Global Transport and Logistics
Vyberte zemi

Vyberte zemi

myDSV

myDSV
Login Sign up
Získejte nabídku

Přeprava čerstvých produktů a zboží podléhajícího rychlé zkáze

Chcete-li uspět v podnikání se zbožím podléhající rychlé zkáze, potřebujete poskytovatele logistických služeb, který dokáže bezpečně a efektivně přepravit vaše výrobky z místa nakládky až na místo vykládky.

Zboží podléhající rychlé zkáze jsou produkty citlivé na čas a teplotu, které vyžadují pečlivou manipulaci a přepravu, aby se zachovala jejich čerstvost. Patří mezi ně ovoce a zelenina, čerstvé a mražené maso a ryby, drůbež, vejce, mléčné výrobky, květiny a rostliny a dokonce i kosmetika.
 
Chcete-li uspět v podnikání se zbožím podléhající rychlé zkáze, potřebujete poskytovatele logistických služeb, který dokáže vaše výrobky bezpečně a efektivně přepravit v režimu chlazení z místa nakládky a na místo vykládky. Zvažte správnou dobu a podmínky skladování a přepravy, příslušné předpisy a způsoby přepravy, které mají být použity.
 

Chladírenský řetězec - skladování - přeprava

Načasování a teplota jsou rozhodujícími faktory při manipulaci s čerstvými produkty, protože jejich stav se časem zhoršuje v závislosti na teplotě skladování.
 
Většina chlazených a čerstvých produktů se skladuje a přepravuje při teplotách od -1,5 do +14 stupňů Celsia, které se liší podle typu produktu.
 
U většiny mraženého zboží při normálních skladovacích teplotách -18 stupňů Celsia nebo nižších jsou maximální časy pro vysoce kvalitní skladování podstatně delší než doby přepravy, takže nevznikají žádné zvláštní potíže. Přeprava však může být složitější pro rychle se kazící zboží jako jsou květiny, ovoce a zelenina.
 
Květiny přepravované po moři jsou krátce po sklizni zchlazeny na teplotu blízkou bodu mrazu, čímž se dostanou do jakéhosi "stavu bezvědomí," a poté jsou při této teplotě udržovány v chladicích přepravních kontejnerech (reeferech) během námořní přepravy, která může trvat až dva týdny.
 
Květiny přepravované letecky se po sklizni ochladí, ale ne na teplotu blízkou bodu mrazu, a může u nich dojít ke změnám teploty v nákladním prostoru nebo během nakládky. Cesta do cíle obvykle trvá přibližně jeden až dva dny.
 
Ovoce, jako jsou pomeranče a jablka, lze snadno přepravit po moři, zatímco některá listová zelenina, jako je řeřicha, má velmi krátké limity čerstvosti. Mnoho druhů chlazených a čerstvých produktů a jiných druhů ovoce musí být přepravováno ve specifickém rozmezí nízkých teplot. Při překročení této hodnoty hrozí, že se zkazí. Při teplotách pod bodem mrazu jsou náchylné k poškození mrazem.
 
Čerstvé produkty mohou být ovlivněny kontaminací. Nejzřetelnější je přenos pachů z jednoho nákladu na druhý. Druhou příčinou je přenos ethylenu ze zboží, které produkuje velké množství ethylenu, na zboží, které je na ethylen citlivé, což vede k předčasnému dozrávání. Dopravci mají obvykle jasné pokyny, jak zabránit nevhodnému smíchání nákladu, ale zvýšená opatrnost je nutná.
Ujistěte se, že cílová letiště/přístavy, mají podobná zařízení, a že spolupracujete pouze s přepravci, kteří mohou zajistit konzistentní komplexní chladicí řetězec pro vaše zboží podléhající rychlé zkáze. Tato zařízení by měla být dostupná na celém vašem cílovém trhu pro to, aby se vaše výrobky dostaly ke spotřebitelům ve špičkovém stavu. 

 

Zajímavá fakta

 • V celosvětovém měřítku jsou nejvýznamnějším zbožím přepravovaným letecky ryby, těsně následované ovocem, květinami a zeleninou.
 • Drtivá většina rychle se kazícího zboží se přepravuje po moři.
 • Námořní přepravě zboží podléhající rychlé zkáze dominuje ovoce; zelenina je sice daleko za ním, ale stále je druhou nejdůležitější komoditou.
 • Ovoce je obecně tvrdší než zelenina, a proto vydrží delší cesty po moři, které z Jižní Ameriky do Evropy obvykle trvají 26 až 32 dní.
 • To, co se pěstuje na jihu, se obvykle vyváží na sever. To platí zejména pro květiny, přičemž dvěma klíčovými exportními regiony jsou Jižní Amerika a Afrika.

 

Předpisy pro jednotlivé země

U některých nákladů jsou teploty předepsány zemí, která zboží přijímá. Například rychle zmrazené potraviny určené pro Evropu musí být z místa výroby přepravovány při teplotě -18 stupňů Celsia nebo nižší. Čerstvé ovoce v karanténním režimu musí splňovat přísně stanovená teplotní a časová omezení.
 
Některé země nemusí přijímat zmrazené zboží, které bylo mimo chlazení déle než stanovenou dobu, bez ohledu na dosažené teploty. To může vést ke ztrátě času, úsilí a nakonec i ke znehodnocení produktů. Ve všech těchto případech znamená nesplnění požadavků naprostý obchodní neúspěch, pokud zboží nelze přesměrovat na jiné místo vykládky, kde bude přijato.
 
V rozvojových zemích bude často nedostatek vhodného vybavení pro zajištění správného chladicího řetězce, což povede ke ztrátě velkého množství potravin. Dovoz jakýchkoli potravin může být zpožděn procesními a regulačními záležitostmi. Letiště mají vynikající zařízení pro udržování zboží podléhajícího rychlé zkáze v optimálním teplotním rozmezí mezi 4 a -5 stupni Celsia a řada nových zařízení se staví čím dál blíže k letištím, aby bylo zajištěno, že zboží bude moci být z letadla k zákazníkovi přepraveno rychleji než kdy dříve.
Přeprava zboží podléhající rychlé zkáze

Multimodální přeprava

Při přepravě zboží podléhající rychlé zkáze máte na výběr mezi leteckou, námořní a silniční přepravou. Volba je často otázkou rychlosti, nákladů a co je důležitější, typu rychle se kazícího zboží, které zpracováváte.
 
U čerstvých ryb je hlavním problémem logistiky zajistit, aby očekávaná doba přepravy odpovídala životnosti produktu, a minimalizovat dobu mimo chlazení. Problémy se nejčastěji vyskytují ve vývozních terminálech a tranzitních místech, a to jak v případě letecké, tak námořní přepravy. U silniční přepravy musíte zohlednit dopravní zácpy a zpoždění v důsledku celní deklarace.
 
Zelenina a čerstvé ovoce představují stejné problémy jako mořské plody a květiny. Věnujte pozornost teplotě, manipulaci a způsobu jejich přepravy. Stejně jako u vína hrozí vždy riziko teplotního šoku, pokud nejsou přijata žádná opatření. Chladicí kontejnery a balení s použitím ledu a někdy i studeného plynu mohou prodloužit trvanlivost, ale v případě mnoha produktů podléhajících rychlé zkáze je pro konečného spotřebitele důležitá také jejich prezentace. Problémem mohou být také nadměrné vibrace a plyny.
 
Správné plánování a provozní systémy tyto obtíže do jisté míry překonávají, ale vždy existuje určitá míra nejistoty a v procesu plánování byste měli počítat s určitou rezervou pro případ zpoždění. Berte chladicí řetězec jako cestu, které je třeba dosáhnout, ne jen jako cíl.
Váš výběr dopravy bude ovlivněn charakteristikami vašich produktů. Pamatujte, že za prémiovou leteckou službu za čerstvou zeleninu nemá smysl platit, pokud náklady převažují nad příjmy, bez ohledu na to, jak rychle se dostanou na trh. Totéž platí i v opačném směru pro silniční nákladní dopravu - musíte mít k dispozici síť, abyste zajistili, že se vaše zboží podléhající rychlé zkáze dostane na trhy včas a v rámci rozpočtu.
 
Chraňte své zásilky před nepředvídanými okolnostmi. Podívejte se na odborné postřehy DSV o pojištění nákladu.
Přeprava zboží podléhající rychlé zkáze

Důležité obchodní cesty

Letecká přeprava

 • Velké objemy zboží podléhajícího rychlé zkáze se přepravují z Jižní a Střední Ameriky do Severní Ameriky. V tomto obchodním pásmu dominují květiny. Další důležitou komoditou jsou ryby, následovaná zeleninou a ovocem.
 • Z Jižní Ameriky do Evropy se přepravuje téměř stejné množství ovoce, květin a zeleniny.
 • Z Afriky se do Evropy dováží podstatně více zboží podléhajícího rychlé zkáze, zejména květin. Další komoditou je zelenina a ovoce.
 • Intra-Asie je další důležitou obchodní cestou pro rychle se kazící zboží, které se přepravuje letecky. V tomto obchodním toku dominují ryby. Z Evropy navíc do Asie přelétá zhruba stejný objem ryb.

Námořní přeprava

 • Jižní a střední Amerika poskytuje světu ovoce. Největší objemy na námořních trasách jsou přepravovány do Severní Ameriky a Evropy. Tyto dva cílové regiony jsou zdaleka nejdůležitější, ale ovoce se přepravuje také z Latinské Ameriky do Společenství nezávislých států, na Blízký východ a do Asie.
 • Jednou z největších námořních dopravních cest pro zboží podléhající rychlé zkáze (ovoce, zelenina, květiny) je vnitroasijská oblast.
 • Afrika, zejména Jihoafrická republika, převážně vyváží ovoce po moři do Evropy, ale ne tolik citlivé zeleniny, přestože mnoho afrických zemí ji produkuje hromadně. Silniční a přístavní infrastruktura často není dost dobrá na to, aby podporovala vývoz zeleniny po moři.
Přeprava zboží podléhající rychlé zkáze

Oblast e-commerce a její dopad

Zatímco poptávka po čerstvých produktech bude po celém světě stabilní a s poměrně předvídatelnými špičkami, vzestup e-commerce zvyšuje složitost trhu s rychle se kazícím zbožím, zvyšuje jeho volatilitu a představuje nové logistické výzvy, pokud jde o spolehlivé a rychlé dodávky. Odborníci společnosti DSV odhadují, že do roku 2020 bude 20–30% všech nákupů B2B včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze provedeno prostřednictvím e-commerce.
 
Spotřebitelé chtějí stále častěji nakupovat přímo od výrobců a výrobci chtějí prodávat přímo do země spotřeby. Přímý marketing a přímá přeprava mezi zeměmi obchází zprostředkovatele, což snižuje kontaktní body v dodavatelském řetězci. Odstraňuje zbytečné náklady a možná zpoždění. Díky tomuto vývoji jsou sofistikovaná end-to-end řešení ještě důležitější než dříve.
 

Podívejte se na video a získejte více informací o našem e-commerce řešení

 
Vaše zboží podléhající rychlé zkáze si zaslouží zvýšenou péči při manipulaci a přepravě, aby se ke spotřebitelům dostalo v dobrém stavu. Zeptejte se sami sebe:
 • Kde leží vaše lokality se zdroji?
 • Jaké druhy rychle se kazících potravin chcete přepravovat a jakým způsobem - čerstvé, chlazené nebo mražené?
 • Jaké problémy pravděpodobně ovlivní přepravní a dodací lhůty?
 • Existují alternativní způsoby dopravy?
 • Má váš poskytovatel logistiky alternativní / pohotovostní trasy / přepravu?
 • Pokryli jste závěrečné fáze doručování spotřebitelům?

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.