Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

DSV kohaldab novembrist lennu- ja mereveo saadetistele keskkonnatasu

Keskkond ja meri

Oleme DSVs pühendunud sellele, et viia oma tegevuse keskkonnamõju miinimumini ning panustada transpordi ja logistika jätkusuutlikumasse tulevikku. Selle eesmärgi saavutamiseks soovime teha tihedat koostööd oma klientide, tarnijate ja teiste sidusrühmadega kogu valdkonnas. 

Osana meie pidevatest jõupingutustest keskkonnaalase jätkusuutlikkuse toetamisel kohaldame alates 1. novembrist 2023 oma lennu- ja mereveo saadetistele keskkonnatasu. Alates sellest kuupäevast võetakse kõigi DSVs töödeldavate õhu- ja/või meretranspordi saadetiste eest automaatselt 2,5 euro suurune tasu. Läbipaistvuse ja jälgitavuse huvides on tasu arvetel selgelt välja toodud.


Miks me seda tasu kohaldame?

Maailm seisab silmitsi kliimamuutustega, mille tõttu tuleb kohe tegutseda. Me usume, et vastutustundliku logistikapartnerina on meil kohustus võtta ennetav roll nende probleemidega tegelemisel ja rohepöörde edendamisel. Keskkonnatasu kajastab meie pühendumust tegutsemisele ja positiivse mõju avaldamisele. Kõiki selle tasu abil kogutud vahendeid kasutatakse selleks, et katta osa meie kasvavatest kuludest ja investeeringutest projektidesse ja tehnoloogiasse, mille eesmärk on vähendada meie tegevuse kliimamõju.

Keskkonnatasu kehtestamisega soovime: 

  • vähendada süsinikujälge, investeerides jätkusuutlikesse transpordilahendustesse, energiatõhusatesse rajatistesse ja säästvasse taristusse;
  • toetada jätkusuutlikumaid tavasid, investeerides alternatiivkütuste, taastuvate energiaallikate, keskkonnasäästlike pakendimaterjalide, jäätmete ringlussevõtu programmide vms kasutamisse;
  • edendada keskkonnahoidlikku tehnoloogiat, rahastades süsinikuneutraalse energiatehnoloogia uurimist ja arendamist.
 Täname jätkuva toetuse ja mõistmise eest - töötame üheskoos transpordi- ja logistikavaldkonna jätkusuutlikuma tuleviku nimel. Meie eesmärk on olla 2050. aastaks süsinikuneutraalne. 
 

Küsimusi?

Meie eksperdid on valmis aitama. Võtke ühendust ja leiame vajaliku lahenduse.

Võta meiega ühendust