží přechází v továrně nebo prostorách prodávajícího, jakmile je zboží připraveno k vyzvednutí. Skutečnost, že si zajistíte vyzvednutí o dva dny později, nebo že vám doručení proběhne o několik týdnů později po dlouhé námořní plavbě v kontejneru, nemá žádný vliv na převod rizika a odpovědnosti, a tedy nutnost rozhodnout, zda byste si měli pojistit zboží.
 
Ex-Works se podobá nákupu v obchodě. Přebíráte odpovědnost a kontrolu ve skutečném obchodě, ačkoli zákonné vlastnictví se na vás nemusí okamžitě převést, pokud uzavřete smlouvu o úvěru, abyste mohli zaplatit později.
 
DAP
Na druhém konci stupnice jsou Delivered at Place (DAP) a Delivered Duty Paid (DDP). V obou případech dochází k převodu kontroly a rizika v prostorách kupujícího až po vyložení zboží, jinými slovy ve stejnou dobu, kdy kupující převezme zboží. Je tedy na prodejci, kdo musí sjednat pojištění až do tohoto bodu.
 
Delivered at Place je podobné jako objednat něco k dodání domů. Platíte za doručení a očekáváte, že prodejce nese odpovědnost za zboží, dokud vám nebude bezpečně doručeno.

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.